Klimatförbättring?

februari 2, 2021 at 5:31 f m 17 kommentarer

Vi har äntligen fått lite vinter. Ett par decimeter snö, och termometern letar sig ner mot -10 , åtminstone nattetid. Man kan nu ägna sig åt vintersport, om man vill, men det vill man inte. Det är bekvämare att ligga framför TV och se när  våra blågula åkare sliter i vita spår, antingen  på längden eller tvären. En extra pluspost är att ligga och lyssna när hustrun skottar trappan ren från snö. Själva tycker vi detta är onödigt för snö och is försvinner av sig själv när det blir milt igen. Man visst. Lite motion är nog nyttigt  både för gäddhäng och flåset.

En effekt av en liten köldknäpp är att klimatförändringsförnekarna fått lite snö på sin kvarn:” Ha ha ha . Vad var det vi sa? Var har vi nu den globala och lokala uppvärmningen? Nu drar det ihop sig till istid igen. Ha ha , djävla idioter som tror att klotet håller på att värmas upp. Allt är som det ska . Koldioxid är livets gas och vi kan aldrig få för mycket av den varan. På marknivå och uppe rymden gör den enorm nytta. Det växer så det knakar och det blir varmt och skönt”

Här i GK lyser förnekarna i stort sett med sin frånvaro med det finns en och annan lågbegåvad i gränstrakterna som inte litar på vetenskapen. Varifrån får då dessa vilseledda individerna sin inspiration och desinformation ifrån? Vi på Bloggen har uppmärksammat en kanal ,eller snarare anal, som sprider en massa ovetenskaplig skit.  En man vid namn Mikael Villgott driver ett forum,” Skabb TV”  där amatörer och desinformatörer får komma till tals och sprida sina Fuck news. Plattformen stängs ner med jämna mellanrum Villgott hittar hela tiden nya kanaler för  sin dyngspridning. En ofta återkommande gäst är Lars Spljärn som aldrig får komma till talas på andra, seriösa forum. Han utger sig för att vara klimatforskare  men sanningen är att han aldrig ens fullföljde folkskolan på grund av bristande förutsättningar. Efter att han blivit utslängd i femte klass fick han jobb som eldare vid en ångpannaanläggning, och på den vägen är det.

Vi lämnar detta, och gläder oss åt att det i morgon är torsdag på nytt, med ärtsoppa och pannkakor.

n

Entry filed under: klimatförändringsförnekare, Lars Spjärn, väderlek.

Spänning Omstuvning

17 kommentarer Add your own

 • 1. Bert Juhlin  |  februari 4, 2021 kl. 12:49 f m

  SGGK-Lars du är en ypperlig representant för dagens postkommunistiska DDR2-sosse-mp-center-Sverige!

  I SGGK-Lars älskade DDR2-Sverige är all opposition mot makthavarnas påtvingade doktriner proklamerade som statspartisekt-fientlig verksamhet och ska därför bekämpas med alla tänkbara olagliga motmedel. Exv förordas spridande av lögner, dito förlöjligande, förringande mm i den andan. Makthavarna uppmanar och samtycker till utomstatlig införd censur av ”Alternativ Media”, exv vetenskapsförmedlande SWEBBTV mfl andra liknande trovärdig it-baserad media.

  Så hur förklarar man att bondsonen SGGK-Lars har kommit så galet snett i sin livsåskådning att han lierar sig med och gör sig till bloggkolportör för en uppenbart svenskfientlig regim som S+MP med stödpartier?
  Svaret är dolt i ett visst dunkel, men det är inte ovanligt att personer i SGGK-Lars nuvarande ålder i ungdomsåren(15 – 30) var aktivistiska anhängare av den sk ”Rödvinsvänstern” under 1960-talet.

  Gilla

  Svara
 • 2. Gröna Köpingen  |  februari 4, 2021 kl. 9:37 f m

  Vännen Bert. Du är nog lite skevt ute igen. Rödvin var inget jag sysslade med i ungdomen. Varken till höger eller vänster. Då var det rom och cola som gällde. En ganska vidrig blandning som i dagsläget skulle orsaka kräkning, även vid ganska måttligt intag. Men, rom är världens mest spridda spritdryck så vi vill ge vårt stöd till den s.k.. ”Rom-klubben” som kämpar mot klimatförändring som skulle kunna äventyra produktionen av sockerrör.
  Gå nu ut i det fina vädret och ta gärna en promenad på sanningens och redbarhetens smala, men rätta stigar.

  Gilla

  Svara
 • 3. Bert Juhlin  |  februari 4, 2021 kl. 11:50 f m

  Det kommer inte som en överraskning att SGGK-Lars som klimathotstroende hobbybonde ger sitt stöd till svinbesättningen i ”Romklubben”.

  Det är nu inte fotbollsklubbar som AS Roma eller SS Lazio som det handlar om när SGGK-Lars säger sig ge sitt stöd till ”Romklubben”. Romklubben som SGGK-Lars säger sig supporta är en ”FRIMURARLOGE” bestående av sk ”intellektuella” personer som märkligt nog har tilldelats höga positioner inom vetenskap och politik.
  En svensk dito är Anders Wijkman!

  Frimurarlogen Romklubbens mål/agenda är att införa ett GLOBALT världsstyre som har sin värdegrund i en utpräglad Neo-malthusiansk bok ”The Population Bomb” där bokens författare förespråkar begränsning och reducering av planeten Jordens befolkning.

  Romklubben beskriver människan och hennes aktiviteter som ett hot mot planeten Tellus/jorden. I den offentliggjorda ROMKLUBBSAGENDAN står följande huvudtes nedskriven:”Den egentliga fienden är människan själv.”

  Romklubben behövde ett effektivt vapen i kampen mot människan, så vad kan vara mer effektivt än att hotfullt framställa människan självt som det främsta hotet mot sin existens, detta genom att vara CO2-producerande. Romklubbmedlemmarna kom överens om att använda lögnhotet om en kommande(sedan 1960-talet alltid inom 10 år) GLOBAL UPPVÄRMNING som sitt huvudvapen och där ammunitionen skulle bestå av intensivpropaganda/hjärntvätt av folkmassorna där CO2(livets gas) framställs som det största reella hotet mot mänskligt liv på Jorden.

  Att SGGK-Lars har låtit sig värvas till att vara bloggpropagandist för Romklubben och dess depopulationsagenda förvånar mig inte det minsta. Säkerligen är SGGK-Lars medlem i någon av de ”frimurarloger” som finns representerade och verkande i Kalmar Län.
  Medlemmar i en ”frimurarloge” består mestadels av personer ur det som brukar benämnas som samhällets elit – tja, jag själv ser dylika figurer mera som skiten-eliten representerande avskummet i ”Djupa Staten” nationellt, regionalt och inte minst Kommunalt.

  Gilla

  Svara
 • 4. Jonny  |  februari 4, 2021 kl. 2:04 e m

  Givetvis finns det naturliga klimatförändringar. Det kan handla om solfäckar, vulkanutbrott etc. Vi hade ex Lilla istiden under några hundra år, värst i Sverige under 1600-talet. Men det som nu skett under drygt 100 år har människan själv ställt till med genom det samhälle vi format. Vetenskapen är inte alltid överens och ska inte heller så vara, men i just denna fråga råder sällsynt stor samstämmighet. Vill man hitta forskare som inte tror att människan orsakat de förändringar man enkelt kan mäta, så får vi bege oss ganska långt ut i de vetenskapliga tassemarkerna och leta bland sådana som sedan länge gjort sig omöjliga i den vanliga forskarvärlden, svagsinta som helltre tror på konspirationer än mätbara studier.

  Gilla

  Svara
 • 5. Bert Juhlin  |  februari 5, 2021 kl. 12:23 f m

  Jonny citat:”Vetenskapen är inte alltid överens och ska inte heller så vara, men i just denna fråga råder sällsynt stor samstämmighet.”

  För det första – företrädare för ”Sann Vetenskap” säger sig aldrig någonsin vara samstämmigt överens då ett sådant tankesätt omöjliggör ett vetenskapligt grundat forskningsarbete som utgår från att alla framförda hypoteser alltid ska FALSIFIERAS, alltså ifrågasättas och det i det oändliga.

  Det vetenskapliga arbetet med att falsifiera hypotesen ang CO2 som orsak till den globala uppvärmningen sker BEVISLIGEN INTE idag då den hypotesen inte får ifrågasättas/prövas. Du Jonny bekräftar detta själv i citatet här ovan genom att framföra, citat:”I JUST DENNA FRÅGA RÅDER SÄLLSYNT STOR SAMSTÄMMIGHET” – om du inte efter det magnumfotskottet förstår att klimatfrågan så som den nu drivs/framställs är en GIGANTISK BLUFF så måste jag starkt ifrågasätta den av dig själv ofta framförda tesen att du är mer smart än de flesta andra.

  Således har det vetenskapliga arbetet ang ”DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGENS ORSAKER” totalhavererat, detta pga att klimatfrågan har politiserats till 100% av FN genom den av politiker helt styrda klimatpanelen ”IPCC”. I Sverige har hela skolsystemet allt ifrån förskola till universitet blivit totalt politiserat utifrån lögntesen om en nära förestående klimatkatastrof. Politiseringen har fått den katastrofala följden att ingen i den världen törs uttrycka annat än det som ryms inom den sk åsiktskorridorens politiskt korrekt styrda värld – mao alla ska tycka lika, ja Sverige är verkligen en DDR2-stat av värsta variant.

  FN:s klimathotarorg IPCC den sk klimatpanelen domineras helt och fullt av okunniga och storljugande politiker och mindre nogräknade sk klimatforskare.
  IPCC har som sin anbefallda tvångsstyrda uppgift att ensidigt bevisa att det otvivelaktigt är människan som är den enda orsaken till den globala uppvärmningen. Forskningsmaterial som talar för andra orsaker än CO2 är inte tillåtna att ta hänsyn till. Mao är IPCC inte en org som grundar sina fattade beslut och agendor på oberoende forskares vetenskapligt framtagna forskningsrön.

  Jonny, du framför att det är människan själv som under de senaste 100 åren har ställt till med den ökande CO2 halten i atmosfären och därav också påstått vara orsaken till den globala tempökningen på 0,84 grC.
  Nå, det finns fler närliggande längre tidsperioder i människans historia där den globala medeltemperaturen varit högre än i dag, exv vikingatiden och under bronsåldern och det utan att människan då kan lastas för att ha använt sig av fossila bränslen som höjt CO2 halten i atmosfären. Nej Jonny, du är dåligt påläst, ja rent av okunnig vad det gäller klimatvetenskap, din akademiska doktorsexamen i historia duger inte mycket till i det sammanhanget. Du som SGGK-Lars är lagd åt och styrd/påverkad av att ni hellre TROR på något obevisat diffust än det att ni besvärar er med att ta in vetenskapliga fakta från av IPCC oberoende klimatforskare.

  Ett passande ordspråk gällande er två är det ofta använda:”det är bara döda fiskar som flyter med strömmen”!

  Gillad av 1 person

  Svara
 • 6. Gröna Köpingen  |  februari 5, 2021 kl. 9:52 f m

  Vännen Bert. Vi gläder oss nu i dagarna åt tillkomsten av vad man kan kalla :”Julin-doktrinen”: ”Alla andra är idioter som har fel. Det är bara jag som vet hur det ligger till ” Kanske kommer den dag då då vi kan peka på Bert och med stolthet förkunna:” Den mannen känner vi.” Men Risken/ chansen är nog inte så stor. Den får nog tyvärr betraktas som mindre än obefintlig.
  Döda fiskar kan nog flyta med strömmen ett tag men förr eller senare sjunker de till botten, så klamra dig fast i ytan så att vi även framgent får glädjas åt dina visdomsord och ditt skarpsinne.

  Gilla

  Svara
  • 7. Bert Juhlin  |  februari 6, 2021 kl. 12:56 e m

   Ang ordspråket om ”döda fiskar som flyter med strömmen”: det syftar självklart på svagsinta mainstreammuppar typ SGGK-Lars som i avsaknad av all motströmskraft alltid flyter med i samma PK-strömfåra som de som för tillfället har makten och myndigheten.

   Ja, DNA-lotteriet faller precis som ett vanligt tombolalotteri mestadels ut med nitlotter, tråkigt då för SGGK-Lars att han blev utkrystad eller till och med kanske ut-dragen som en dito.

   Gilla

   Svara
 • 8. Jonny  |  februari 5, 2021 kl. 10:42 f m

  Men Bert: Huruvida jag är smartare eller dummare än genomsnittet av mänskligheten, har ju inte något med klimatfrågan att göra, då även den mest svagsinte forskare numera inser att det är människan som har orsakat den senaste klimatförändringen på jorden. Och nej, hittills har ingen lyckats falsifiera den hypotesen. Just därför Bert, ökar sannolikheten för att den stämmer. Att se verkligheten som den är kan vara svårt om man är van att leva i en liten bubbla där man bara söker likasinnade på udda internetforum. Man bekräftar varandra med lögner så att den fantasivärld man lever i snart blir den enda riktiga.

  Gilla

  Svara
 • 9. Bert Juhlin  |  februari 6, 2021 kl. 8:04 e m

  Jonny, hitta inte på sådant som aldrig har blivit sagt/skrivet: jag har aldrig påstått att din av dig upprepade påstådda smarthet skulle ha med klimatfrågan ”i sig att göra”, nej, nej!

  Däremot kan man stark ifrågasätta om du är så smart som du gärna vill få det till när man som du uppenbarligen inte kan eller av andra orsaker inte vill förstå att vetenskapligt arbete inte kan bedrivas om förutsättningarna för detta blir en omöjlighet när de mest meriterade klimatforskarna inte får komma till tals och presentera sina alternativa forskningsrön och empiriska diton ang den globala temphöjningens orsaker.

  Jonny, det finns inte ett enda forskningsdokument som till 100%, ja inte ens i närheten av den procentsatsen som kan styrka att det är den förhöjda CO2-halten i atmosfären som är orsaken till den klimathotartes som du och SGGK-Lars med religiös övertygelse TROR är sann och riktig.
  Eftersom du envist hävdar att CO2-tesen är vetenskapligt bevisad och inte har kunnat ”falsifieras” så uppmanar jag dig att presentera obestridbara vetenskapliga dokument som ger ditt uttalande 100% kredit, citat:”att det är människan som har orsakat den senaste klimatförändringen på jorden”.

  Det finns en hel del uppdiktade domedagsprofetior med historiskt datum som innehåller typ samma katastrofbudskap som de nutida framförda. Att du Jonny och ”Statiskt Grinige Galna Köpnings-Lars(SGGK-Lars) har låtit er intas av dylik rappakalja är mer än bedrövligt, det måste vara något väsentligt grundläggande som fattas er och som ni nu känner behov av att kompensera er för.

  Vad det gäller den snara framtidens hotprofetior har vi exv de starkt manipulerade datormoduleringarna som påstås spegla klimatet i framtiden, exv RPC 8,5 som förutspår en apokalyptisk klimatkris i närtid. Här i Sverige använder sig de statliga och kommunala institutionerna med direkt och nära anknytning till klimatfrågor sig av den i särklass mest manipulerade klimatscenariomodellen RCP 8,5 när de planerar exv nybyggnation av byggnader, hamnanläggningar osv för att möta den påstått kommande stora havsnivåhöjningen – ja den kommer aldrig att bli av då landhöjningen här i Sverige är större än havsditon.

  En närliggande kommun där klimathotargalenskapen har drabbat de styrande särskilt hårt är Kalmar Kommun. Samtliga partier inklusive SD har antagit och förklarat Kalmar vara satt i klimatnödläge. Exakt vad som föranlett detta beslut är inte klargjort, men inte var det ett överhängande omedelbart konkret klimathot som var orsaken till det starkt överilade beslutet i Kkf – kollektiv galenskap, masspsykos är svaret!

  Avslutningsvis i sin kommentar menar Jonny att jag inte kan se verkligheten då jag enligt honom lever i en fantasivärld innesluten i en ”bubbla”. I den av Jonny påstådda fantasivärlden umgås jag bara med likasinnade på ”udda internetforum” där vi bekräftar varandra genom att fabricera lögner i det oändliga.

  Visst ok, jag besöker Jonny:s ”Mönsteråsbloggen” regelbundet likväl som Lars Nygrens bondkomikspäckade ”GK-bloggen”. De två nämnda bloggarna är definitivt ytterst ämnessmala i sitt artikelutbud och kan med fog betecknas som lokala fantasivärldar/bubblor med bloggredaktörerna i centrum. Jonny, skriver stadigt återkommande om sina bekymmer i ungdomsåren där han har uppenbara svårigheter med att förstå varför han inte fick vara med i M-ås Gif:s pojkfotbollslag. Likaså har han ständiga bekymmer över varför inte en enda tjej var intresserad av att bli hans flickvän. Ja, jag ska inte gå in på varför det oftast skiter sig för Jonny. Jonny vet mycket väl om orsaken till hans ständiga debacles men han har svårt för att ta den krassa sanningen och verkligheten till sig.

  Gilla

  Svara
 • 10. Gröna Köpingen  |  februari 7, 2021 kl. 8:41 f m

  Vännen Bert. Meningsutbyte med dig på kommentarfältet tenderar alltid att bli långdragna, sega och meningslösa. Du får gärna fortsätta att träta med Jonny men jag hoppar av här. Bara en sak till: Jag tycker det är lågt av dig att hoppa på Jonny för tillkortakommande med fotboll och flickor under ungdomsåren. Det är sant att Jonny själv fört detta på tal men det är onödigt att strö salt i såren. Det svider naturligtvis lite extra när du påpekar detta. Du, en person som gjort sig vida känd för sitt exceptionella bollsinne och för att hela sitt liv omsvärmats av giftaslystna damer som i dubbla led köat för att komma i närkontakt med mästerbloggare Bert. Jonny är trots allt gift och har förökat sig. Såvitt bekant är du varken gift eller barnafader, men du hade väl svårt att välja i det rika utbudet.

  Gilla

  Svara
  • 11. Bert Juhlin  |  februari 7, 2021 kl. 8:22 e m

   SGGK-Lars citat:”Meningsutbytet med dig tenderar alltid att bli långdragna, sega och meningslösa.”

   Anledningen till att det oftast blir långdragna meningsutbyten/kommentarer mellan dig SGGK-Lars och mig är inte mitt fel. Du replikerar i stort sett alltid(typ 99%) på mina kommentarer, gjorde du inte det blev det bara en kommentar, min dito.

   Så du får skylla dig själv att du lägger tid, möda och har det tråkigt under tiden du skriver ”sega” och ”meningslösa” svarskommentarer.
   Måste också påminna dig om att du vid din start av GK-bloggen enträget uppmanade, bad och tiggde på dina bara knän om att jag skulle kommentera dina blogginlägg.

   Men Ok Lars Nygren=SGGK-Lars: om du i ditt nästa blogginlägg bönfaller mig att sluta att kommentera dina blogginlägg så ska jag gärna bifalla din önskan.

   Vad det gäller din klagan över mina påstådda personpåhopp på Jonny Nilsson, red på Mönsteråsbloggen så är det bara repliker på de personpåhopp JN själv levererar i kommentar 8 i detta b-inlägg. Tidigare har JN levererat dylika på sin blogg, minns särskilt det pph:et efter valet 2010 där han totalidiotiserar mig pga att jag då hade den oerhörda fräckheten att nyttja min lagliga rätt att rösta på ett parti som JN hatar till 100% – parti: SD!

   Vad det gäller personpåhopp så är du obestridlig mästare i den schangen. Det finns knappast ett inlägg eller kommentar där du inte på ett eller annat vis gör dina personpåhopp till inläggens huvudtema, således ska du inte moralisera över andras diton och inte för andras räkning.

   Ang mitt ”bollsinne”: jag har under åren som gått alltid kunnat konstatera att mitt bollsinne är några snäpp bättre än gemene mans både när det gäller fotboll och golf. En skattning av mina prestationer på golfbanan ger att jag är mer framgångsrik än ca 80% av MGK:s övriga medlemmar.

   Man får ta hänsyn till att jag är betydande rörelsehindrad pga avsaknad av menisker i båda mina knän, likaså saknar jag dämpning under mina inre tåleder i båda fötterna + plattfotad dito.
   Jag har under de senaste 20 åren haft stora besvär med sk falsk ischias i vänsterbenet. Jag har skador i handleder, armbågar och axlar samt problem med stora höftböjarmusklen. En övervikt på ca 30 kg är också begränsande fysiskt.

   Till det ovanstående kan också tillföras att jag är blind på mitt vänstra öga sedan 2014. Ja, trots alla de defekterna kan jag de dagar då de gudar jag inte tror på men som ändå ler mot mig prestera golfspel i paritet med de som har singelhcp straxt under 10.

   Hade jag fått vara helt frisk från ovanstående defekter och kunnat träna fullt ut hade jag inte haft några som helst problem med att vara en av de allra bästa golfspelarna i regionen i åldersspannet 40 år och uppåt, detta trots mina snart 69 år.

   Vad det gäller kvinnor och giftermål så har det senare inte varit något jag har haft högt upp på min önskelista. Men det har funnits ett flertal tillfällen när dylikt som giftermål har varit på tapeten men jag har sett till att slippa dylika tvångsarrangemang. Ja, varför låsa sig vid en när det finns så många andra att gosa med, ombyte förnöjer.

   Ok, Jodå jag vet att Jonny har förökat sig. För min egen del är jag inte helt säker på hur läget är för mig i den frågan.
   Ang ”det rika utbudet”. Jag får då och då tfn-samtal från främst yngre kvinnor som påstår att jag är far till deras barn och visst har det varit en hel del fina kontakter med kvinnor i åldrarna runt 25 upp till 40 år de senaste 30 åren. Härliga och frisinnade kvinnor och med på det mesta, ingen blygsel där. Men dylika kvinns kräver lite mer än vad en betydligt äldre man kan prestera i längden, främst då om de är fler som vill ha uppmärksamhet samtidigt.

   Jag har dock behållit kontakten med en av dem, en nu 27 år ung välformad praktdonna, latinoasiat. Träffade på henne i en av Kalmars större matvarubutiker för ca 3 år sedan. Hon behövde hjälp med att få ner några tomatkrossburkar(Mutti) från en hylla, ja hon är inte så lång, ca 155 cm. Hon var mycket lättpratad och tillgänglig så vi fortsatte att under lättsamt prat gå tillsammans under handlandet. När vi så kom fram till kassakön så ställde vi oss ganska så tätt och pulsen höjdes väsentligt, jag frågade henne om vi kunde träffas och prata vidare. Jodå, hon sa att hon hade tänkt fråga det samma och sa direkt att hon ville att jag skulle följa med henne hem på stuns, och så blev det, vilken kvinna, oj oj oj.
   Tyvärr har pandemin gjort intimare träffar omöjliga!

   Gilla

   Svara
 • 12. Jonny  |  februari 7, 2021 kl. 2:18 e m

  Sanningen är väl att Bert saknar sakargument och tar till det gamla vanliga med personliga påhopp. Jag har inga problem med sådant, men det kan ju finnas mer känsliga själar så hoppas skaran som drabbas av Berts svada är begränsad. Sedan är det så att personliga påhopp/kritik enbart biter om det kommer från nära vänner som man vet säger det i välmening. Sådana vänner är bra att ha. Bert är för mig ett neutrum.

  Nu är det ingen mening att diskutera just personliga påhopp, men var på min blogg har jag hävdat att jag är smart? Du får gärna föra det i bevis. Att jag ältar gamla minnen är inget konstigt. En blogg är ju just avsedd för bl.a sådant. Flickor och fotboll var inte min grej och jag har bara försökt analysera faktorerna bakom. Inget jag gråter för idag.

  Jag har suttit i fängelse också. För att jag inte ville utöva våld. Du nämnde nån gång Bert att du också suttit i fängelse. Var det av samma skäl? Blir ju lite nyfiken nu när du ändå är inne på det personliga.

  Gilla

  Svara
  • 13. Bert Juhlin  |  februari 8, 2021 kl. 8:02 e m

   Jonny, sluta med att bete dig som S Löfven, A Tegnell och resten av det svenska politiska etablissemanget, det att de undviker att bevisföra sina påståenden samt dito på uppmaning svara på de frågor de får ställda till sig. Det är också vanligt att dessa skitarslen försöker att överföra bevisbördan på frågeställaren så som du gör i din sista kommentar – dålig stil som fan Jonny och inte är det en SMART teknik, enbart korkad.

   Jonny Nilsson, jag upprepar min uppmaning till dig ang bevisföring av CO2-tesen. Uppmaningen tidigare framställd till dig i kommentar 9 i detta blogginlägg!
   Uppmaning:”Eftersom du envist hävdar att CO2-tesen är vetenskapligt bevisad och inte har kunnat ”falsifieras” så uppmanar jag dig att presentera obestridbara vetenskapliga dokument som ger ditt uttalande 100% kredit, citat:”att det är människan som har orsakat den senaste klimatförändringen på jorden”.

   Vad det gäller ditt och SGGK-Lars gnäll om ”personliga påhopp/kritik” så är du själv långtifrån utan skuld. Vill påminna dig om ditt totalt utflippade ”personliga påhopp” på mig efter riksdagsvalet 2010. Du totalidiotiserade mig då för att jag röstade på SD – du ansåg dig ha rättigheten att offentligt lägga dig i hur jag röstade i sk fria och demokratiska val. Dylikt beteende är ett bra bevis för att du är en genuin antidemokrat vilket delförklarar ditt hängivna supportande av MPF=Miljöpartiet Fascisterna.

   Ang din påstådda smarthet: jag har följt din blogg sedan den startade och vet att du där framfört att du är smartare än många andra. Jag kommer inte att leta efter bevis då det är ett digert arbete att läsa alla dina blogginlägg, kanske ett tusental, nej.

   Jodå, jag har precis som du Jonny suttit i fängelse(Ödevata) i tre månader, detta för ”vapenvägran” vid två tillfällen. Jag har skrivit om detta på min blogg och minns att du kommenterade detta.

   Dock, var min vapenvägran inte kopplad till att jag påstod att jag var sk ”samvetsöm”, det att jag inte kunde tänka mig att döda.
   Min vägran byggde på att jag inte ville ta order om dödande via militär order grundat på lagtvång. Jag ansåg då och nu att dylikt görande som allt annat faller under personligt ansvar.
   Jag förklarade för förhörsledarna att jag utan samvetsbetänkligheter var omedelbart beredd på att döda om jag var satt i ett sådant läge där dödandet var/är enda utvägen för att freda mitt eget liv och andras dito exv familj, vänner osv, och så är min inställning fortfarande, dags datum.

   Om Sverige skulle bli militärt angripet inifrån eller utifrån så har jag hela tiden varit beredd på att utan tvekan sälla mig till frivilliggrupper som med vapen i hand utan prut skulle bekämpa/oskadliggöra de som hotar Sverige och svenska folkets frihet.

   Jag mins att jag mejlade dig förra året på vårkanten bla om en blodig våldsincident som utspelade sig under min andra vistelse på Ödevata. Jag blev angripen av tre interner när jag tränade. För att freda mig tog jag till grovt våld med resultatet att polis och ambulans var tvungna att tillkallas för omhändertagande av de tre angriparna.

   Jag mins också att du i ett blogginlägg på Mås-bloggen framförde att du ångrade att du inte gjorde din värnplikt och då istället för vistelse på Ödevata fått tillfälle att lära dig att hantera vapen och att döda – minns du?

   Gilla

   Svara
 • 14. Jonny  |  februari 9, 2021 kl. 11:08 f m

  Men Bert, vad du slår vilt omkring dig. Du får bara smaka din egen medicin. Lär dig ta den duktigt utan gnäll. Ja, jag ångrar att jag inte gjorde militärtjänst. Helt korrekt. Jag var ung och gjorde ett val utan att ha analyserat alla faktorer.

  Gilla

  Svara
 • 15. Bert Juhlin  |  februari 12, 2021 kl. 12:44 f m

  Vad då? Var mer konkret Jonny! Citat:” Men Bert vad du slår vilt omkring dig. Du får bara smaka din egen medicin.”
  Och vad då för GNÄLL?

  Trots att jag begärt att du ska bevisföra ditt påstående av CO2:s påverkan på den globala tempökningen två ggr så struntar du i det.
  Dylikt undanglidande är det yttersta beviset på att du Jonny inte har något/några vetenskapliga dokument att hänvisa till som bevisar att CO2-tesen är vetenskapligt bevisad – ynkligt Jonny!

  Så varför ångrar du ditt beslut ang din vägran att göra militärtjänsten?

  Kan det vara för att tvångsinförandet av den totalitära miljöfascismen i Sverige kräver dödligt våldshantverk?

  Eller är det för att du plötsligt inser att Sverige blivit ett av de otryggaste och våldsammaste länderna i Europa?

  Ja, kanske att det är så enkelt att du önskar att du kunnat hantera en AK4:a, handgranater, sprängdeg osv allt för att kunna bekämpa alla fylle/drogpåverkade svennebilister och ”raggare” som du påstår att du titt som tätt träffar på här i Mönsterås med omnejd!

  Men du Jonny, fråga dina ”tummen upp” kompisar som sladdar runt på div butiksparkeringar, de kan säkert lära dig det du avstod från att lära dig ang vapenbruk mm!

  Gilla

  Svara
 • 16. Jonny  |  februari 24, 2021 kl. 3:10 e m

  Det där var så förvirrat att du gärna får sista ordet, Bert. Snillen har spekulerat.

  Gilla

  Svara
 • 17. Bert Juhlin  |  mars 24, 2021 kl. 1:12 f m

  Ja du Jonny, du beter dig som en tvättäkta socialdemokrat eller centerpartist när verkligheten tränger sig på, det att stigmatisera en kritiker för att vara ”förvirrad”(psyksjuk).

  Det är förstås en stor svaghet i din personkaraktär som gör att du tar till dylik sosse-center-fulretorik. Trots den förklarande felkoden är det ändå sorgligt att en så självpåstått rättrådig och högt moraliskt stående person som du Jonny sviker sig själv, dylikt beteende brukar få tråkiga konsekvenser till slut.

  Gilla

  Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Arkiv

Skriv i din e-postadress för att få notiser om nya inlägg på Gröna Köpingens Blogg!

Gör som 39 andra, prenumerera du med.

Kalender

februari 2021
M T O T F L S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728


Humor
Fler besökare till bloggen
Blogglista.se


%d bloggare gillar detta: