Archive for juni, 2017

Aj,aj. Pinsamt

Vi har från ansvarigt håll i vår grannsocken, Mönsterås, fått information om att den av vår konstexpert Lill-Gull A-sson B-sson Nilsdotter  Persson så hyllade installationen vid gamla realskolan inte är något konstverk. Det handlar helt enkelt bara om renovering av den anrika byggnaden, med för arbetet behövliga byggställningar och skyddsduk.

Lill-Gull vill inte kommentera det inträffande, förebärande tidsbrist. Hon berättat att hon är mitt uppe i förberedelser för en konstutställning som endast vänder sig till tillvaratagna katthemskatter. Arbetsnamnet är: ”Ge konst till katten, eller ge katten i konsten”.

Vi misstänker att hon inspirerats av Kalmar konstmuseums omtalade utställning där man bjöd in hundar till studier av konst av allehanda och enahanda slag.

Skall bli spännande att följa

juni 30, 2017 at 10:16 f m 3 kommentarer

Kultur

Kulturella frågor som rör GK har inte fått så stor plats på senare tid.  Emellertid kan man skönja en ljusning, i och med fyndet av Nils Norrälvs lämningar. Vi återkommer om detta.

Till vår glädje uppmärksammade vi att vår grannsocken, Mönsterås har gjort ambitiösa kultursatsningar. Vi passerade nyligen den gamla Realskolan i M-ås där så många ungdomar fått lärdomar för livet.( Ja, de är inte ungdomar i dagsläget. Tvärt om)

Hela byggnaden är klädd i vit väv och våra tankar går genast till det bulgariska konstnärsparet Christo och Jeanne- Cloud som kom på den geniala iden, att med väv klä in ex. Riksdagshuset i Berlin. Vi står kanske här inför ett fantastiskt projekt som kommer att sätta M-ås på den kulturella världskartan.  Vi säger grattis, och är samtidigt lite förbittrade över att vi i GK inte kom på detta själva. Vi  bad vår konstexpert Lill-Gull A-sson B-sson Nilsdotter Persson att studera och analysera detta konstnärliga genidrag:

”Fantastiskt, klingar lite tunt….. Formidabelt, alldeles enastående, suveränt, kulturell framkant, kulturfront. Orden räcker inte till. Jag har efter ingående studie av konstverket kommit fram till att detta saknar motstycke i konstvärlden. Så genialt! Över det gamla lärosätet har en skimrande duk lagts, kompletterat med en ställning i stål som stöttar klädnaden. Så enkelt, så vackert, så självklart.

Vad vill konstnären säga? Det är mer än uppenbart. Stålställningen symboliserar det tvång och instängdhet som förr utmärkte gamla realskolor. Över detta svävar ett kläde av väv i skimrande toner. Det föreställer de fria själar som inte lät sig fjättras av varken Sten Schlyter eller Greta Landgren, utan blommar ut med all sin frihetslängtan i ett extatiskt fyrverkeri, samtidigt som det på ett nästan plågsamt sätt påminner om människans litenhet, sett i ett kosmiskt perspektiv. Helt genialt. Underbart.

Konst engagerar, men det finns tyvärr okunniga individer som inte till fullo uppskattar denna typ av konstnärlig verksamhet. Istället kommer man dragande med Zorn och Bruno Liljefors som exempel på stora konstnärer. Vad är deras kladd värt?  Nakna dalkullor och morkullor? De kan man se i verkliga livet om man har tillgång till en bra kikare. Nej. Ett Riksdagshus inslaget i papper, eller för den delen en bro i Paris, eller som nu, en  gammal skola i glimrande väv . Det är konst!! ”

I tackar Lill-Gull, och ber henne återkomma med en analys av Nils Norrälvs kväden.

juni 29, 2017 at 12:50 e m Lämna en kommentar

Öländsk politik

Avpolletterade landshövdingen Stefan Carlsson (S), aviserar att han skall engagera sig i lokalpolitiken på Öland. Enligt ”Östra Småland” står glädjen högt i tak hos moderaterna i Borgholm.    Varför? Jo de anar nog, på goda grunder, att det kan bli regimskifte efter en tid med Stefan Carlsson i den socialdemokratiska laguppställningen.

Freddie Forsman(M) skriver: ” Han har varit den mest uppskattade landshövding vi haft” Jaså! En man som fått sparken på under förnedrande former, men på goda grunder.

Hur ser vår minst uppskattade landshövding ut?

juni 27, 2017 at 4:49 e m Lämna en kommentar

Sensationell Midsommar

Midsommar 2017 kan läggas till handlingarna. Vad som hänt ute i riket har vi lite dålig koll på i skrivande stund. Det har varit minimalt med TV- tittande, och mobil som förmedlar nyheter har vi inte.( men den går att ringa på).

Lokalt har vi en fantastisk, nästan osannolik nyhet ett  presentera. Vid festligheterna på Hembrygdsgården kände sig Lill-Gull A-sson B-sson Nilsdotter Person och folklivsforskare Rune Thydare manade att avlägga en gemensam visit på byggnadens vind. Efter avslutad förrättning gör paret ett enastående fynd. Bland socker, jäst och damejeanner hittar de en kartong med skrifter som de ganska omgående kunde misstänka vara efterlämnade kväden av vår store socken- och nationalskald, Nils Norrälv. Bloggen har tidigare publicerat en hel del av hans huvud-verk och vi trodde nog att det inte fanns mer som kunde glädja den poesiintresserade eftervärlden.

Nu skall expertis granska fyndet, för att förhoppningsvis konstatera att det är äkta vara. När så är fallet skall vi fortlöpande presentera delar ur denna litterära guldgruva.

juni 25, 2017 at 2:50 e m Lämna en kommentar

Kulinariskt förfall

Vi hamnade i Kalmar i går, av någon anledning. Hustrun skulle förnya garderoben  inför midsommar.  Hon spörjer:” Skall vi äta något”   ” Gärna, bara jag slipper äta med fingrarna på Mc Donalds och få dressing som rinner utefter armarna ner i knät. Vi kan väl försöka få tag i lite riktig husmanskost. Det var länge sedan jag fick rotmos och fläsklägg” ” Du är ju för faen inte  riktigt klok” replikerar hustrun samtidigt som hon föser i mig på ett ställe som hette Pinchos, eller något i den stilen. De hade någon form av cirkustema, och vid ingången stod ett lejon som lät lite illavarslande när någon gick förbi. Det var naturligtvis inget riktigt lejon och vrålet var kanske inte så naturtroget, utan lät mer som någon med magbesvär. Detta stärkte inte aptiten men hustrun framhärdade: ”Vi äter här” Dumt nog hängde jag på.

Kort resumé: Man beställde mat via mobiltelefonen. En meny i telefonen!!! ”Oh så spännande” framhärdar hustrun”    ”Men va i helvete…”  ” Du är så tråkig och negativ. Du vill aldrig prova något nytt.”

Efter en ganska lång väntan plingar det i hustruns mobil och hon får gå och hämta två avlånga brickor med smårätter som placeras på en ställning i höjd med munnen. Jag trodde att man skulle skyffla in direkt från denna position, men så var inte fallet. Det gick inte. Till dessa små rätter serverades de minsta bestick som världen skådat. Kniv och gaffel, ca 5 cm långa. Omöjliga att äta med. ”Men va i helvete”.  ”Var inte så negativ. ÄT.”

Maten var i och för sig god men jag sätter aldrig min bakdel där mer. ”Fy fan vad du är tråkig och inskränkt”.    Ja, hellre det än att jag av misstag sväljer en diminutiv gaffel och får uppsöka akuten.

 

juni 21, 2017 at 2:38 e m 2 kommentarer

Falskt alarm

Man trodde för ett ögonblick att GK drabbats av sitt första terrordåd, då en personbil av äldre modell körde rakt in i entrén till Gröna Köpingens lanthandeln..

Det visade sig dessbättre inte handla om ett terrorbrott. Det var pensionerade småskollärarinnan Frida Bläsing, 76,som tog fel på broms och gaspedal.

Allt slutade lyckligt men incidenten aktualiserar den infekterade frågan om kvinnor skall ha rätt att inneha körkort på samma villkor som manspersoner.

Bloggen kan tycka att det är rimligt att feminina körkort ifrågasätts efter 75- årsdagen, och manliga borde granskas efter fyllda 95. Det skulle gagna trafiksäkerheten. Framför allt först nämnda åldersgräns.

juni 20, 2017 at 8:00 e m 4 kommentarer

Terrorhot

Media berättar om ökat terrorhot mot vårt land. Man påstår att det finns hundratals presumtiva terrorister i riket. Låter inte så bra.

Hur har vi det i Gröna Köpingen? Finns här några som hotar vår idyll, och vilka i så fall?

Vi tar kontakt med vår kulturguru, Lill-Gull A- sson B- sson Nilsdotter Person som förutom stort engagemang i kulturella spörsmål också gjort sig känd som flitig debattör i frågor som rör in- ut- hit och ditvandring. Med sin rödgröna feministiska grundsyn tar hon minoriteter i försvar och hittar alltid bakomliggande orsaker som förklarar och förlåter kriminellt beteende och andra illdåd.

”Nå Lill-Gull. Hur ser du på det ökande hotet? Kan, och vill du spekulera om vilka som kan ligga bakom hotbilden?”  Nej det vill jag inte. Jag är innerligt trött på alla som vill smutskasta representanter för främmande ideologier och religioner. Det är skrämmande med denna inskränkthet och fientliga inställning till allt nytt och ovant. Jag vill inte spekulera, och vi i ARFG (antirasistiska feministiska gräsrötter) jobbare brett och är inte bundna av fördomar, och drar inga förhastade slutsatser.

Just nu tittar vi på om svenska barn och ungdomar kan tänkas ha påverkats och radikaliserats vid deltagande i Kyrkans barntimme, Söndagsskolan, och Konfirmationsläger. Varför skall vi bara misstänka utlandsfödda, när hotet kanske finns närmre än vi tror?”

Hoppsan! Det har vi inte tänkt på tidigare. Tack Lill-Gull för din feminina klarsyn.

 

juni 19, 2017 at 6:49 f m Lämna en kommentar

Miljö och klimat

Larmrapporterna duggar tätt. Är det inte klimatförändring så handlar det om enorma mängder plast världshaven. Det påstås att där snart finns mer plastrester än fisk. Detta är naturligtvis alarmerande och måste tas på största allvar.

Under årens lopp har det i goda vänners lag ibland diskuterats miljöfrågor. På bjudningar där diskussionsfrämjande drycker serveras, brukar de församlade förr eller senare delas upp i ett herr- och damlag.  Eller A- och B-lag om man så vill. När vi herrarna tröttnat på graviditeter, heminredning och Ernst har vi dragit oss åt sidan för analys av golfrundor och harens gång på drevet. När detta avklarats brukar, på initiativ av bloggred, samtalet komma in på klimat, miljö och natur. Förr var jag ganska ensam om en pessimistisk syn och en av de medverkande som tyvärr inte finns bland oss längre brukade avsluta diskussionerna med: ”Det ordnar sig säkert. Industrin måste rulla på. Jobben är viktigast”. Jag kunde inte, och kan fortfarande inte hålla med. Vad skall vi med en massa jobb till om miljö och klimat kollapsar?

Går det åt helvete? Förhoppningsvis inte, för om krafttag tas i tid går mycket att rädda. Det är inte likt bloggred. att vara positiv, men i dag gör vi ett undantag.

För inte så länge sedan hotades klotet av uttunning av ozonlagret. Ozonförstörande ämnen förbjöds och har vi inte missförstått, så håller allt på att rättas till. Tack vare att hotet togs på allvar. Försurning av mark och sjöar har minskat och i vissa fall avstannat. Det kalkas fortfarande en del men inte i samma utsträckning som för tjugo år sedan. Kvicksilver, DDT mm. höll på att ta död på det mesta, men sedan man förstått att detta inte var så nyttigt för fågellivet, har ex. Havsörn,Berguv, Pilgrimsfalk m.fl. kommit på fötter, eller snarare vingar, igen

 

Vi kan inte låta galna presidenter och klimat- och miljöstrutsar äventyra kommande släktens levnadsbetingelser. Det är vår plikt att försöka öppna ögonen på den, dessbättre minskande hop, som fortfarande vill tona ner klimathotet och skyller allt på naturliga orsaker. De kanske har rätt. Bra i så fall. Då är allt frid och fröjd. Men om de har fel? Hemska tanke. Mänskligheten har inte råd att chansa.

 

juni 18, 2017 at 8:18 f m 1 kommentar

Perifera guldkorn

Bloggen har sagt det många gånger. Vi lämnar inte gärna Gröna Köpingen. Varför skall vi det? Gräset är inte grönare på andra sidan sockengränsen. Man ibland ger vi oss ut i periferin

I torsdags var ett sådant undantag. Min hustru, som är musikintresserad i samma grad som bloggen, och tycker om samma musik (frånsett Winnerträck) hade uppmärksammat en annons att det blöds musik i Fliseryds kyrka på torsdagskvällen.  Det var en duo som skulle framföra musik av Olle Adolphsson, detta inte till fullo uppskattade geni, som tyvärr inte längre finns bland oss.

De flesta känner nog till att Olle är son till den geniale skådespelaren Edvin Adolphsson. Duon berättade att Edvin hade synpunkter på den unge Olles yrkesval:” Du skall inte bli visförfattare. Du skall bli skogvaktare. Det är ett riktigt yrke.” Vi håller med Edvin, men gläds trots allt åt att sonen inte följde sin faders råd.

Olle Adolphsson är mest känd för en handfull visor som ex.” En glad calypso om våren” och ”Barn är ett folk…”. Men han har gjort så mycket annat som är bra, och bättre.

Inte minst:” Nu har jag fått den jag vill ha” och ”Post festum” som är så vackert att man nästan blir religiös.  Här har sentida vismakare mycket att lära. ( Jag nämner inte Winnerbäck. Även om jag borde)

Apropå religiositet så skall det vid musikevenemang i kyrkan oftast presenteras ett Guds ord. Bloggen är skeptisk och inte speciellt mottaglig, men skall det nu ske, så kan gudsorden med fördel levereras av Alf Johansson. En utmärka herrens tjänare, fri från överdrifter och svulstigt ordflöde.

När det är dags får han gärna se till att bloggen kommer på plats. Tack på förhand Alf.(Det blir svårt att tacka efteråt.)

juni 17, 2017 at 2:54 e m Lämna en kommentar

Fyra droppar

Nej, det handlar inte om prostatabesvär. De få droppar som åsyftas är den lilla nederbörd som fallit från himlen. Hittills. Det skulle enligt prognoserna bli en rejäl rotblöta men det verkar dystert. Vi hoppas på att natten kan ge en del. Vi får se.

Det skulle behöva regna en månad i sträck för att spä på det sinande grundvattnet, men då skulle inte soldyrkarna bli glada. Att törsta är bättre än utebliven solgrill, enligt stekfläskets åsikt. (Nåja det finns andra drycker än vatten)

Nu skall vi ett vattenfritt glas, och styrkta av detta utföra en regndans, med den verkan det hava kan. Blir det inget regn, trots våra ceremoniella krumbukter , har vi i alla fall haft roligt en stund.

Trevlig Fredag! Vi säger inte trevlig helg, för vill det sig illa är vi tillbaka redan i morgon.

juni 16, 2017 at 3:45 e m Lämna en kommentar

Äldre inlägg


Arkiv

Skriv i din e-postadress för att få notiser om nya inlägg på Gröna Köpingens Blogg!

Gör som 39 andra, prenumerera du med.

Kalender

juni 2017
M T O T F L S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Humor
Fler besökare till bloggen
Blogglista.se