”Talibanekologi”

juni 2, 2016 at 6:34 e m 13 kommentarer

Landsbygdsminister Bucht vägrade att prata skarv och skarvjakt med Anders Åkerlund och det hade vi tänkt att vår vän i naturen, Allvarlige Alvar, skulle kommentera.

Men Alvar tänker vidga horisonten, efter att han tagit del av ett inlägg av Anders Johansson i Barometern 1/6. AA begränsar sig därför inte bara till skarvar utan han vill diskutera djur, natur, ekologi i största allmänhet. Vi ger Alvar ordet.

Anders Johansson, en författare med bopålarna i Kalmar har gjort sig känd som en duktig fotograf som resulterat i böcker med lokal anknytning. Öland har tagit stor plats. Vi har inte sett alla men de vi tagit del av verkar välgjort.

Texten har vi inte lusläst och det beror på att AJ tidigare varit en flitig gäst på insändarsidor där han diskuterat jägare och jakt med engagemang och patos. Tyvärr har han visat att hans engagemang och faktakunskaper inte går hand i hand. AJ har åsikter, och det kan han, men hans kunskap i jaktliga frågor är tämligen begränsad och därför inte värt att ta på alltför stort allvar.

I en artikel enligt ovan kallar han, de av Länsstyrelsen och berörda myndigheter godkända Naturvårdsbränningarna, som ”Talibanekologi”. Han beskriver hur millioner myror bränns upp och rådjurskid går samma öde till mötes. I samma mening säger han att så går det när människan lägger sig i. Om inte människan la sig i genom resurskrävande släckningsbete vid skogsbränder orsakade av ex åsknedslag skulle en naturvårdsbränning framstå som en piss i Mississippi i jämförelse med de enorma förluster i myror, tjädereden, harungar och rådjurskid om bränderna skulle fortgå tills naturliga hinder i form av lövskogsbälte eller vattendrag sätter stopp. Detta är ”naturligt”, men inte så bra för virkesflödet till vår skogsindustri.

Naturvårdsbränning är ett sätt att skapa livsrum för rödlistade växter som ex Brandnäva och Svedjenäva plus ett antal pyrofila insekter. Skall inte dessa ha möjlighet att leva? Kanske på bekostnad av en och annan myrstack. Ja det är frågan.

En parentes. Ett och annat rådjurskid skulle kanske stryka med vid en naturvårdsbränning, men geten lägger helst sina kid i slåttervallar och liknande. Skall vi förbjuda lantbrukarna att slå ensilage och hö?

Skogsavverkning sker numera året runt, på gott och ont. En rimlig gissning är att åtskilliga ringduve- och trastbon skakas ur grankronorna när skördaren sätter tänderna i träden. Skall vi stoppa avverkning mellan mars och september? Gärna för mig, men vad säger Södra, Sydved och arbetarna på industrin som blir permitterade på grund av virkesbrist?

Vi litar inte på AJ här han diskuterar ekologi. Vi tror oss ha förstått att AJ är en varm katt-vän. Har katten en plats i det naturliga ekologiska systemet? Icke sa Nicke. Katten är en ”onaturlig” belastning som tar maten ur mun på de naturliga predatorer som behöver fågelungen, harungen eller musen för sitt uppehälle. Katten skall vara hemma och äta Whiskas och värma husses och mattes fötter. I naturen har den inte att göra.

Skarv skall vi ha. Överallt, i alla lägen. Det rudimentära yrkesfisket som finns kvar tycker sig ha besvär med skarven. Men det är bara gnäll tycker omgivningen. Skarven äter bara hornsimpa. Vi tror inte att det är så. Enkel matematik ger vid handen att mängder av matfisk blir skarvföda. Visst. De skall ha mat men behöver vi 40000 tusen häckande par?

Vi tar skarven en annan gång och citerar en del av AJ:s skrivelse: ”Det är en brutal etik, en talibanekologi, en ekologi med stalinistiska förtecken som framhärdar i att döda vissa varelser för att skapa livsrum åt andra.

Här är vi inne på delikata gränsdragningar. Ponera att AJ:s katt kommer hem med en fästing vid öron-roten. Även katter och hundar kan drabbas av borrelia. Låter AJ fästingen sitta för att ramla av sig själv, blodfylld, mätt och belåten. Eller försöker han ta loss den stackars fästingen utan att den skadas? Vi vet inte hur AJ bor, men bor han i hus eller motsvarande förutsätter vi att han inte kontaktar Anticimex om han får problem med råttor och möss. Skulle han hitta någon stackars liten sork eller mus som katten lekt med, illa tilltygade, men vid liv, ringer han naturligtvis KFV (Katastrofhjälp Fåglar och Vilt) som får hämta den lille gnagaren för vård och rehabilitering.

Nej du Anders Johansson. Alla människors lika värde ställer vi upp på. Om du gör det är oss obekant, men att förfäkta att människan inte får bära hand på minsta lilla organism för att gynna den egna arten är absurt, ja faktiskt lite enfaldigt.

Vi tror kanske inte att AJ läser GK- bloggen. Men om så är fallet vill vi att han väljer ut några av följande levande varelser som det är OK att bekämpa eller jaga: Loppor, löss, kackerlackor, snytbaggar, granbarkborre märgborre, bladlöss, rapsbaggar, brun råtta, husmus, getingar, flugor, mygg, husbock, strimmig trägnagare, hästmyror, vildmink, vildsvin, vildkanin, mullvad, vattensork, skata, kråka, räv, skarv.

Om vi även blandar in växter: Är det ok att gå illa åt björnloka, kirskål, kvickrot och maskros?

Nu väntar vi på svar. Är det så att du inte läser bloggen så lägger vi ut detta som insändare i Barometern – OT. Förmodligen behövs det inte för du har med säkerhet redan fått mothugg av andra skribenter.

Entry filed under: Allvarlige Alvar, Skogsbruk. Tags: , .

Blues och annan musik. Överskattat.

13 kommentarer Add your own

 • 1. Gröna Köpingen  |  juni 3, 2016 kl. 6:26 e m

  Så fel det kan bli. Anders Åkesson skall det naturligtvis vara.

  Gilla

  Svara
 • 2. Bert  |  juni 4, 2016 kl. 8:45 f m

  Ang katter:”Ponera att AJ:s katt kommer hem med en fästing vid öron-roten … …”.
  Nå, hur sköter GK-bloggaren sina egna katter?
  Möjligen sköter GK-b sin/sina fotvärmande innekatter på ett korrekt sätt, dock har jag sett typ sk stallkatter på GK-b domäner(vid Mås-GK barackerna) som har mängder med fästingar vid ”öron-roten”- detta är inget annat än djurplågeri.

  P.S. Vem som äger de fästingplågade katterna som jag under ett flertal år sett stryka omkring vid Mås-GK barackerna, parkeringen och på banan är inte utrett – dock är ju katter rivirhävdande.

  Gilla

  Svara
 • 3. Gröna Köpingen  |  juni 4, 2016 kl. 11:17 f m

  Bert är på alerten som alltid. Det känns bra. Även vi har sett den svartvita katten som stryker omkring vid golfbanan.
  Det är inte vår katt
  Vi skulle gärna se att den försvann. Vi har inte varit så nära att vi i likhet med Bert sett om den är svårt fästingangripen. Bert kanske i vanlig ordning är mer skarpsynt. Det råder ingen tvekan om annat än att vi kunnat plocka bort katten, men det har vi inte velat göra.. Det kanske trots allt sitter något barn någonstans som äger katten och som får sporadiska hembesök av den kringstrykande . Du får fria händer Bert. Vi utfärder en tillfällig jakt- och fångsträtt så kan du handla som du finner lägligt, eller kan du ta kontakt med någon organisation som tar hand om herrelösa katter.
  Det är inte vårt bord, varken att avliva eller förmedla omhändertagande. Det är kattägarens

  Gilla

  Svara
 • 4. Gröna Köpingen  |  juni 4, 2016 kl. 11:28 f m

  Jag glömde en sak. Bert påtalar att katter är revirhävdande. Det stämmer, men behöver inte betyda att katten kommer från det omedelbara grannskapet. När ett” katt- jaktrevir” blir ledigt så besätts detsamma av en ny individ som inte behöver höra till grannskapet Här huserar sedan den lille kissemissen och håller harungar fåglar möss och råttor i herrans tukt och förmaning. Så länge den är i livet, Ibland kanske den återvänder till Jakobs gränd eller Hagagatan och där blir omhändertagen och inlåst.

  Gilla

  Svara
 • 5. Bert  |  juni 5, 2016 kl. 5:59 e m

  Citat:”Även vi har sett den svartvita katten som stryker omkring vid golfbanan”.
  Den katt som jag åsyftar är inte svartvit. Dock har jag i år 2016 inte haft tillfälle att syna den katt som synts tidigare år och som varit full med fästingar runt ”öron-rot” och nacke.
  Ägaren borde givetvis infångas och åtalas för djurplågeri, dock har Sverige nu mer ett starkt degenererat rättsväsende, så även om ägaren kan identifieras så slipper han/hon med all säkerhet åtal särskilt om han/hon är ansedd som en rättskaffens svensk medborgare, mao ett skitarsel av svensk normalstandard.

  Gilla

  Svara
 • 6. Gröna Köpingen  |  juni 5, 2016 kl. 8:08 e m

  Nu blir vi lite nyfikna. Om” en rättskaffens svensk medborgare” är ett ”skitarsel” vad kallar man då en” ohederlig fähund”?

  Gilla

  Svara
 • 7. Bert  |  juni 6, 2016 kl. 9:15 f m

  Kors i taket! Märkligt att den annars så mångordige GK-bloggaren inte har koll på synonymen/synonymerna gällande för, en ”ohederlig fähund”.
  Ja, det har säkert att göra med verklighetsavståndstagande(förträngning) efter decennielånga grubblerier och empiriska erfarenheter.

  Gilla

  Svara
 • 8. Gröna Köpingen  |  juni 6, 2016 kl. 11:13 f m

  Vi har hygglig koll på synonymer. Har Bert det? Förstod vi dig rätt så anser du att ”en rättskaffens svensk medborgare” är synonymt med ””skitarsel” Jag tror det blir svårt att hitta någon skrift som styrker ditt påstående.

  Gilla

  Svara
 • 9. Bert  |  juni 8, 2016 kl. 12:25 f m

  Då GK-bloggaren inte vill, inte kan eller inte törs ge prov på en eller flera synonymer gällande hans utslungade stigma, en ”ohederlig fähund” så ger jag här nedan några exp från fria och obundna källor.

  1. ”Bidragsmyglare”!
  Det kan exv vara en företagare som extremöverutnyttjar lönebidragsreformen vid korttidsanställning av arbetstagare i sitt/sina företag. Detta för att ymnigt berika sig själv med pengamedel från svenska folkets surt inbetalda skattemedel.

  2. ”Djurmisshandlare”!
  Det kan exv vara någon som låter sin/sina katter/hundar/andra husdjur leva sina liv som värddjur åt TBE och Boreliasmittade fästingar.

  3. ”Skitpratare”!
  Det kan exv vara en andra generationens bonnläpp som gärna och glatt efter hörsägen och egen ”hittepåförmåga” vidaresprider illvilliga rykten som det inte finns någon bevislig täckning för.

  Ja, det går givetvis att göra synonymlistan väldigt mycket längre men det vore att göra livet allt för komplicerat för GK-bloggaren.

  Gilla

  Svara
  • 10. Gröna Köpingen  |  juni 8, 2016 kl. 3:18 e m

   Det är alltid lika roligt att debattera med vännen Bert. En rättskaffens medborgare som brinner för sanning och rättvisa. Det som inte är så roligt är att man känner sig underlägsen när man har att göra med Bert. Hans knivskarpa intellekt, hans takt och ton och sinne för nyanser gör att man vid en jämförelse känner sig som den lille enfaldige bonnläpp man är. Tack Bert för att du öppnat mina ögon och fått mig att inse hur värdefull Du är för dina medmänniskor och för vårt samhälle

   Gilla

   Svara
 • 11. Bert  |  juni 9, 2016 kl. 10:07 f m

  Gk-bloggaren har ju under lång tid, ja långt före det att han började blogga(GK-bloggen) visat att han är en person med dubbla personligheter. Gk-bloggaren vill gärna i sällskap av sådana som han anser är hans gelikar, socialt, ekonomiskt och i egenuppskattad värdefullhet för samhälle och medmänniskor framstå som en sanningens och rättvisans förkämpe och en av av stora mått rikt intellektuellt begåvad och belevad person, ja en allas gode vän och broder.

  Annat är det när han GK-bloggaren far fram på sin röda predikstol vilt gastande som ett jehu vid sina inspektionsrundor av de gröna jorddomänerna. Ibland träffar han och ev någon medföljande dräng på en torvuppslagare som han GK-b och många andra med honom inte anser vara av någon som helst värdefullhet för det svenska slavsamhället, retoriken från GK-b är att en dylik individ helst ska has ihjäl, exv med mobil predikstol eller medfört agrart arbetsredskap.

  I bloggartiklen ovan finns följande text citerat av GK-b ”Det är en brutal etik, en talibanekologi, en ekologi med stalinistiska förtecken som framhärdar i att döda vissa varelser för att skapa livsrum åt andra” – ja, hur väl stämmer inte det citatet in på GK-bloggarens egen retorik och bemötande av varelser som han inte anser mer värdefulla än att de ska has ihjäl.
  Ja, jag vill inflika att citatets innehåll inte bara är en stalinistisk värdegrund utan lika mycket kusinerna Nazismens och Fascismens värdegrund.
  Det förvånar mig inte det minsta att en politiskt vald företrädare för det Centerfascistiska partiet i Mönsterås hyser dylika kusinismvärderingar.

  Gilla

  Svara
 • 12. Gröna Köpingen  |  juni 10, 2016 kl. 12:43 e m

  Min vän Bert! Jag får väl kalla dig så? När Bert kommer på tal ute i bygden, och det gör han ofta av olika anledningar, brukar jag med berättigad stolthet påpeka:” Den mannen känner jag. Om jag skulle få räkna mig till din trängre vänkrets skulle en gammal man fröjdas ända in i hjärteroten.
  Samtidigt måste jag med sorg i detta hjärta meddela att vårt oerhört givande meningsutbyte på bloggen nu är till ända. Orsaken är att jag insett att mina intellektuella gåvor inte räcker till att debattera med ett snille av din kaliber Bert. Jag har inget att sätta emot och det är lite deprimerande att gång på gång bli påmind om vilken obetydlig liten obegåvad och okunnig bondläpp man är i jämförelse med den som sitter på de stora gudagåvorna.
  Därför min vän. Du får från och men nu inget genmäle oavsett vilka geniala tankegångar du torgför.
  Tack för det som varit, och slarva inte med medicinerna.

  Gilla

  Svara
 • 13. Bert  |  juni 16, 2016 kl. 1:27 f m

  Det är förståeligt att man inte blir så värst beläst och kunnig av att som GK-bloggaren bara ha läst skogsmullekurser på Helgesbo och därefter gjort karriär genom att kvista och barka massaved dag ut och dag in i ett helt arbetsliv – ja sådant blir säkert både kropp och speciellt själen trött och utarmad av.

  Märklig man denne GK-bloggare, under de år jag har besökt GK-bloggarens torvuppslagardomäner så har jag alltid varit honom tillmötesgående i hans sökande efter att finna en ovän, en trätobroder. När han har gormat och betett sig som värst har han alltid fått väl rågade mått av likvärdigt ovett tillbaka, allt för att han ska kunna nå nya höjder av tillfredsställande ilska och hat. När GK-bloggaren har hulkat å lipat och varit nere för ”ten and out” har jag alltid gett honom goda råd på ett sådant sätt som en av honom önskad ovän kan förväntats ge. Under bygget av 9-hålaren berättade GK-bloggaren vid en av hans gråtattacker att hans omständigheter var i sådant bedrövligt förfall att han kanske var tvungen att gå från gård och grund. Han GK-bloggaren såg då som sin sista och enda utväg att som han sa ”gå i dammen för ett sista bad”. Nå, ovänlig och oförstående så gav jag honom ett illvilligt råd i den anda som han förväntade sig av sin egenskapade värste ovän – rådet blev: ”vänta med ”sista badet” tills 9-hålaren är färdigbyggd och ibruktagen”, efter det arbetet är du väl värd att ta dig ett ”sista bad” i någon av dina egenbyggda dammar, välj själv den damm som passar dig bäst, det vore kanske passande med den som du har lagt ned mest arbete och pengar i”.

  Det har ju visat sig förr att GK-bloggaren inte är särskilt ordhållig då det gäller av honom utlovat, ”inget genmäle” – snart nog hackar han svarskommentarer till ”Bert”.

  P.S. I senaste nyhetsmejlet från ”NETDOCTORS” fanns en intressant artikel som kanske kan hjälpa GK-bloggaren att förstå sig själv bättre, förhoppningsvis också att i framtiden må bättre med hjälp av lämplig medicinsk behandling.
  Rubriken var: ”ADHD KAN UTVECKLAS SENARE I LIVET” – ja, med den insikten så är det bara för GK-bloggaren att kontakta vårdgivare inom ADHD-geschäftet. Medicineringen består förmodligen av ett dagligt intag av amfetamin, det är dock inte lämpligt att samtidigt med amfetamin också bruka alkoholhaltiga drycker.

  Gilla

  Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Arkiv

Skriv i din e-postadress för att få notiser om nya inlägg på Gröna Köpingens Blogg!

Gör som 39 andra, prenumerera du med.

Kalender

juni 2016
M T O T F L S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  


Humor
Fler besökare till bloggen
Blogglista.se


%d bloggare gillar detta: