Archive for oktober, 2016

Tillfångataget förnuft.

Det meddelas att Nobelpristagare Dylan tagit sitt förnuft tillfånga och kommunicerat med omvärlden angående Nobelutmärkelsen.  I grevens tid, för bloggen var på väg att förpassa hans skivor till soptunnan, enligt KSRR:s regler i en grön påse med dubbelknut.( Har man sett en fånigare reklam- snutt än KSRR: s där en förmodligen överförfriskad mansperson krupit ner i en soptunna och får grönsaksrester i ansiktet. ”Dubbel- hej”)

Det blir en spännande adventhelg, för Neil Young, som borde fått nobelpriset för länge sedan, har aviserat ett skivsläpp i början av december. Denne lysande artist och låtskrivare är lite oberäknelig. Det kan bli rent formidabelt eller något helt obegripligt

Apropå geni, hade vi förmånen att få bevittna Torsten Flinks enmansföreställning av Doktor Glas på Forum i Oskarshamn. Vi väntar med spänning på morgondagens tidning. Hade man någon recensent på plats? Om så var fallet, är allt annat än översvallande lovord tjänstefel. Flink är fullständigt outstanding.

oktober 30, 2016 at 3:41 e m Lämna en kommentar

Rottingen.

Vi sneglar än en gång på vår grann- och vänort Mönsterås. Vi noterar att man nu funderar på att komma till skott med namnändring på ett av kommunhusets sammanträdesrum:” Rottingen”. En benämning som låter lite passé och ålderdomlig, tycker man förmodligen.

Det tycker inte vi. Bloggen anser att man skall behålla gamla benämningar, och dessutom låter ”Rottingen ”minst sagt klatschigt.

Hur har vi det i vår egen kommunborg här i Gröna Köpingen. Som bekant är de kommunanställda inhysta i lantbrukare Ohlssons ekonomibyggnader i väntan på flytt till gamla biblioteket. Vi tar kontakt med rådet Åke Rolandsson för att efterhöra om det är några namnändringar på gång:

”Nej, nej. Vi hade planer på att döpa om sammanträdeslokaliteterna ”Svinstian” och ”Mjölkrummet,” men efter omskriven verksamhet på Länsresidenset tycker vi att dessa gamla benämningar ligger i tiden”, säger Kommunrådet.

oktober 28, 2016 at 2:39 e m Lämna en kommentar

Valmanifestet: Skolan forts…..

– Fungerande pedagogik och dugliga lärare är viktigt men en sund maktfördelning är nog det allra viktigaste. Lärare och skolledning måste återta makten i skolan. Av populistiska skäl har man flirtat med eleverna och gett dessa befogenheter som de inte är vuxna nog att hantera. Man skall i små skendemokratiska grupper sitta och diskutera ex kursuppläggning, ämnesinnehåll och fördelning i tid och rum. Vad begriper en nyinskriven elev av detta? Det är väl rimligtvis gamla garvade lärare och skolledare som har bäst koll. Gustav Fridolin vill återinföra elevstyrda skolor. PÅ DN debatt den 25/8 ber pedagogikprofessor Jonas Linderot om ursäkt för 1990 talets pedagogiska haveri.” Elevstyrd undervisning var ingen bra idé.” Nyktra till Fridolin!

– Vidare måste en lärare få befogenhet att avhysa en stökig elev utan att bli anklagad för misshandel. Tyvärr backas sällan ett resolut ingripande upp av rektor, för denne är ofta feg och livrädd för att få skit från enögda föräldrar, så istället för beröm får läraren sparken eller blir åtminstone avstängd en tid.

– Det är väl solklart, bortom allt rimligt tvivel, att eleverna skall fråntas mobilen under lektionstid. Naturligtvis! Det bästa vore om de aldrig fick tillbaka den, så de inte kunde fortsätta att mobba sina misshagliga kamrater via SMS.

– Det finns en djävulusisk övertro på datorn som hjälpmedel i undervisningen. Den är bra i många fall men kan aldrig ersätta en duglig lärare, men som komplement: Ja.

– Återinför lite hyfs. Ner med fötterna från bänkarna. Av med den bakvända kepsen och den lymmel eller lymla som kallar lärare eller lärarinna för bög eller hora skall få så kännbart straff att de aldrig funderar på att göra om det.

– En stackare som mobbas skall inte flyttas från klassen. Det skall mobbarna. Sätt alla rötägg i en och samma klass som handhas av en storvuxen mansperson med svart bälte i karate.

Slutligen: Man kunde på försök, i smyg, återinföra en lättare form av aga för alla som gjort sig förtjänta därav.

 

Hårda bandage? Ja visst, men nödvändiga för ett snabbt tillfrisknande i ett sjukt system.

Observera. De elever som har besvär på grund av diverse bokstavskombinationer är naturligtvis normalt utan skuld och skall ha all den hjälp som skolan är mäktig att leverera.

Vi pratar om de alfarbetes-fria lymlarna som djävlas för djävlandets egen skull. Dessa skall hållas i strama tyglar.

Rösta på GAS, för en fungerande skola!

oktober 27, 2016 at 8:32 e m 2 kommentarer

Valmanifestet 4. Skolan.

I ett tidigare inlägg berörde vi sexuell lagstiftning. Om det vill sig väl, eller illa, beroende på vilka gener som kommer i omlopp, så kan resultatet av sexuell aktivitet bli barn av olika kön. Dessa växer upp och skall få fostran och lärdomar innanför skolans väggar. Eller skall vi säga”, skulle fått”, om vi haft en skola som fungerat.  Klena resultat enligt div. mätningar är välkända och vi skall inte tjata om detta, utan Grön AnSamling ( GAS) skall se till att det kommer en ändring till stånd. Det är hur lätt som helst, om lite sunt bondförnuft kommer till användning. Vi radar upp ett antal åtgärder, som omsatta i praktisk handling kommer att återföra svensk skola till toppen.

Stoppa pedagogiska experiment. Vi har berört detta tidigare men det tål att upprepas.( Repetition är kunskapens moder). Med ojämna mellanrum dyker det upp ”experter” som tror sig ha kommit på något revolutionerande: Vi kan ta” Problembaserat lärande”(PBL) som exempel. För er som inte är bekanta med eländet kan det kort beskrivas som en metod där eleven presenteras ett problem som de sedan skall lösa på egen hand genom kunskapsinhämtning via olika källor.

”Alla kan bara de vill.” I helvete heller. Det finns begåvade, mindre begåvade och obegåvade elever och det har vi att förhålla oss till. Att kräva att” Lille Kalle” som har grava problem skall kunna åstadkomma en ”doktorsavhandling” på egen hand, är misshandel.

Har vi förstått saken rätt så börjar den förhatliga katederundervisningen att komma till heders igen. I klassrummet kan det gärna få finnas två lärare där den ene hjälper de mindre duktiga och den andra presenterar lite svårare utmaningar för de mer försigkomna.” Det har vi inte råd med.” Det har vi visst, om man beräknar samhällsnyttan i kronor och öre. Om en lärare kan rädda en enda elev från en framtid i missbruk och misär så har samhället tjänat in hans livslön med råge.

Vi har av närstående uppmanats att inte skriva för långa inlägg.( Någon har uppmanat oss att inte skriva alls. Ett gott råd som vi struntar i). Därför lämnar vi skolan för nu, men återkommer i samma ämne i morgon.

Mer GAS-bildning i skolan!

oktober 26, 2016 at 12:18 e m Lämna en kommentar

Allvarlige Alvar.

Vi gör ett avbrott i redovisningen av valmanifestet och släpper in Allvarliga Alvar för en rapport från skog och mark. Han vill gärna förmedla några visdomsord om jakt och skogsbruk. Om läsekretsen är intresserad av detta vet vi inte, men det kan väl knappast göra någon skada. Ordet till Alvar

 

”Älgjakten är i full gång. Själv sitter jag vid köksfönstret, tittar på ett välkommet strilande regn och gläds åt att slippa sitta på pass. Jakten har varit en väsentlig del i mitt liv men älgjakten har jag försökt hålla mig ifrån. En i grunden ganska trist hantering, om vi inte pratar om löshundsjakt. Tyvärr finns det inte många” grisrena” hundar, så istället för en ståtlig älg kommer det numera oftast någon äcklig gris som luktar dy och tjära. Usch!

Utanför fönstret ser jag också hur mina åkerplanteringar med gran frodas och växer. Jag tror att jag plöjer upp skiten så jag får frid i sinnet.  Det är trist med granskog istället för åker och äng. Gran har vi nog av, eftersom det planteras en massa på mark som egentligen passar bättre för tall. Gran på svaga boniteter borde vara kriminellt. Skogsbrukets företrädare pratar med lidelse om:” Frihet under ansvar”. Att plantera Picea Abies på svaga marker är inte att ta ansvar. Vi har länge propagerat för en lagtext om ståndortsanpassning. Med ökad andel tall blir det mer mat till älgarna. Betestrycket sprids över större areal  och Södras representanter slippa vrida sig i plågor vid åsynen av en älg.

Sanningar inom skogsbruket är inte så långlivade. Jag läste en gång i ” Vadims Gröna” att man vid stamkvistning kan reducera kronan på en ung tall med 30 % utan tillväxtförluster. Nu jämrar man sig över hårresande tillväxtminskning vid älgbetning av sidoskott.  Det är väl bra om tallarna växer lite saktare med tanke på årsringar och kvalitet.

Obs! Jag pratar inte om toppskott. Ett betat toppskott ger stamkrök, eller åtminstone en elakartad sprötkvist. Nu är det ju så vist ordnat att de defekta stammarna gallras bort under resans gång och det är nog sällsynt att en slutavverkning av tall inte innehåller tillräckligt antal goda huvudstammar. Notera att jag pratat om ”ett antal gallringar”. Inte någon enstaka med högt uttag. Här spelar inte älgskadorna någon roll för med lite otur de första åren så blåser ändå bestånden ner och man får börja om från början.

Ja men barkgnag på unga tallar som ger ljud, lyror”. Det kan man väl som markägare strunta i så länge man inte röntgar stockarna. För övrigt sitter, så vitt mig är bekant, det kvistrena snickerivirket inte i centrum. Jag kan ha fel men det bjuder jag på.

Jag är i gott sällskap för det har begåtts mycket tokigheter i skogarna genom tiderna. Jag nöjer min med att peka på de s.k. ”5:3 bestånden” där en del ” Tras- och restskog ” över en natt förvandlades till skyddsvärd, med höga naturvärden. Vi kan lägga till Hormoslyr och hyggesplöjning som ytterligare exempel på gamla galenskaper inom lodenrockarnas revir.

Nu kom jag vid sidan av jakten. Älgen är ett fantastiskt djur och det är inte mycket som slår åsynen av en stor svart tjur på en mosslagg en tidig morgon. Något som kommer i närheten är en tjädertupp som tar till vingarna framför fötterna. Magnifika fåglar som tyvärr inte är så vanliga längre. Man tvistar om orsaken till skogsfågelns tillbakagång. För tjäderns del lyfter man fram fragmenteringen av skogarna, hög hyggesandel, avverkade spelplatser, utdikningar som minskat tillgången på insekter och viktiga växter som ex. tuvull mm. Jag och fler med mig, i ökande antal, är övertygade om att lösningen är ganska enkel. Enligt undersökningar, redovisade av ex. Vidar Markström och Erik Ringarby m.fl. så dör 70-90% av kycklingarna redan i ägget. Mård, kråkfågel, räv och grävling m.fl. rensar skog och mark tämligen effektivt. När väl de resterande kläckts så lever kycklingarna fortsatt farligt på grund av ovan nämnda. Tillkommer gör nu också duvhök som tar sin tribut. Missförstå mig inte. Duvhöken är fredad och varje möte med denne skicklige jägare är en upplevelse. Om fler ägg kläcktes så skulle duvhöken få mer mat, och det skulle ändå bli en hel del över till glädje för jägare och skogsvandrare.

Jag slutar för nu och återkommer med en separat artikel om predation, ett ämne som rör upp känslor. Kanske får jag då äntligen lite mothugg på kommentarfältet som bränsle till en givande debatt.

Ha det bra och gå ut och njut av regnet.”

 

Vi tackar Alvar för detta. Han verkar lite grinig och inte helt tillfreds med en del företeelser inom skogsbruket.  Vi håller med Alvar, för det brukar visa sig att han har rätt.

oktober 25, 2016 at 12:48 e m Lämna en kommentar

Valmanifestet.3

Idag presenterar vi ett förslag på förbud: Värdegrundsarbete.

På arbetsplatser av olika slag sitter det, eller i varje fall satt, medarbetare som av arbetsledningen uppmanats till s.k. ”värdegrundsarbete” som oftast skulle utmynna i s.k.” ledord”. Några, som man tyckte klatschiga fraser, som skulle fungera som ledstjärna i det dagliga arbetet.

Kvalificerat trams av värsta sort.

Privata aktörer må göra som de vill men skattefinansierad verksamhet skall inte slösa penningar och arbetstid på sådan skit. En organisation som vi har viss insyn i presenterade efter omfattande arbete stolt sina ledord; Engagemang, kompetens och utveckling. Är inte detta något som bör genomsyra all verksamhet? Är detta unikt för denna medlemsägda organisation.

Det ultimata beviset på att detta är ineffektiv smörja fick vi när någon högt uppsatt person inom polisen, först hyllade deras fantastiska ledord, för att sedan på en direkt fråga inte kunna redovisa hur de löd.

När GAS kommer till makten kommer detta resursslöseri att förbjudas. Dryga böter eller fängelse är tänkbar påföljd.

Med GAS mot knas!

oktober 22, 2016 at 4:52 e m Lämna en kommentar

Valmanifestet.

Som andra punkt i vårt manifest väljer vi att lyfta fram den samtyckeslag beträffande sexuella övningar, som så vitt vi kan förstå är på gång. Innebörden i förslaget är att ett” Nej” alltid är ett nej, men att också ett uteblivet” ja” är ett nej, och” kanske” är också ett nej, åtminstone efteråt. Ej heller ljudligt stönande kan tas som intäkt för ett medgivande. Har vi förstått det hela rätt så skall den kvinnliga parten uttryckligen be om att få vara med, om övningen skall anses vara lagligt.

Detta låter trevligt men vi tror inte att det löser problemet. Ponera att en kvinna, efter att par glas rött, blir lite kelsjuk och det hela slutar i sängkammaren eller annorstädes. Fram på morgonkvisten drabbas damen av eftertankens kranka blekhet och eftersom den manlige aktören inte var särskilt duktig i sängen tycker kvinnan att han skall få en tankeställare, och hon anmäler honom för våldtäkt. Då står vi nu igen. Ord står mot ord och det hela slutar med att tingsrätten oftast tror på kvinnan.

Detta vill GAS ändra på. Vi vill utvidga Samtyckeslagen till en lag om Samlags-tycke. Till vårt manifest lägger vi följande: Endast personer som fattat tycke för varandra skall få ha sex, och akten skall föregås av en skriftlig dokumentation där den kvinnliga parten intygar att hon, inte bara är med på sexet, utan också enträget ber om det. Intyget skall bevittnas av två ojäviga personer.

Hållbart inför domstol är naturligtvis också vittnen som övervarat akten, eller videoinspelning som tydligt visar att inget våld eller tvång förekommit.

Vän av ordning undrar kanske: Varför nämns bara kvinnan som objekt?  Orsaken är solklar: I historisk tid har aldrig en mansperson nekat att delta i sexuell aktivitet.

Vi lägger detta till vårt manifest med appellen: Inte bara GASen i botten!

oktober 21, 2016 at 2:20 e m Lämna en kommentar

I förbifarten.

Noterar så här i förbifarten att Bob Dylan fortfarande inte kommenterat att han tilldelats Nobelpriset i litteratur. Vi vidhåller att detta är ett enastående exempel på bristande hyfs och folkvett.

Eftersom Dylan, enligt media, är ute på turné kan orsaken till tystnaden knappast vara att han ligger deprimerad och apatisk på något hotellrum. Nej, herr Zimmerman vet nog, men väljer att tiga. Kan orsaken vara att han är infernaliskt slug? Tidigare har ex. Leonard Cohen nämnts som en möjlig pristagare. Så blev det inte, utan valet föll på Dylan. Genom sitt agerande kan nu Dylan försäkra sig om att Nobelkommittén aldrig mer vågar välja en pristagare ur denna genre och Herr Zimmerman kommer för all framtid att vara den ende i ” gänget ”som fått Nobelpriset.

Man kan f.ö. undra om de ansvariga, med facit i hand, ångrar sitt val

 

Vi kan också notera att Dan Eliasson ännu inte fått sparken.

oktober 21, 2016 at 5:51 f m Lämna en kommentar

Ödesval.

”Ödesval” är ett begrepp som man tar till för att mana väljarna till urnorna. Det kan ibland upplevas som lite tjatigt och missbrukat. Nu närmast är det valet i Förenta staterna som betraktas som ödesmättat. Vi håller inte med. En halvtokig affärsman eller ett halvgammalt fruntimmer på världens mäktigaste post kan kvitta. Inget av alternativen är särskilt läskande, men måste vi välja så får det bli blir Clinton.

Nej ,vi koncentrerar oss på hemmaplan, och vårt nygamla ”GAS” ligger i startgroparna för jakten på makten, lokalt och i riket. Den svenska valrörelsen är normalt en ganska seg och trist historia. Kombattanterna råskäller på varandra och ger inga svar på raka och enkla fråga. Det skall vi inom GAS ändra på. Hur konstigt det än låter skall vi ta efter delar av den amerikanska valrörelsen. Vi vill ha lite fart och fläkt, precis som i Staterna, där entusiastiska anhängare gapar och skriker och vinkar med banderoller och bär sig åt.

Bloggen tycker att valrörelsen skall vara lättsam, ja ett rent nöje. Man kan vid debatter och sammankomster tänka sig ett gäng lättklädda damer, som i stil med amerikanska s.k. Cheerleaders står och viftar med små bollar och de egna attribut som de kan få i svängning. Dessa glädjeflickor skall tävla inbördes, och den som får flest röster på valdagen blir vald till” Miss Nöje” och blir med automatik kulturminister i kommande regering. Vi tror att dessa attraktiva kvinnorörelser kan locka nya väljare till urnorna. Personer som annars inte lämnat soffan.

Minnesgoda läsare kommer säkert ihåg hur GAS:s  kassaskåpssäkra seger år 2014 förbyttes i strul och kaos med valsedlarna. Detta skall inte hända igen, men för säkerhets skull skall vi nu börja trumma in vårt valmanifest så att ingen behöver tveka på valdagen. Ni kommer att känna igen er, även om vi gör smärre ändringar i manifestet. Vi gör likadant som tillförne. Punkterna presenteras utan inbördes rangordning, förutom den första och viktigaste: Återinförd sträckjakt på Morkulla (Scolopax rustikula).

Skälen för återinförd vårjakt på sträckande hanfågel är så solklara att de inte behöver kommenteras vidare.( Du som mot förmodan har annan åsikt kan göra dig hörd på kommentarfältet. Vi kommer att med oomkullrunkeliga sakargument sabla ner dig)

Vi nöjer oss med detta för nu ,och återkommer med manifestets alla spektakulära påbud och förbud.

GASen i botten!

oktober 20, 2016 at 7:34 f m Lämna en kommentar

Avgång.

Egentligen skulle vi i dag börjat publicera GAS valmanifest men händelser i grannskapet kräver en kommentar. Vi tänker naturligtvis på nyheten att kommunalrådet Roland Åkesson i vår grann- och vänkommun Mönsterås, meddelat sin avsikt att avgå.

För oss här i Gröna Köpingen kanske det saknar betydelse eftersom” Grön Ansamling” GAS redan nu kan utropas som segrare i 2017 års lokalval men vi bryr oss om våra grannar och vill dem inget ont.

Roland Åkesson har suttit på kommunalrådsposten i 31 år. En anmärkningsvärd bedrift, för vilken han understundom fått skit för från olika håll. Det förstår vi inte. Det råder så vitt vi kan förstå fria och demokratiska val även i Mönsterås och om nu invånarna har varit nöjda med RÅ så är det väl naturligt att han suttit kvar så länge han efterfrågats

Min Bloggande kollega Jonny Nilsson tror att Rolands avgång kommer att gynna centern. GK-bloggen är inte så säker på det. Åkesson är unik och har en enastående förmåga att förmedla trovärdiga budskap och att hitta hans like blir inte lätt. Centern har ett antal påläggskalvar men vem är bäst skickad? Jag tror i likhet med Jonny att man skall blicka österut.

Bloggen är inte övertygad om att Jonny har rätt när han spår att väljarna av gammal vana kommer att rösta på Centerpartiet ”för att hedra Gammelfar.”

 Det finns andra politiska fraktioner.  Sossarna har en frontfigur med sympatisk framtoning. Han har till och med har haft modet att ibland berömma de styrande för goda gärningar. Även han har fått skit för detta. Det är väl bra om man kan tycka att också ”motståndarna” gör något vettigt. Konfrontation för konfrontationens egen skull är ganska korkat.

Nu lämnar vi Mönsterås och koncentrerar oss fortsättningsvis på det politiska livet här i GK. Vi utlovar ett valmanifest utöver det vanliga. Håll uppsikt!

oktober 19, 2016 at 11:54 f m Lämna en kommentar

Äldre inlägg


Arkiv

Skriv i din e-postadress för att få notiser om nya inlägg på Gröna Köpingens Blogg!

Gör som 39 andra, prenumerera du med.

Kalender

oktober 2016
M T O T F L S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


Humor
Fler besökare till bloggen
Blogglista.se