Archive for juni, 2016

Sex-aktuellt

Antalet läsare av GK- bloggen varierar. Ibland är det några stycken och ibland är det mera högtrycksbetonat. En ambitiös bloggares mål är att nå ut till så många läsare som möjligt. Härvidlag har ämnesvalet stor betydelse. Studeras statistiken kan man utan vidare notera att” Sex” med tillhörande spörsmål ,är det som engagerat läsarna mest. Sex saknar konkurrens och vi borde naturligtvis öka dosen. Vår blygsel och känsla för stil och finess förbjuder oss djupdykningar i sexträsket men samtidigt vill vi vara våra läsare till lags, ja faktiskt till samlags, så vi kommer att öka vårt engagemang i denna fysiska verksamhet.

Vi är läsarna skyldig en fortsättning på Lill -Gulls och Manfreds sex-memoarer, men Manfreds sista bidrag var så anstötligt att vi dragit oss för att publicera.

Emellertid har den sexuella verksamheten utvecklats i den riktning att det inte längre är möjligt att dra gränsen mellan det som är normalt och rena perversiteter. Vi tycker nog att gränsen många gånger överskrids, men rådande liberala inställning gör att vi med viss bävan vågar publicerar de sista avsnitten av Manfreds memoarer. Ni som glömt vad som sig tidigare tilldragit haver får gå tillbaka skrifterna och friska upp minnet.

Innan vi publicerar de tre sista avsnitten vill vi lansera en nyhet inom den sexuella sfären. Alltför länge har den heterosexuella minoriteten nonchalerats och diskriminerats. Utrymmet i media är minimalt och parader med heterosexuella förtecken lyser med sin frånvaro. Det måste bli en ändring. Därför bildar vi från och med nu en heteroiansk intresseförening:” Riksförbundet för heterosexuell upprättelse” (RFHU). Vi börjar vår kamp för likabehandling och sexuell rättvisa under parollen: ”HETERO är lika okej som GAY”

Om någon dag kommer fortsättningen på Manfreds snask och snusk. Bäva månde sedlighetsivrarna.

juni 30, 2016 at 2:42 e m Lämna en kommentar

GK-exit?

Många avfärdar nog vår vän i obygden, Blondin-Balle, som en okunnig byfåne. Det är kanske lätt med tanke på hans språkbehandling och framtoning i övrigt. Men bakom detta döljer sig nog en viss grad av klarsyn. Balle skrev senast:” Det skiter sig nog snart med EU”

GK- bloggen deklarerade tidigt att EU är ett döfött projekt. En i grunden god tanke som förvanskats till en koloss på lerfötter som rotar i petitesser.

Nu har engelsmännen sagt sitt och genast dånar domedagsklockorna. Börsen rasar och allt kommer att gå åt helvete. Så lät det också när Sverige valde att säga nej till den gemensamma valutan. Det gick ganska bra ändå.

Det blir samma sak nu. Det har snart blåst över och man hittar former för fortsatt handel och samarbete med Englianerna. Men detta var en nyttig läxa för EU byråkraterna.

Vi i Gröna Köpingen har länge irriterat oss på det enfaldiga regelverk som EU satt upp för sådant som de över huvud taget inte skall bry sig ett smack om. Vi behöver bara nämna sträckjakten på morkulla så begriper alla vilken låg nivå som EU byråkraterna befinner sig på. Vid en jämförelse framstår t.o.m. Kalmarförfattaren Anders Johansson som relativt förståndig och påläst i jaktliga frågor. Då förstår ni hur illa det är.

Gröna Köpingen (GK) räknar in ganska många EU-skeptiker innanför rågångarna och Centrala Partiets (CP) tilltänkte EU-minister Anders Linder tycker att det vore en trevlig, demokratisk gest om GK- medborgarna fick folkomrösta beträffande vår EU- status.” Röstningen blir enkel och lättbegriplig. Man röstar helt enkelt bara Ja eller Nej och sedan bestämmer CP:s makthavare vad det är man röstat ja eller nej till. Flexibelt och elegant. Det ger oss möjlighet att anpassa valutslaget efter den situation som råder när beslutet skall tas”, slutar Linder. Detta är realpolitik av bästa CP- märke

Ps: Det är inte den Anders Linder, (” Kapten Zoom ”mm,) Om han är släkt med en annan Linder, Alf, i en annan kommun, vet vi inte. Ds

 

 

juni 24, 2016 at 10:58 f m Lämna en kommentar

Blondinballes Blogg.

Red. översvämmas av beundrarbrev för vidare befordran till Blondin-Balle .Det är bara kvinnor som skriver. Handlar det om samma fenomen som ligger bakom alla brev till begåvningsinvalidiserade bönder i ”Bonde söker fru”. Moderskänslor för den lite töntige, svage och värnlöse?

Ordet till Balle

Tjabba!

Har inte hört nåt från fassan. Han lånade alla mina millioner som jag vann på lotto och stack utomlands. Mossan påstår att hon sett honom i en tidning som berätade om svenskar med pengar i Panama. Folk har sina pengar där för att slipa skatt. Det tycker jag är fel. Till o med fotbollsspelare, som han i Basselona, Messias, eller va han heter, smiter från skatten. Alla fusskar. Politiker reser omkring och super för skattepengar. Till o med bisskoppar gör likadant.

Mossan har det lite värre. I fjor plockade hon femti liter blåbär som hon sålde för 10;- litern utan att deklamera. Jag vet inte exakt hur mycket pengar det blev .Jag tror det var 500:- eller kanske 5000:- Hur som hälst ska hon in till tinget för skattebrått. Det kanske blir fängelse. Då får ja laga käk själv. Då ska jag bjuda Olle på Skogen på rotmos. De tycker han e gott men de ska va fläsklägg till. De e riktig husvagnskost, eller va det heter. Olle gillar inte sån där nytt utländskt skit. Sverigedemograferna i Alvastra har föreslaggit att kommunen bara ska köpa svensk mat. De ä rätt. Vi behöver inte äta aspelsin , bananner eller advokato. Vi har gråpära och greve smolke, de duger gott till kompott.

De skiter sig nog snart me EU. De är bra. Då får vi jaga morrkulla igen och korpen blir lovlig. Inte den ”Korpen”som ordnar tippspromenader i elevjusspåret där man springer eller åker skidor, utan den svarte som tar alla skogsfågelägg. EU är lite likt mossan. Lägger sej i för mycket som de inte har me å göra.

Men de e bra om EU kan förhindra krig. Jag vill inte skjuta på norrbaggar och danskar . Kanske på nån finne om han drar kniv. Dom är rätt trevliga annars. Ibland. Ja kanske inte får va me och kriga om de blir nåt. Har inte jort lumpen. Men ja e en jävel på att skjuta. I synnerhet med hagelbössan. Vet inte om de har såna i kriget.

Ja ska ta en tur till OP och se hur de går me skotarn. Han e lite tvär å tjurig ibland, han OP. Ja vet inte om ja ska krusa han längre. Blir han inte klar inom två år så åker jag till” Bosse i Magen” i stället . Vet bara inte hur ja ska åka. Traktorjäveln går ju inte.

Nu ska ja ner till kjosken och göra nåra häftiga burnauts så brudarna tycker att ja e kol.

Ha at. Balle

 

juni 23, 2016 at 2:40 e m Lämna en kommentar

”Den blomstertid nu kommit”………. Och gått

Samma visa varje år. Tidningarna översvämmas av bilder på glada studenter som rusar ut till anförvanter och väntande fordon från vilka de under en rundtur, lite runda under fötterna, demonstrerar sin glädje över att ett antal års helvete är över. Bilderna har ofta texten: ”Nu väntar friheten” ”Eleverna rusar ut i friheten och framtiden” osv.

Jaså. Är det inte precis tvärt om? Nu är det fria, ”ansvarslösa” livet slut och det är dags att fixa egen försörjning genom att punktligt, varje morgon, gå till ett jobb som i bästa fall finns. Nu duger inte längre: ”Äsch, jag känner inte för det i dag”. Om så är fallet får nog en provanställning ett abrupt slut. Nej, nu går man till ett företag med en chef, arbetsledare eller förman som kanske är precis lika ”fett korkad” som läraren i matematik. Nu är inte ordvalet: ”Håll käften gubbdjävel” lika gångbar, utan det får knytas en och annan näve i fickan medan den egna käften bör förbli stängd.

De som får chansen till ett jobb är de som på något sätt visat sig dugliga. Ofta är det ett hyggligt bra betyg som är inkörsporten. Betyg. Ett förhatligt ord för många, men kom med förslag på bättre urvalskriterier.

En kategori elever går ut i verkligheten efter att hela skoltiden matats med information om att alla rättigheter tillfaller eleven medan skyldigheterna lyser med sin frånvaro. Det är oftast föräldrarna som står för informationen: Det skall du veta min gosse. Du skall inte låta någon lärardjävel sätta sig på dej. Stå upp för din rätt eller och låt bli att gå dit om du inte känner för det. En del av dessa ungdomar hamnar i livslångt bidragsberoende och sitter hemma framför TV på dagarna och förfasar sig över att ”deras skattepengar” går till invandrare och ”annat pack”. Detta säger individer som aldrig bidragit med en enda krona till statskassan.

Obs! Alla som har en bakomliggande problematik i form av div. handikapp raljerar vi inte över. Det är bara att hoppas att de under resans gång fått all den hjälp som de är berättigade till, och får det också i framtiden. Problemet är inte: De som vill men inte kan. De som kan men inte vill tycker vi inte så synd om. Att ett skolfientligt synsätt och kunskapsförakt ibland får hjälp på traven av föräldrar eller andra vårdnadshavare är illa.

Det råder lärarbrist i riket. Jag hörde på radio om en kommun som erbjöd ganska saftigt lönepåslag för att locka till sig en lärare från en annan ort. Sakta börjar lärarkåren omvärderas. Från att ha betraktats som ett arbetsskyggt, förhatligt gäng som bara längtar till alla långa lov börjar insikten spira om att bra lärare behövs i katedern. Och att de skall ha hyggligt betalt. Det är ett måste annars söker sig de duktiga andra yrken.

Än en gång, alla ni som gnäller och skäller på ”värdelösa lärare”: Sök lärarutbildningen och visa omvärlden, en gång för alla, hur en slipsten skall dras.

juni 20, 2016 at 11:33 f m Lämna en kommentar

Surr i Kupan?

Muslimska elever vid högstadieskolan” Bikupan” i Lessebo har fått tillgång till ett rum för bönestunder på rasterna. Detta har orsakat visst uppseende. Skolan skall vara, som det heter”, Icke konfessionell” vilket lett till viss inskränkning vid de traditionella skolavslutningarna i kyrkan. Det har blivit ett Herrans liv om någon präst i dessa sammanhang tittat lite lystet på bibeln eller tafsat efter psalmboken. Nu stundar tydligen andra tider.

För att få frågan sakkunnigt belyst besöker vi traktens endakvarvarande friskola, nu när skogshuggarna, under” Misshushållningssällskapet” ledning, flyttat från trakten.

Vi söker upp Agne Ostiker, rektor på friskolan AC . Vi hade från början inte riktigt klart för oss vilken inriktning skolan har men AC visade sig stå för ” Ateistiskt Centrum”

”Vi är en friskola i ordets rätta bemärkelse,” säger rektor.” Skolan hålls fri från alla religiösa strömningar av vad slag det vara må. Om sanningen skall fram, och det skall den undantagsvis, måste vi erkänna att vi fuskar lite vid antagning av elever. Endast barn till dokumenterade hedningar kommer in. Vi är fri- religiösa i ordets rätta mening. Eftersom vi är en vinstdrivande skola har vi definitivt inte råd att avsätta lokaler till bön. Ja om sanningen än en gång skall fram, har vi inga lokaler alls. Detta är kostnadseffektivt och gynnar våra ägare. Nej här är det fritt från böner och böneutrop. Den enda vi hör är aktieägarnas bön om ökad utdelning. I det fallet är de fullständigt obönhörliga.”

 

juni 18, 2016 at 6:40 f m Lämna en kommentar

Dags för lite politik?

Det har kommit till bloggens kännedom att GK-s befolkning börjar bli lite otålig och väntar på livstecken från vår politiska falang, Centrala Partiet(CP)

Jo det börjar drar ihop sig. Det är snart bara två år till valet och det är dags att börja vädra och fräscha upp våra politiska värderingar.

Innan dess skall det fixas en president till vita Huset. Trots att kvinnor, som hamnar i maktposition, ibland visat obehagliga och oväntade egenskaper, håller bloggen på Hillary. Vinner Donald blir man lite trumpen.

Vid en sittning tillsammans med några bekanta, och ett och annat glas rött, fördelade vi några ministerposter i vår kommande regering, bl.a. utbildningsminister och asocialminister. Inget är hugget i sten så det finns möjlighet till förändring men vi har ett antal heta kandidater som skall presenteras på politikerveckan, som traditionsenligt äger rum vecka 27 i trädgården hos Gotlands- bördiga hemmafrun Alma Dahlen i Fagerhult. Vi har valt att förlägga övningarna utsocknes så våra anhängare får klart för sig hur mycket bättre vi har det i Gröna Köpingen

När skall vi presentera vårt valmanifest? Vi tycker inte att det brådskar. Är man för tidigt ute hinner väljarna att glömma alla genitala förslag. Dessutom poppar det då och då upp idéer som vi kan göra till våra, och presentera för väljarna. Hur konstigt det än låter så hittar vi ett och annat matnyttigt i lokalpressen i grannbyarna. Senast i måndags läste vi i” Barran” om en Amerikansk undersökning som visade att man kunde spara en hiskelig massa vatten om man passade på att pinka i duschen och på så sätt spara på en och annan spolning. I tidningen stod det visserligen ”kissa”, men vi tycker det låter lite feminint och fjantigt.” Pissa” är vulgärt, så vi väljer att pinka. Detta skall vi göra till en valfråga, lanserad av CP.Nog så publikfriande i dessa tider med vattenbrist och lågt grundvatten.

Vi går ut med en klatschig paroll: ” Pinka gärna i duschen, men inte tvärt om”

juni 14, 2016 at 4:06 e m Lämna en kommentar

Ny deckare.

Vi har, välförtjänt; fått kritik för vår miserabla deckare: ”Muttern. ”En fullständigt osannolik historia utan ett enda riktigt mord. Bara svammel utan substans och mening.

Nu vill vi ta revansch och vi har bett vår naturexpert Alvar Alvarsson (Allvarlige Alvar) om hjälp.

I naturen är mord, dråp, misshandel och stöld vardagsmat. Döden är ständigt närvarande och ingen går säker. Naturen är ingalunda så gullig och tuttinuttig som urbaniserade stadsbor vill göra gällande. Det har smugit sig in en uppfattning att allt i naturen är rosenrött och sockersött. Det stämmer inte med verkligheten. Vems fel är kanske svårt att utreda men Walt Disney var bland de första att förmedla en skev bild. Redan i vaggan matas små barn med historier om vargar som klär ut sig till mormödrar och små möss som syr balklänning till As-Kungen.

Alvar skall i form av en deckare, som han kallar” Deckaren Häckaren” berätta om verkligheten ute i skog och mark. Han börjar redan i dag.

Deckaren Häckaren 1.

Fasanhönan Beda börjar känna att det är vår på gång. Hon kan inte undvika att kasta lystna blickar på den färgsprakande tuppen ”Folke” som kråmar sig och exponerar all sin lite pråliga prakt. En gammal kollega, ES, brukar spy sin galla över denna färggranna invandrare. Vi har haft fasaner i Sverige sedan 1850 så man kan kanske tycka att det är dags att den får åtnjuta samma acceptans som senare tids invandrare.

Folke är lite tveksam, rent moraliskt, för han har ytterligare fem hönor i sitt” stall.” Nåja Beda kan leva med detta bara han ställer upp så att hon kan lägga 8-12 befruktade ägg. Det gör Folke. En lite torftig ritual, gump mot gump. Men Beda är nöjd och börjar lägga sina ägg i en dikeskant med fjolårsgräs och slån. Det är Bedas första häckning och hennes ”hem” får nog betraktas som lite slarvigt. Beda har inte lagt sina första ägg speciellt smart och kråkan Krax är skarpsynt och erfaren och snart är äggen kråkmat. Detta upprepas ett par gånger men efterhand växer dikesrenen till sig och Beda blir lite mer omsorgsfull med placeringen av redet, vis av skadan

Vi är nu framme i Maj och Beda har värpt ett dussin ägg som hon börjar ruva. Där skall hon nu ligga i ca 25 dagar. Hon kör igång, men efter ett par veckor händer det som inte fick hända. En dag kommer kråkan Krax hustru Kraxa flygande och slår till i en asp. Hildur ligger blickstilla. Inte en blinkning förråder hennes position och hennes lite grå- brun- tråkiga fjäderdräkt smälter samman med omgivningen. I samma veva kommer hundägare Gertrud Vårdshlös med sin lilla Chihuahua på morgonpromenad. Hunden är så liten och bräcklig att Gertrud är rädd att trampa ihjäl den om den springer kring benen. Därför får hunden springa lös. Gertrud står och njuter av den lilla hundens frejdiga framfart. ”En sån lite duktig Vovvseloffsing. Titta så pigg och levnadsglad han är.” Dvärghunden kommer i närheten av Beda. Hon trycker i det längsta men till slut sviker nerverna och hon lämnar redet. ”Men lille vovselofsingen! Hittade du en fågel. Va duktig du är. Du är ju en riktig jakthund din lille krabat.” Gertrud och hunden avlägsnar sig. Kraxa har åsett händelseförloppet och nu skrider hon till verket. Redet ligger blottat och övergivet och snart har äggen transporterats till Kraxas bo i en ek där hennes ungar låter sig väl smaka.

Det är bara att börja om. Inte så kul för Beda, men Folke trivs.

Det är nu sommar och Beda har äntligen glädjen att se 10 små dunbollar spräcka skalet. Två ägg kläcks inte. Beda väntar i det längsta men till slut måste hon ge sig ut för att proviantera. Det är insekter som gäller för de små liven. Allra godast och nyttigast är myrägg och de har turen att hitta ägg av svartmyror i en grästorva. I övrigt är insektsfaunan inte som i forna tider. Det rationella jordbrukets monokulturer ger inte plats för så varierad växtlighet och därmed också mindre insekter, spridda över större yra än förr. Enkelt uttryckt kan man säga att hönan och kycklingarna måste leta längre och vidlyftigare för att stilla sin hunger. I och med den ökade areal som måste genomsökas ökar risken att familjen skall exponera sig för fiender. Det finns det gott om hugade spekulanter på kyckling till middag.

I luften är det livlig trafik. Vi kan numera glädja oss åt en riklig tillgång på rovfåglar och antalet arter har ökat. Glada och brun kärrhök är inga rariteter längre och de patrullerar åkrar, ängar och våtmarker omsorgsfullt. Missförstå oss inte. De skall ha sin mat, men om man förfäktar att de inte rör det ” matnyttiga viltet ”är man nog lite naiv.

Det finns de som är värre. Och inte önskvärda. Räv, grävling, mård, m.fl. är gamla hederliga inhemska arter som analogt med tidigare resonemang skall ha mat. Tyvärr är de lite för talrika och det leder till en kraftig åderlåtning av viltstammarna. Det finns två predatorer som inte har i svensk natur att göra: Vildmink och katt. Vildminken har sitt ursprung i förrymda individer från pälsfarmer och inte heller katten tillhör predatorerna med hemortsrätt i naturen.

En liten parentes. En svartvit strykarkatt har figurerat i kommentatorsfältet på senare tid. Lite klumpig och knappast sinnebilden för en flink jägare. Men välnärd på gränsen till fet. Det goda hullet fick sin förklaring för ett par dagar sedan då katten kommer med en vuxen ekorre i munnen. En bedrift som indikerar god jaktförmåga.

Åter till Beda och hennes kycklingar. De har lite otur med vädret för några dagars ihållande regn gör matanskaffningen i princip omöjlig vilket leder till att tre kycklingar dör. Nåja. Vädret blir bättre och Beda ledsagar sina telningar ute i terrängen på jakt efter mat, tämligen framgångsrikt, för kycklingarna växer och artar sig väl.

Svich!!! Beda hinner inte reagera när en helvit angorakatt med rosett kring halsen rusar ut ur dikeskanten och sätter tänderna i en av avkomman. Hade hon varsnat faran i tid kunde hon kanske kunnat lura bort katten genom att spela skadad. Hönsfåglar är fantastiskt skickliga skådespelare och oerfarna spekulanter på fågelkött blir ofta grundlurade när hönan avlägsnar sig bort från kycklingarna, med ”bruten” vinge.

Vi skall göra en ledsam historia kort. På sensommaren, i skarven mot höst, har Beda bara en, sent utfärgad ,son kvar i livet. Syskonen har mött sitt öde i form av, duvhök, ytterligare kattmöte, mård och räv och två blev ihjälkörda av en idiot i en grå Volvo som vars förare ökade farten när han såg fåglarna på grusvägen.

Det blev alltså ett magert resultat för Beda detta år och så är det tyvärr ofta nu för tiden. Orsaken är inte alltid förändrad och försämrad biotop. Svaret heter i de flesta fall predation från överstora stammar av ” rovvilt.”

Nu hör jag hur man flämtar till ute i stugorna: Vad säger karl-faen? Är han inte klok? Har han inte hört talas om naturens sinnrika balans och jämnvikt? Jo det har jag, men det stämmer inte alltid. För detta finns numera ovedersägliga bevis i form av viltforskning, och inte minst de erfarenheter vi fick oss till del när räven försvann under skabbens härjningar. Vi tar detta nästa gång och jag tar gärna en diskussion med vem det vara må. Med ett undantag.

Ps. Ja, ja.Jag vet. Fasanen är i likhet med minken en invandrare, Visst. Visst. Men betydligt harmlösare Ds.

juni 12, 2016 at 1:32 e m Lämna en kommentar

Cendré -Bellas blogg.

Nu kan det vara dags för ett livstecken från vår vän Cendré- Bella. En charmig , okonstlad representant för Medelsvensson, som delar med sig av de få guldkorn hon hittar i en i övrigt ganska grå och trist tillvaro

”Hej alla goa människor. Nu skall jag göra er riktigt avundsjuka. Jag sitter på bussen på väg hem från Ullared. En fantastisk upplevelse som jag önskar att alla skulle få vara med om.

Det var meningen att Rutger skulle följa med, men bussen gick så tidigt att det inte gick att väcka honom. Han hade dragit i sig en hela” Kosken” kvällen innan och var naturligtvis lite trött. Han är faktiskt lite gullig när han ligger och fylle-snarkar, men han luktar inte parfym ur munnen.

Jag fick åka utan Rutger, tillsammans med några väninnor från Drive in- Bingon. Lisa, Bettan och Elina är trevliga tjejer och vi hade jätteroligt på nedresan. Vi delade på en hela Chardonnay och blev lite fnittriga. När vi kom fram var det en lång kö, men eftersom vi var lite på lyset och tuffa trängde vi oss före. Det blev ett djävla liv. Det var väl inget att bråka om. Vi var ju bara fyra och de sinkade inte de andra så mycket. Det hade varit skillnad om alla andra skulle ha trängt sig först. Folk är så kitsliga.

Jäklar vad mycket prylar det finns på Ullared. Man blir alldeles matt. Och lite besatt. Man måste köpa bara för att det är billigt. Jag handlade 24 kilo smågodis och 32 paket Pampers blöjor, trots att jag inte har några barnbarn. Nåja. Rutger blir väl gammal och inkontinent med tiden, så då kan de komma till pass om han blir tillräckligt tunn om rumpan. Jag köpte en massa annat som jag inte kan räkna upp.

Mitt största klipp var ett parti sparkstöttingar som reades nu på sommaren till otroliga 245: – styck. Det är inte klokt så billigt. Jag köpte ett helt dussin. Det blev lite strul vid hemresan för busschauffören vägrade att ta med alla sparkarna. Vi fick hyra in dem i ett godsmagasin så får vi ta bilen och hämta dem nästa vecka.

Det blev mer strul i kassan. Jag hade norpat Rutgers kreditkort när han sov och när jag skulle betala fanns det ingen täckning, så nu är jag skyldig Bettan 16000: – Vet inte hur jag skall kunna betala tillbaka, men Bettan har det gott ställt och kan nog vänta tills jag vinner på Lotto.

Nu är vi snart hemma så jag måste sluta. Hoppas att grannarna hjälper mig att bära in varorna.

Hej för nu! Er Cendré- Bella

juni 11, 2016 at 10:21 f m Lämna en kommentar

Överskattat.

Det finns ett och annat som haussas upp lite i onödan. Saker som inte lever upp till förväntan och ibland kostar mer än det smakar.

Vi tänker på en vara som är aktuell i dagarna: Svensk färskpotatis. Vi kan tycka att  19:-   kilot är ok. Odlarna skall ha betalt för sin möda och ICA – handlaren skall ha sin beskärda del.( En i och för sig ganska saftig del, som med fördel kunde beskäras, och inställer komma odlarna tillgodo)

Vad är det för fel på färskpotatis? Den är utomordentligt god när den fått några veckor på nacken men den som nu ligger på hyllorna är vattnig i konsistensen och smaken är intetsägande. Potatis behöver inte vara god, bara för att den är först, färsk, och dyr.

Den utländska färskpotatisen påstås så här års vara lite bättre. Vi vet inte. Så djupt har vi inte sjunkit att vi köper utländsk mat. Då svälter vi hellre.

juni 7, 2016 at 11:32 f m Lämna en kommentar

”Talibanekologi”

Landsbygdsminister Bucht vägrade att prata skarv och skarvjakt med Anders Åkerlund och det hade vi tänkt att vår vän i naturen, Allvarlige Alvar, skulle kommentera.

Men Alvar tänker vidga horisonten, efter att han tagit del av ett inlägg av Anders Johansson i Barometern 1/6. AA begränsar sig därför inte bara till skarvar utan han vill diskutera djur, natur, ekologi i största allmänhet. Vi ger Alvar ordet.

Anders Johansson, en författare med bopålarna i Kalmar har gjort sig känd som en duktig fotograf som resulterat i böcker med lokal anknytning. Öland har tagit stor plats. Vi har inte sett alla men de vi tagit del av verkar välgjort.

Texten har vi inte lusläst och det beror på att AJ tidigare varit en flitig gäst på insändarsidor där han diskuterat jägare och jakt med engagemang och patos. Tyvärr har han visat att hans engagemang och faktakunskaper inte går hand i hand. AJ har åsikter, och det kan han, men hans kunskap i jaktliga frågor är tämligen begränsad och därför inte värt att ta på alltför stort allvar.

I en artikel enligt ovan kallar han, de av Länsstyrelsen och berörda myndigheter godkända Naturvårdsbränningarna, som ”Talibanekologi”. Han beskriver hur millioner myror bränns upp och rådjurskid går samma öde till mötes. I samma mening säger han att så går det när människan lägger sig i. Om inte människan la sig i genom resurskrävande släckningsbete vid skogsbränder orsakade av ex åsknedslag skulle en naturvårdsbränning framstå som en piss i Mississippi i jämförelse med de enorma förluster i myror, tjädereden, harungar och rådjurskid om bränderna skulle fortgå tills naturliga hinder i form av lövskogsbälte eller vattendrag sätter stopp. Detta är ”naturligt”, men inte så bra för virkesflödet till vår skogsindustri.

Naturvårdsbränning är ett sätt att skapa livsrum för rödlistade växter som ex Brandnäva och Svedjenäva plus ett antal pyrofila insekter. Skall inte dessa ha möjlighet att leva? Kanske på bekostnad av en och annan myrstack. Ja det är frågan.

En parentes. Ett och annat rådjurskid skulle kanske stryka med vid en naturvårdsbränning, men geten lägger helst sina kid i slåttervallar och liknande. Skall vi förbjuda lantbrukarna att slå ensilage och hö?

Skogsavverkning sker numera året runt, på gott och ont. En rimlig gissning är att åtskilliga ringduve- och trastbon skakas ur grankronorna när skördaren sätter tänderna i träden. Skall vi stoppa avverkning mellan mars och september? Gärna för mig, men vad säger Södra, Sydved och arbetarna på industrin som blir permitterade på grund av virkesbrist?

Vi litar inte på AJ här han diskuterar ekologi. Vi tror oss ha förstått att AJ är en varm katt-vän. Har katten en plats i det naturliga ekologiska systemet? Icke sa Nicke. Katten är en ”onaturlig” belastning som tar maten ur mun på de naturliga predatorer som behöver fågelungen, harungen eller musen för sitt uppehälle. Katten skall vara hemma och äta Whiskas och värma husses och mattes fötter. I naturen har den inte att göra.

Skarv skall vi ha. Överallt, i alla lägen. Det rudimentära yrkesfisket som finns kvar tycker sig ha besvär med skarven. Men det är bara gnäll tycker omgivningen. Skarven äter bara hornsimpa. Vi tror inte att det är så. Enkel matematik ger vid handen att mängder av matfisk blir skarvföda. Visst. De skall ha mat men behöver vi 40000 tusen häckande par?

Vi tar skarven en annan gång och citerar en del av AJ:s skrivelse: ”Det är en brutal etik, en talibanekologi, en ekologi med stalinistiska förtecken som framhärdar i att döda vissa varelser för att skapa livsrum åt andra.

Här är vi inne på delikata gränsdragningar. Ponera att AJ:s katt kommer hem med en fästing vid öron-roten. Även katter och hundar kan drabbas av borrelia. Låter AJ fästingen sitta för att ramla av sig själv, blodfylld, mätt och belåten. Eller försöker han ta loss den stackars fästingen utan att den skadas? Vi vet inte hur AJ bor, men bor han i hus eller motsvarande förutsätter vi att han inte kontaktar Anticimex om han får problem med råttor och möss. Skulle han hitta någon stackars liten sork eller mus som katten lekt med, illa tilltygade, men vid liv, ringer han naturligtvis KFV (Katastrofhjälp Fåglar och Vilt) som får hämta den lille gnagaren för vård och rehabilitering.

Nej du Anders Johansson. Alla människors lika värde ställer vi upp på. Om du gör det är oss obekant, men att förfäkta att människan inte får bära hand på minsta lilla organism för att gynna den egna arten är absurt, ja faktiskt lite enfaldigt.

Vi tror kanske inte att AJ läser GK- bloggen. Men om så är fallet vill vi att han väljer ut några av följande levande varelser som det är OK att bekämpa eller jaga: Loppor, löss, kackerlackor, snytbaggar, granbarkborre märgborre, bladlöss, rapsbaggar, brun råtta, husmus, getingar, flugor, mygg, husbock, strimmig trägnagare, hästmyror, vildmink, vildsvin, vildkanin, mullvad, vattensork, skata, kråka, räv, skarv.

Om vi även blandar in växter: Är det ok att gå illa åt björnloka, kirskål, kvickrot och maskros?

Nu väntar vi på svar. Är det så att du inte läser bloggen så lägger vi ut detta som insändare i Barometern – OT. Förmodligen behövs det inte för du har med säkerhet redan fått mothugg av andra skribenter.

juni 2, 2016 at 6:34 e m 13 kommentarer

Äldre inlägg


Arkiv

Skriv i din e-postadress för att få notiser om nya inlägg på Gröna Köpingens Blogg!

Gör sällskap med 39 andra följare

Kalender

juni 2016
M T O T F L S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  


Humor
Fler besökare till bloggen
Blogglista.se