Archive for augusti, 2021

Energiinnovationer

Vi vet att vår läsekrets hungrar efter upplösningen av vår spännande berättelse:” Bonde hemsöks av fru”” Någon vecka ytterligare står ni nog ut. Detta bygger upp en enastående spänning som kittlar nerverna.

Vi sticker emellan med glada nyheter från energisektorn. Man kan ha olika åsikter om olika energislag: Kärnkraft är lite riskabel. Vi bör inte elda fossila bränslen med tanke på klimatet. Våra sista outbyggda älvar måste få vara i fred. Vad återstår ? Jo vindkraft som det finns olika åsikter om. Vi kan väl vara överens om att det inte är något som förskönar landskapsbilden . Avsevärd areal, skog eller annan mark, tas ur produktion för gigantiska betongfundament och spikraka förfulande skogsbilvägar.

En sak är fullständigt kristallklar. När vi trycker eller vrider på strömbrytaren vill vi att det skall strömma el till lampor, spisar, kylskåp etc. Så vad skall vi satsa på ?

Kommunala energimyndigheten (KEM) i Gröna Köpingen lanserar nu en elegant och effektiv lösning. Vi tar kontakt med KEM:s vd. Medvin Elström för att få lite information om de nya innovationerna. Ordet till Medvin:” Jo vi tänker så här. Eftersom det är anblicken av de höga vindmöllorna som skrämmer älgar och irriterar närboende vill vi minimera den skadliga inverkan på landskapsbilden genom att bygga i marknivå. Ja vi kan faktiskt tänka oss att placera verken i djupa svackor och kanske också i botten av gamla grus- och bergtäkter. Samtidigt minskar vi rotorbladens längd högst avsevärt. Vi siktar på en maximal längd om ca 4-5meter. Vi tror att vi på detta sätt skall få acceptans både från närboende , berguvar, nattskärror och havsörnar.”

Tänk så bra det kan bli när kompetent personal tänker till. Vi tror att dessa nya djärva grepp kan sätta GK på den den internationella, energiska kartan

augusti 27, 2021 at 8:05 f m 3 kommentarer

Politisk turbulens

GK-bloggen känner sig manad att kommentera de senaste turerna på den nationella, politiska arenan.

Stefan Lövens reträtt kom en smula överraskande, även om den var efterlängtad på en del håll. Bloggen har inga synpunkter på Löven. Han var väl inte sämre än andra sossar på samma position. Nu var han nog en smula trött och längtar säkert efter en lugnare tillvaro. Det skall vi inte missunna honom.

Vem skall nu komma istället ? ” Nu måste det väl vara dags för en kvinna ,” hävdas det på många håll. Varför det ? vad är det som säger att vi skall ha en kvinnlig partiledare och statsminister ? Det viktigaste är väl att det handlar om en duktig, kompetent person. Det finns inget som säger att en kvinnlig sosseledare skulle vara det bästa alternativet. Har man redan glömt Mona Sahlin.

Magdalena Andersson förs fram som en het kandidat, men frågan är hur het hon är. Hon kanske inte vill. Men det finns säkert andra som är hågade. Vi har Hallengren, Ygeman, Bayland och Damberg, men de tre sista är av” fel kön”

Ja vi får se hur det går. Hur som helst har partiets ”Ansikte utåt ” stor betydelse. Som exempel kan nämnas V:s Nooshi Dadgostar som nog haft stor betydelse för kommunisternas ganska hyggliga siffror. Samma betydelse kan nog tillräknas Annie Lööf , fast åt fel håll.

Nästa gång skall vi presentera ut- och upplösningen av vår sanslöst spännande berättelse ” Bonde hemsöks av fru” Sannerligen något att se fram emot

augusti 25, 2021 at 1:52 e m Lämna en kommentar

Bonde hemsöks av fru. Avsnitt 3

Vi hade idag för avsikt att kommentera de nya siffrorna över klimatförändringen som presenterats av ICCP, men vi väntar ett tag tills ytterligare några miljarder i ton Grönlandsis smält, detta som ett ytterligare kvitto på att läget är alarmerande.

Vi fortsätter i stället med avsnitt 3 av vår roman. Trycket från våra läsare är stort. Man upplever spänningen så olidlig att man blir handlingsförlamade och nervklena. ” Vi måste veta hur det går. Snälle Bosse Bloggare. Fortsätt berättelsen” .  Vi hörsammar deras vädjan.

Förra avsnittet slutade när Flötjohan  vigts till sista vilan och hans hustru Svea, deras granne Brynolf och några mannar ur Stövarklubben firade tilldragelsen med kyrkkaffe och andra drycker.

Stämningen blev alltmer uppsluppen och det var idel skratt och glada miner ända tills en ny person sällade sig till sällskapet. Det var en lite undersätsig man försedd med kamera , väst och bakvänd keps. Han utgav sig för att vara utsänd av någon organisation för att göra ett reportage om begravningen.  Nåja. Sällskapet var på gott humör så nykomlingen erbjöds sitta med vid bordet. Egendomligt nog tackade han nej till erbjudna drycker av allehanda slag. Istället koncentrerade han sig på fotograferingen och särskilt Svea var föremål för intensivt fotande och intresse.

Vi gör en lång och tråkig episod kort. Det visade sig att kameramannen var sjukt intresserad av Svea, och när han började ta skamgrepp på änkan och föreslår att hon skall ställa upp på ” Gang Bang” ansåg Brynolf och klubbmedlemmarna att det fick vara nog. Han åker ut med huvudet före , en åtgärd som visade sig vara förvånansvärt enkel trots att mannen vid en första anblick föreföll stor och stark Han var i själva verket klen och en aning degig. ” Vilken djävla idiot. Om man åtminstone varit full så att han hade haft det att skylla på.

Svea är fylld av tacksamhet över männens rådiga ingripande och särskilt Rudolf blir föremål för hennes beundran.

Församlingen upplöses så småningom men Brynolf ombeds av Svea att dröja kvar en stund. I detta skall vi av anständighetsskäl inte fördjupa oss vidare, utan bara konstatera att toaletten var osedvanligt rymligt.

Det går någon vecka sedan kommer Svea och hälsar på hos Brynolf.” Nu käre Brynolf har jag ordnat med alla formaliteter. Vi skall gifta oss nästa vecka , utan äktenskapsförord.  ” Va faen. Är du inte riktigt klok, kärringdjävel ? Hellre dör jag.” Nu är det så här förstår du lille Brynoldf. Hemma i mitt kassaskåp har jag lite vätska som jag kan överräcka till polisen och som visar att du utsatt mig för en sällsynt rå och brutal våldtäkt. En gärning som renderar åtminstone  ett dussin år på kåken” Golvet gungar under Brynolfs fötter. Tolv år i fängelse Brynolf lider av svårartad klaustrofobi  och blotta tanken på en låst celldörr gör att han kräks.” Herre min skapare. Helvete, Helvete Helvete” Det blev bröllop en vecka senare. Ingen storståtlig tillställning men alla papper är giltiga och förvandlat Brynolf till en livegen stackare.

Han håller sig mestadels hemifrån och  söker som ofta tröst i skogen.

Det är mitten av september och ganska gott drevväder så Brynolf tar stövaren med sig, och släpper i kanten mellan äldre skog och hygge. Det brukar sitta en svenskare under några ” margranar”. som han sparat undan hyggesrensningen Hunden markerar slag och ganska snart förkunnar ett illvrål att jösse lämnat legan och .är på benen. Brynolf slutar aldrig att förundras över den genuina, översvallande glädje som en drivande hund ger prov på när den har rätt vittring i näsan. Hunden har ett klangfullt dubbelskall och Brynolf sitter på en stubbe och njuter av musiken. Ganska snart kommer haren i pass men det smäller inget skott för Brynolf är rädd om sina svenskharar

Drevat går ganska tapptfritt och Brynolf sitter och tittar på omgivande terräng Ett par hundra meter bort ser han den höjdsträckning med berg i dagen där älgarna gärna tar sin daglega. Där växer tall, eller växte skall vi kanske säga. I anslutning till ståndplatsen har de gått hårt åt tallarna när man har maten inom bekvämt räckhåll. Brynolf är inte så dum att han har försökt hjälpplantera  för han inser att det är lönlöst. utan han har avsatt 1/4 ha till älgmat.  Längre fram ligger en våtmark på några ha. En högmosse med krokiga,  förkrympta martallar. Brynolf har alltid tilltalats av  den vildmarkspräglade naturtypen och han skulle aldrig homma på en så befängd tanke som att dika, även om det vore lagligt. Detta är dessbättre numera förbjudet och Brynolf försöker nu gottgöra tidigare generationers försyndelse genom ” Återvätning av tidigare dikad mossmark. Mossen gränsar till ett bergimpediment med gamla tallar som nog sett likadana ut under ett antal hundra år. Här spelar tjädern i tidiga vårmorgnar under mars, april.

Brynolf sitter och tänker tillbaka på alla fantastiska jakt och naturupplevelser han haft här i skogen. ” Nej aldrig i helvete att allt detta skall förstöras av en en sketen vindkraftspark. Blir detta verklighet så dör jag hellre”

Här lämnar vi Brynolf för i dag. Vi känner starkt medlidande för vi har en känsla av att det kommer att gå åt helvete med hans skogsmark.

augusti 16, 2021 at 3:07 f m 1 kommentar

Bonde hemsöks av fru. Del 2

Vi fortsätter i dag vår hyllade roman om skogsbrukare Brynolf och hans granne Flötjohan.

Flötjohan har efter femtio års bekymmerslöst ungkarlsliv drabbats av äktenskapets vedermödor. Hur det hela gick till är höljt i dunkel. Förmodligen hade det med sexuell svält att göra för när Johan väl fick chansen trillade han dit direkt. Kvinnan ifråga heter Svea och hon propsade ganska snart på att äktenskap skulle ingås. Johan är en lite försiktig natur så han menade på att de skulle skriva ett äktenskapsförord. Om ena parten satsar drygt 500 ha skog och den andra bidrar med en gammal cykel tyckte nog Johan att det vore orättvist om det gemensamma ägandet skulle delas lika vid en eventuell skilsmässa. Svea blir tjurig och kärleksstrejkar under en period. Till slut faller Johan till föga och en dag i juni ringer bröllopsklockorna, utan några ekonomiska förbehåll.

Svea är nu en burgen kvinna och det visa sig ganska snart att hon har minst sagt kostsamma vanor. Hon besöker frekvent de dyraste modehusen i Fagerhult och exklusiva heminredningsbutiker i Grönskåra

Det strömmade in allt fler hyggesanmälningar till Skogsstyrelsen och Söras skördare tuggar i sig ansenliga volymer för att generera pengar till Svea .Åldersklassfördelningen förändras radikalt och det börjar bli brist på äldre, avverkningsmogen skog. Vad göra?

Nu kommer det en skänk från ovan. En utländsk vindkraftexploatör börjar visa intresse för Flötjohans fastighet. En förutsättning för en storskalig satsning är att också intilliggande markägare vill ingå i satsningen, däribland Brynolf. Brynolf säger blankt nej.” Aldrig i livet att jag skulle förstöra mitt skogsinnehav och min boendemiljö. Aldrig. Aldrig!” . Brynolf blir utsatt för övertalningskampanjer. ” Tänk på alla pengar du kan tjäna på att släppa till mark.” Pengar? vad skall jag med pengar till? Jag har så det räcke, och lite till.

Brynolf har vid ett tillfälle beskådat bygget av en vindkraftpark på annan plats i länet och där förfärats över de gigantiska betongfundamenten och kilometerlånga spikraka skogsvägar som förött skogslandskapet, Nej, Aldrig, aldrig aldrig. Brynolf är en vänlig och omtänksam medmänniska som inte skulle vilja bidra till att förstöra miljön för andra boende i trakten trots att de inte har med markägandet att göra. Vindkraftverk är inget som höjer värdet på bostäder i grannskapet. Tvärt om. Man kan räkna med en avsevärd värdereduktion på de hus som har ett verk inom syn och hörhåll

Det är inte bara Brynolf som utsatts för övertalningsförsök. Av outgrundlig anledning börjar vindkraftsbolaget dela ut pengar till diverse organisationer och intresseförening i grannskapet.” Småländska friluftsknypplares förening, Friställda Dagmammors arbetslöshetskassa, Låghalta symaskinsagenters lokalavdelning och Obegåvade frisbee- kastares kamratförbund ” får bidrag av Exploatören. Varför? Jo Brynolf begriper varför. Han tycker att det handlar om minst sagt skamlösa” mutor”. Får man lite kosing så gnäller man inte, i alla fall inte så länge pengarna räcker.

Några månader efter Flötjohans bröllop inträffar en tragedi. Johan har i dagningen gett sig ut för att vittja en ryssja på sjön. Johan har inte så stor vana vid fasta fiskeredskap. Han har för det mesta metat hela sitt liv vilket gett honom hans namn: Flötjohan När Johan inte kommit hem innan skymningen vidtar efterforskning. Svea hittar Johan drunknad, insnärjd i ryssjan tillsammans med ett par kilosgäddor. När Svea tagit hand om fisken, fileat och frusit in, ringer hon polisen som kommer och dokumenterar dödsfallet.

Johan vigs till sista vilan utan större åthävor. Där är bara ett par medlemmar i Stövarklubben som mött upp och står och bugar vid kistan. De blåser ” Alles tot” på jakthorn och kastar ner några grankvistar i gropen. Männen noterar i förbigående att änkan inte ser speciellt ledsen ut.

Vid det efterföljande kaffesamkvämet i Bygdegården dyker också Brynolf upp. Han hade inte haft möjlighet att närvara när Johan sänktes i djupet, men begravningskaffet ville han inte missa.

Stämningen blir efterhand minst sagt uppsluppen. Jägarna har med sig ryggsäckar som de ställt i farstun intill toan. De gör täta besök på bekvämlighetsinrättningen och de får efterhand sällskap av Brynolf som hängt av sig kavajen på samma plats. Kavajen verkar tung men snedbelastningen avtar med tiden. Så småningom ansluter även Svea och det hela artar sig till den gladaste begravningen i Skabrösarps Bygdegårds historia.”

Nog är det spännande? Del 3 kommer inom en snar framtid.

augusti 8, 2021 at 8:26 f m 1 kommentar

Lördag

Ja, vi har inget särskilt att förmedla idag. Vi hade tänkt att skriva lite om klimatet men vi törs inte för då får vi på tafsen av Bert Julin. Men vädret kanske vi kan orda om .Det verkar som om det skall bli regn framåt dagen. Lite tråkigt för vi hade tänkt besöka Hembygdsfesten i vår grannsocken Mönsterås. Nåja, man kanske kan hitta ett paraply som håller hjälpligt tätt. Mönsterås Bluesband skall musicera och de är alltid hörvärda. Vi avlyssnade bandet i Pataholm för en tid sedan. Kanske lyste lite ringrost igenom efter Covidstilleståndet. Calle och Mats är skickliga gitarrister men Calle borde sjunga på bluesen modersmål, engelska. På svenska blir det lite tveksamt. Men , smaken är olika.

Ja det var kanske det hela för tillfället. Nu skall vi skriva vidare på vår roman ” Bonde hemsöks av fru”. Håll ögonen öppna efter en dramatisk fortsättning. Kanske är vi tillbaka redan i morgon.

Trevlig lördag!

augusti 7, 2021 at 8:01 f m Lämna en kommentar

Kulturella glädjande nyheter

Politik och klimat i all ära. men kulturen är trots allt det som ligger GK- bloggens hjärta närmast. Vi vill vara en kulturell fanbärare som värnar om god konst och litteratur och som förmedlar detta till en bred publik. Ja, skall vi kanske vid en närmre eftertanke istället prata om en smal publik för den riktigt goda kulturen konsumeras tyvärr inte av den breda okunniga massan utan av en liten men kunnig, smaksäker elit som till största delen har sina bopålar innanför Gröna Köpingens sockengräns. Nåja. Vi är demokrtatiskt sinnade så alla är välkomna att ta del ev vår nya roman, oavsett stationeringsort. Även boende i ex. Slakmöre, Glahytt, Fagerhult eller Hagagatan är välkomna att läsa det som kommer att publiceras, förutsatt att läskunnigheten är tillfyllest.

Vad är det då som kommer att publiceras? Jo det är en andlöst spännande och romantisk berättelse som tilldrar sig i lantlig miljö. Eller skall vi kanske tala om” högre- ståndsmiljö” eftersom berättelsen kommer att innehålla en del kittlande, ekivoka inslag. Romanen utspelar sig i den lilla byn Skabrösarp, belägen på gränsen mellan Härjedalen och Skåne. Ta med nyfikenhet och öppet sinne del av lantbrukare Brynolf Plöses äventyr, i romanen:

BONDE HEMSÖKS AV FRU.

Brynolf sparkar av snön från Graningekängorna och hänger upp hagelbössan på en spik innanför dörren. Brynolf har inget vapenskåp för han inser att en gammal Huskvarna- tolva är tämligen ointressant för våldsverkare av olika slag. Nej dessa vill ha insmugglade automatvapen med betydligt större eldkraft än en Gyttorp- tolva kan erbjuda.

Först av allt ger Brynolf hunden mat. En Hamiltonstövare som är relativt väl hopkommen om man bortser från ett något brant kors. Nåja , det är inget som hindrar framfarten och hararna får inledningsvis sno sig på innan första tappten i något vägkors. Dagens fälthare satt under en enbuske ganska nära stuganoch efter upptag gick det spikrakt efter landsvägen ett par kilometer tills ett skott förkunnar att grannen, Flötjohan hunnit i pass på grannfastigheten. Brynolf och Johan är kanske inte allra bästa vänner ,men nu gällde det ju bara en fälthare så det går väl att smälta. Hade det däremot varit fråga om en numera ganska sällsynt, vit skogshare hade en elakartad grannfejd lurat runt hörnet

Brynolf och Flötjohan är grannar med ett skogsinnehav som medger stövarjakt på hare. Naturligtvis känner inte dervharen till fastighetskränserna men normalt buktar drevet på den egna marken. Så var inte fallet idag, men Brynolf tar det hela med ro . ” Flötjohan kan väl behöva en hare så att han håller svälten från dörren. Ingen av dessa herrar riskerar att drabbas av svältdöden, Bägge har ett skogsinnehav av ansenlig storlek, Brynolf räknar in 520 ha innanför rågångarna och Flötjohan ligger i ligger bara några hektar efter.

Så rullar det på. Bägge ägnar sig åt skogsbruk och hugger och skotar i den takt som fysiken tillåter. När det gäller större uttag förlitar man sig på entreprenörer som jobbar för ledande aktörer i branchen. Brynolf är medlem i ” Söra skogsägrana” men fundera på att att avveckla sitt engagemang. Representanter för Söra har dokumenterar en nästande stötande avog inställning till älgen och det kan inte Brynolf acceptera. När skogliga tjänstemän proklamerar att” Älgen skall utrotas” har man passerat en gräns som är anstötlig. ” Nåja jag kan skita i Sörved och handla med Sydved, Östved eller Norrved istället . De betalar lika bra,eller bättre och så slipper jag de älgnegativa stollarna .

En bidragande orsak till Brynolfs planer på utträde är att Söra fått en kvinnlig koncernchef, Lotta Byrå.. Han är inte så förtjust i kvinnor på ledande befattningar. De skall bara ställa till det och djävlas för att visa sig duktiga och driftiga. . Det skall vara hårda nypor och medarbetare avskedas på vaga grunder bara för man skall visa lite handlingskraft.

Nej kvinnliga chefer är inget för Brynolf. Annars är han intresserad av damer, trots att det inte hitintills burit frukt i form av äktenskap eller fasta förbindelser. Nog har han kramat lite på damerna vid Centerns danstillställningar i Folkets hus med det har aldrig blivit något allvarligt. En bidragande orsak är att han har lite ont om fritid. Brynolf har alltid en ung hund på gång, en stövarvalp. Dessa kräver tid och engagemang i stort sett året runt. De skall göras rådjursrena och bibringas lite lydnad så att de fungerar både hemma och i skogen. Brynolf har samma inställning när det gäller damer. De skall vara lydiga och följsamma. Tyvärr är sådana kvinnor en bristvara i dagens läge. De har inte så stort intresse av hemmets göromål. De ska” förverkliga sig själva” genom kurser i blomsterbindning, yoga, exklusiv italiensk matlagning, mindfulness eller tibetansk klangterapi. Brynolf är inte intresserad av den typen. Nej det skall vara lite hemvävda damer som kan köra traktor och baka ostkaka.

Grannen Flötjohan däremot, har en fru och det är om henne historien skall handla.

Nu har ni fått stifta en första bekantskap med romanens huvudfigurer och vi tror att ni kära läsare med spänning ser fram mot nästa avsnitt.

augusti 4, 2021 at 3:57 e m 1 kommentar

På rätt väg

I dag är det 1:e Augusti. Ett lite magiskt datum, då vi kan säga farväl till en vädermässigt vedervärdig Julimånad. Det kan , om det vill sig illa, bli äckligt varma dagar även i Augusti men vi går obevekligt mot svalare, härliga höstdagar som skänker vederkvickelse och livslust.

Naturligtvis kan en accelererande klimatförändring ställa till med djävulskap i form av varmare höstdagar och uteblivet snötäcke under vintrarna , något som man tycker att vi skall försöka anpassa sig till. I helvete heller. Här skall inte anpassas. Klimatförändringen skall bekämpas i alla lägen med alla till buds stående medel. Likaså skall de enfaldiga klimatförändringsförnekarnas falska budskap avslöjas. Dessbättre är gaphalsarna inte så många och deras trovärdighet är djupt sargad eftersom de oftast försöker torgföra sin rappakalja på forum som av en sansad omvärld inte anses som rumsrena och trovärdiga. Vi kan som ex. nämna Lars Bern, Mikael Willgert och Swebb-TV.

GK-bloggen skall även framgent ägna mycken tid och energi åt klimatfrågorna. Det finns idag inget som är viktigare än att stoppa, eller åtminstone begränsa en förödande global uppvärmning. Vi har i år upplevt extremväder i olika delar av världen. Ex. värmerekord och översvämningar som skördat människoliv och orsakat enorm materiell förstörelse. Visst. Det har varit varmt, och oväder har rasat även tidigare, men sansade bedömare är överens om eländet ökat under senare år.

Vi här i GK- skall ta krafttag och dra vårt strå till stacken. GAS ( grön ansamling) vill till sitt valmanifest lägga ett förbud mot all fordonstrafik. Inte bara fordon som drivs med fossila bränslen utan även elfordon. Det skall bli slut på allt onödigt resande och endast vi i den politiska tätklungan skall få åka bil, till och från politiska sammankomster och valmöten. Det är ett måste att vi, i vår politiska gärning kan vara effektiva och rationella. Andra får fotvandra , cykla eller skaffa sig en flyfotad travare och en åkvagn. Demokratin kräver att alla medborgare på lägre nivå, behandlas lika.

Plocka nu fram er gamla velociped. Smörj och sträck kedjan och se till att ringklocka och lyse fungerar. Ge vandrarkängorna en översyn och sko hästen och smörj vagnshjulen Sedan är ni redo för steget in i en miljövänlig och lycklig framtid.

augusti 1, 2021 at 1:33 e m 9 kommentarer


Arkiv

Skriv i din e-postadress för att få notiser om nya inlägg på Gröna Köpingens Blogg!

Gör som 39 andra, prenumerera du med.

Kalender

augusti 2021
M T O T F L S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Humor
Fler besökare till bloggen
Blogglista.se