Archive for april, 2021

GK-Hembrygdsförening

Torsdag, men vi skall i dag inte fortsätta att tjata om ärtsoppa och varm punsch De som fortfarande inte följer våra rekommendationer när det gäller födoämnen får stå sitt kast. Om man faller ner i depression och får elakartad skörbjugg på grund av uteblivet intag får man skylla sig själva.

Vi har tidigare utlovat ett reportage från Gröna Köpingens stolthet: GK- Hembrygdsförening. I dag skall vi ”komma till skott”.

GK -Hembrygdsförening är en ganska unik sammanslutning eftersom den bygger på tvenne fundament : Den ordinarie hembygdsföreningen, och en del som sysslar med ölproduktion: Hembrygdsföreningen. Det kan kanske tyckas vara en lite udda kombination men det har visat sig fungera alldeles utmärkt till ömsesidig glädje och nytta. Inte minst ekonomiskt. Hembygdsföreningen har 32,5 betalande medlemmar som erlägger en årsavgift på 100 per capita och det ger inte mycket att rumla för. Man kan kanske undra hur det kan finnas en halv medlem men det förhåller sig så att en av dessa medlemmar ibland blir förtretad och går ur föreningen för att nästa är återinträda. För att slippa detta hattande hit och dit har man enats om en halvering: 50:- / år.

Nej,föreningens ekonomiska ryggrad är ölframställning som sker i hembrygdsgårdens gamla bykstuga. Verksamheten får nog betraktas som en ekonomisk succé, mycket tack vare att det till stor det handlar om svart verksamhet: Mörkt öl. För att säkerställa en hög och jämn kvalitet har man månatliga sittningar där senaste brygden testas under gemytliga former. I dessa Coronatider är det en del av den smakfulla juryn som avsmakat i hemmiljö , uppkopplade till Bykstugan via länkarna. Det har förekommit en del tekniskt strul och någon jurymedlem har varit upp och ner, redan från början av l kvällen.

Värd vid juryns sittningar är en högutbildad man som bedrivit studier vid Fermentalogiska fakulteten i Fagerhult. Han kallas på grund av detta för ” Akademiska värden”

Men GK- Hemb. har fler ekonomiska ben att stå på. Inte minst den årliga Hembrygdsfesten som varit en succe under en lång följd av år. Den äger rum i Hembrygdsparken som ligger vackert vid Gröna Gölens strand. Här bjuds en rad muntrationer som lockar publik från såväl när som fjärran. Det kommer ibland långväga besökaren från såväl Drageryd som Högsby och dessa beviljas oftast tillträde efter avlusning. Det bär för långt att berätta om allt som erbjuds besökarna men vi kan nämna några attraktioner:

Könsblandade konstsimgruppen ” Näcken och Najaderna” uppträdande drar ner applåder trots att man inte ser vad som försiggår i vattnet. Man man får fantisera, och tankarna går hos de flesta till Martin Timell, Lolo Carter och en badtunna.

I år har man tagit ett genialt grepp och tidigarelagt festligheterna . Man nyttjar den tidiga våren snösmältningen till forsränning med hembryggda flottar på ” Surdiket” som mynnar i Gröna Gölen. Gölen har inget utlopp så vattenmassorna försvinner med tiden genom evaporation medan de fasta föroreningarna blir kvar. Flödet kan vara så starkt och vilt att det är förenat med viss risk att ta en forstur. Vattenflödet har fått namnet ”Turfors” Dels på grund av turerna på de strida vattendraget men också på grund av att ett par forsrännare försvann för några år. Turligt nog visade det sig handla om utsocknes. Detta kunde fastställas när offrens kranier hittades i dyn efter några år. De omkomnas härstamning kunde fastställas genom studier av deras sällsynt låga pannor.

Det som kanske röner mest uppmärksamhet och nöje är det s.k. ” Kosläppet” Lantbrukare Ohlssons kor och kvigor betar på Gröngölens strandängar. Inför ko- släppet numreras de deltagande fäkräken och sedan får åskådarna satsa en slant på den kossa som man tror kommer att släppa sig först. Arrangemanget har mött visst motstånd i miljökretsar för vetenskapen har visat på att djuriska vädersläppningar spär på halten av miljöskadliga ämnen i atmosfären. Hembrygdsföreningen slår ifrån sig kritiken och menar att kossorna fiser oavsett om de är föremål för spel och dobbel, eller inte

De kulturintresserade får också sin beskärda del: Folklustspelet ”Lilla Lottan och kroppkakorna” är en given succé som avslutas med att åskådarna får smaka på såväl kroppkakor som Lottor. Ibland läser Nils Norrälv ur sin rika diktsamling och avslutningsvis framför Gröna Köpingens kulturorakel Lill-Gull A:sson B:sson Nilsdotter Person dikter av Katarina Frostensson. Dikterna är så obegripliga och usla att publiken blir förbannad. Man kastar ägg och tomater och går sedan hem, varför festligheterna får att abrupt slut, lite i förtid.

Vi skall naturligtvis också nämna en annan, säsongsberoende inkomstkälla. Föreningen har en stor och värdefull samling av gamla jordbruksredskap. Dessa hyrs ut till lantbrukare i främmande socknar som ex. Kristdala, Högsby, Fagerhult. Man kan också se hästdragna trävältar på maderna i Venatrakten under vårbruket. Tekniska landvinningar som ex. själavläggare och självbindare, som här i GK har tjänat ut, orsakar uppståndelse och i hänförelse i tidigare nämnda regioner och inbringar en icke föraktlig summa i hyra.

Ja detta varen liten kort presentation av vår Hembrygdsförening, och vi hälsar alla välkomna som medlemmar. Även utsocknes, som kanske av någon anledning blivit lite förbannade på den lokala varianten. Engagera er i i GK- Hembygd och upptäck att allt var bättre förr, på den gamla goda tiden

april 29, 2021 at 11:10 f m Lämna en kommentar

Utsocknes iakttagelser

GK- bloggredaktionen ger sig ibland på utsocknes resor. Inte långt men tillräckligt för att vi skall upptäcka hur mycket sämre man har det på annat håll. Att efter ett besök i ex: Högsby få återvända till GK och tryggheten är en fantastisk upplevelse.

Flest besök avlägger vi av naturliga skäl i vår grannsocken Mönsterås, men även dessa korta utflykter skänker glädje enligt ovan.

Vi känner det som en plikt att kommentera och recensera det som sker i grannskapet. På senare tid har den gamla siloanläggningen i hamnen jämnats med marken. Saknad av ingen, eller ytterst få. Det var inget arkitektoniskt mästerverk men fyllde sin funktion. Där fick traktens lantbrukare sitta i timslånga köer i väntan på att få tömma sina spannmålsvagnar. En enahanda och tråkig process som då och då livades upp när traktens storbonde vill tränga sig före småtorparna i kön. Det blev lite gurgel men jag tror inte att vederbörande någonsin lärde sig veta hut.

Nu när de boende uppe på åsen fått tillbaka en del av sjöutsikten meddelas planer på byggnation av ett höghus där silon tidigare stod. Varför detta? Vill man ge Köpingen ett landmärke i stil med Malmös anskrämliga ” Turning Torso”? Ja nog är idén vriden alltid.

Apropå riva, förstöra och bygga nytt har jag alltid undrat varför bygget av ”Parkskolan”, i början av 60-talet, inte möttes av massiva protester. Den gamla fina ” Folkparken” så fylld av traditioner och minnen att de gamla ståtliga ekarna knappt fick plats fick maka på sig för ett anskrämligt bygge:” Parkskolan”. Varför skulle detta lärosäte ligga just där? På platsen där man mötte första kärleken och där scenen ibland äntrades av Amerikanska ” negerjazzare” som man sa på den tiden (.ex Teddy Cotton) Man kunde ha byggt på Muddern , på Blanka ängarna , eller ute vid södra infarten. Då hade vi kanske sluppit såväl DUAB som ICA- ladan.

Nej detta bör skärskådas och de skyldiga ställas inför skranket om de är i livet. Vid grova försyndelser bör ingen preskription tillämpas

Det skulle vara trevligt med en kommentar från Jonny. Han har tidigare visat att han värnar om gamla fina byggnader Det lyckades tyvärr inte med ”Godsmagasinet ” och ” Mekan” men hans engagemang har nog gjort nytta i andra sammanhang.

Nu skall vi gnissla tänder en stund av förtrytelse, och sedan ta en tur ut i markerna.

Nästa gång skall vi presentera det utlovade reportaget om Kröna Köpingens Hembrygdsförening

april 27, 2021 at 10:53 f m 2 kommentarer

Mot ljusare tider

Slutet av april och dagarna blir längre och längre. Ja det var kanske inte riktigt sant, för ett dygn innehåller fortfarande bara 24 timmar , men det är ljust under större del av dygnet.

Vi tycker oss skönja en annan ljusning vid horisonten: President Joe Biden lovade vid det internationella klimattoppmötet som inleddes på torsdagen att USA skall halvera sina klimatutsläpp till 2030. Det är ett lovvärt initiativ som vi hoppas får efterföljare. Klimatet är en ödesfråga för mänskligheten. Det begriper tyvärr inte alla och även om klimatförändringsförnekarna med all önskvärd tydlighet visar vilka begränsade förståndsgåvor de besitter så är det illa att man sprider sin rappakalja.

Det diskuteras i dagarna om det inte skulle vara straffbart att förneka förintelsen under andra världskriget. Det borde definitivt vara straffbart att förneka att det finns ett klimathot som riskerar att förinta hela mänskligheten.

I kväll glömmer vi detta och ger glömskan lite hjälp på traven genom konsumtion en väl avpassad mängd kryddad snaps till fredagssillen. OP.

Ha en skön fredagskväll. Vi är kanske tillbaka redan imorgon med lite mer kött på klimatbenen.

april 23, 2021 at 2:27 e m 1 kommentar

Djurisk förödelse

Söndag kväll, sol och lite stigande temperatur. Det behövs lite värme när vi via SVT nyheter tar del av en fruktansvärd tragedi nere i Blekinge. Närmre bestämt i Rödeby. Där har en familj mist alla sina fem höns, förmodligen genom en Mårds blodtörst.( Kan naturligtvis också varit fråga om iller, eller vessla) Enligt mannen i huset var det ”som att förlora en familjemedlem” Visst. Man skall vara rädd om sina djur och tycka om dem, men att jämställa några värphöns med älskade familjemedlemmar klingar lite suspekt. Kan man inte likna hönsens hädanflykt med händelser när varg och lo tuggar i sig några av böndernas får eller kvigor, eller när en same hittar sina renar sargade av järven. ” ”Det är smällar man får ta. Vi måste i första hand värna om de stora rovdjuren. Lite spill får man räkna med.

Skuldfrågan blir nog svår att utreda. Kanske mård, iller eller vessla men vi hoppas för vår del att det skulle kunna ledas i bevis att det är en katt som är den skyldige hönsdråparen : Håll katterna inne. Det gynnar både tama och vilda djur

april 18, 2021 at 4:46 e m Lämna en kommentar

Fredagsmiddagsmys

Fredag, mitt på dagen, och en lättare hungerkänsla gör sig påmind. Vad passar då bättre än ärtsoppa med fläsk. ” Nu har väl bloggardjäveln blivit tokig. Ärtsoppa äter man på torsdagar”. Visst gör man det. Men ärtsoppa passar alldeles utmärkt veckans alla dagar. Nota bene . Om det är en god och nyttig variant.

Vår matexpert, gourmeten och gourmanden Gillis Svullbuk har tillsammans med en mat- och dryckers-broder(CF) gjort en test beträffande ärtsoppa av olika fabrikat. Naturligtvis lagar man helst soppan själv från grunden, men ibland blir suget efter soppa och varm punsch så trängande att man inte hinner avvakta blötläggningen av ärtorna.

Duon gjorde en test så noggrann att den svarar mot alla krav vad gäller tillförlitlighet och signifikans. Följande fabrikat testades: Soldatens soppa på burk. Soldatens vegetariska. Coops ” plast korv” och Felix dito. En betygsskala omfattande: Mycket god. God. Undermålig och oätlig tillämpades.

Juryn var helt överens om bedömningen: Mycket god: Coops God: Felix. Undermålig: Soldatens. Oätlig: Soldatens vegetariska.

Att den vegetariska varianten skulle vara oätlig kom inte som någon överraskning. Men att den skulle framstå som så hälsovådlig var lite oväntat.

Vad drar vi för lärdom av detta? Jo. Koka själv: Vi tar för givet att Gillis tidigare presenterat recept på god hemlagad ärtsoppa men vi vill trycka lite extra på en sak: Koka fläsklägg och skär ner i soppan: Och bäst av allt: Nyttja kokspadet Det ger en helt annan smak än bara vatten. Naturligtvis skall man ha grov senap till och en knäckebrödssmörgås med Västerbottenost. Det går att dricka mjölk, men en öl är nyttigare. Kall. Och varm punsch

Vi ser inte fram mot TV- tittande nu i kväll. Utbudet är katastrofalt. En sak som gläder oss är rykten om att GK- visionen planerar en ny fredagsunderhållning : Avmaskade sångare. Låter spännande. Lättsam underhållning med lite medicinska vinklingar.

Bloggen kommer med utförligare information när idén har fått lite fastare former.

Trevlig fredag

april 16, 2021 at 11:52 f m Lämna en kommentar

Herre. Giv mig styrka

Efter några vardagar i ateismens tecken drar det ihop sig till helg och vi skall som en säkerhetsåtgärd plocka fram radbandet och ägna någon dag åt bön. Förmodligen har vi i vanlig ordning retat upp en och annan, och för detta skall vi be om förlåtelse.

Men förts. Vi skall be att herren förbarmar sig över alla som har med TV- programmet” Masked singer” att göra. Vi ber för de som har hittat på eländet. Vi ber för de som producerar och visar, och inte minst ber vi för alla stackars satar som tittar, och tycker dravlet är bra och roligt. Herre förbarma dig !

I vanlig ordning kommer någon att tjata om att det är fritt att titta, eller låta bli. Naturligtvis är det så. Men. Varför skall mänskligheten drabbas av något som är så urbota korkat? Varför? Att mata publiken med något som är så dumt att en normalbegåvad ko av SRB- ras skulle kunna hitta på något som är betydligt bättre och mer bildande, är kriminellt.

Apropå kor. VI har tidigare, med all rätt, spytt galla över trams som ”Bonde söker fru, Mandelmans gård , och Karl-Fredrik på Österlen” men vid en jämförelse med de maskerade sångarna är detta av hög klass ,även om det är skit. Bonde söker fru är en skymf mot hela lantbrukarkåren. Bönderna utmålas som tafatta idioter som inte kan skaffa fruntimmer på egen hand. Mandelman visar fånflinande hur det absolut inte går till på ett vanligt skånskt lantbruk. Och Karl-Fredrik ” Fluff. fluff ” skall vi bara inte tala om. Han går av någon anledning omkring i morgonrock hala dagen. Tror han att det är sexigt? Vi tycker nog att han mobbar sin samkönade livskamrat på ett elakt och nedlåtande sätt. Österlen är fantastiskt men varför skall all dynga samlas där ?

Det är inte söndag ännu men vi tjuvstartar lite : Gode fader. Lägg ner ” Masked singer”. Inga fler avdankade kvinnliga fotbollsspelare skall få dölja sig bakom fåniga masker. Tysta de kvinnliga deltagarna i panelen Voh! Vouh!! De tjoar och skriker på ett sätt som får ett extatiskt väckelsemöte att vid en jämförelse att framstå som lamt och stillsamt. Snälle rara Gud: Lägg ner skiten !

I kväll skall vi söka tröst i flaskan. På tallriken blir det fisk av något slag. Absolut nyfångad, men död.

Trevlig helg!

april 10, 2021 at 3:57 e m 1 kommentar

Annandagsfunderingar

I dag skulle vi egentligen haft ett reportage om Gröna Köpingens Hembrygdsförening men det får anstå en tid. Vi tog kontakt med ordförande Rune Thydare men han verkade lite avvisande och avmätt. Vi gör ett nytt försök när han tinat upp.

Vi har ägnat påskhelgen åt bön och kontemplation. Tillfälligt har vi lagt ateismen åt sidan för vi har blivit upplysta om att man kan fingra lite på radbandet och upprepade gånger be om förlåtelse så kommer absolutionen som ett avlatsbrev på posten. Suveränt enkelt och smidigt. Det låter nästan för bra för att vara sant. Och så är det nog. Dödsstraffet för hädelse är avskaffat och lagen om trosfrid togs ur lagtexten 1970. Den trosfrid som nu gäller instiftades av metoo -rörelsen 2017.

När det blir vardag igen skall vi på nytt inta en skeptisk hållning. Bibeln och kristendomen är så osannolik att det är omöjligt att ta till sig. När det är dags en gång så åker man i jorden. Några kanske snyftar lite diskret men desto fler kommer att utbrista i lovsång. ” Där fick han den djävla ordvrängaren ”Sedan är det slut, finito. Lite tråkigt, för jag erinrar mig Nils Ferlins vackra rader: Ej ens en grå liten fågel som sjunger på grönan kvist, finns det på andra sidan och det tycker jag nog blir trist.

Nu gäller det att gå ut och lyssna på fågelsången medan tid är. Det är lite kyligt och blåsigt så förutsättningarna är kanske inte optimala. Men en och annan kråka kanske kan sjunga lite . För en gammal inbiten jägare som förr ägnade många Mars och Aprilmorgnar åt kråkjakt med uvbulvan är kanske kråkans läte det vackraste som finns. Det påminner om ungdomen, med glödande jaktpassion, och det är det som är ”det fina i kråksången”

Nu önskar vi en trevlig, ny arbetsvecka

april 5, 2021 at 9:47 f m Lämna en kommentar

Skärtorsdag

Vad är nu ” Skärtorsdag ” kan man undra? Vi har läst på, och Skriften upplyser om att Skärtorsdagen firas till åminnelse av att Jesus tvättade lärjungarnas fötter innan sista gemensamma måltiden. Låter lite” så där ” tycker vi. Man må innerligt hoppas att han tvättade händerna noga innan de satte sig till bords.

Jag har fått bannor av min kära hustru: ”Usch vad du är barnslig som håller på och träter med Bert och Jonny på bloggen. Man får ju skämmas”. Jag försöker att försvara och förklara med att det är min patos för sanning och rättvisa som driver mig.” Äsch. du vill bara gnälla och träta. Så är det ingalunda, men det må erkännas att det är skoj att gnabbas lite i all vänskaplighet. Vi lämnar detta för nu, men jag vill avslutningsvis lyfta fram Matteus 7:3

I morgon blir det en lugn och stilla ”Långfredag,” men sedan blir det uppståndelse.

GK- bloggen skall spinna vidare på Hembygdstemat och under helgen skriva på ett reportage från Gröna Köpingens lokala begivenhet :” Hembrygdsföreningen. De flesta känner nog till att det handlar om ett sällskap som värnar om både lokalhistoria och öl- framställning. Ett, har det visat sig, både framgångsrikt och lönsamt projekt.

Annandag påsk kan det kanske vara dags, eller någon annan dag

Vi önskar våra läsare en god och glad påsk.

PS. Jag har av någon anledning fått ett stort” V” i början av texten Jag får inte bort det så vi struntar i detta skönhetsfel

april 1, 2021 at 2:55 e m 4 kommentarer


Arkiv

Skriv i din e-postadress för att få notiser om nya inlägg på Gröna Köpingens Blogg!

Gör som 39 andra, prenumerera du med.

Kalender

april 2021
M T O T F L S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Humor
Fler besökare till bloggen
Blogglista.se