På rätt väg

augusti 1, 2021 at 1:33 e m 9 kommentarer

I dag är det 1:e Augusti. Ett lite magiskt datum, då vi kan säga farväl till en vädermässigt vedervärdig Julimånad. Det kan , om det vill sig illa, bli äckligt varma dagar även i Augusti men vi går obevekligt mot svalare, härliga höstdagar som skänker vederkvickelse och livslust.

Naturligtvis kan en accelererande klimatförändring ställa till med djävulskap i form av varmare höstdagar och uteblivet snötäcke under vintrarna , något som man tycker att vi skall försöka anpassa sig till. I helvete heller. Här skall inte anpassas. Klimatförändringen skall bekämpas i alla lägen med alla till buds stående medel. Likaså skall de enfaldiga klimatförändringsförnekarnas falska budskap avslöjas. Dessbättre är gaphalsarna inte så många och deras trovärdighet är djupt sargad eftersom de oftast försöker torgföra sin rappakalja på forum som av en sansad omvärld inte anses som rumsrena och trovärdiga. Vi kan som ex. nämna Lars Bern, Mikael Willgert och Swebb-TV.

GK-bloggen skall även framgent ägna mycken tid och energi åt klimatfrågorna. Det finns idag inget som är viktigare än att stoppa, eller åtminstone begränsa en förödande global uppvärmning. Vi har i år upplevt extremväder i olika delar av världen. Ex. värmerekord och översvämningar som skördat människoliv och orsakat enorm materiell förstörelse. Visst. Det har varit varmt, och oväder har rasat även tidigare, men sansade bedömare är överens om eländet ökat under senare år.

Vi här i GK- skall ta krafttag och dra vårt strå till stacken. GAS ( grön ansamling) vill till sitt valmanifest lägga ett förbud mot all fordonstrafik. Inte bara fordon som drivs med fossila bränslen utan även elfordon. Det skall bli slut på allt onödigt resande och endast vi i den politiska tätklungan skall få åka bil, till och från politiska sammankomster och valmöten. Det är ett måste att vi, i vår politiska gärning kan vara effektiva och rationella. Andra får fotvandra , cykla eller skaffa sig en flyfotad travare och en åkvagn. Demokratin kräver att alla medborgare på lägre nivå, behandlas lika.

Plocka nu fram er gamla velociped. Smörj och sträck kedjan och se till att ringklocka och lyse fungerar. Ge vandrarkängorna en översyn och sko hästen och smörj vagnshjulen Sedan är ni redo för steget in i en miljövänlig och lycklig framtid.

Entry filed under: Diverse.

Äsch. Det här går inte längre Kulturella glädjande nyheter

9 kommentarer Add your own

 • 1. Bert Juhlin  |  augusti 2, 2021 kl. 12:43 f m

  Bara en DÅRE tror att människan kan BEKÄMPA och därmed stoppa den klimatförändring som pågår. Nej, människan måste anpassa sig till det rådande klimatet så som människan alltid har gjort tidigare i dess historia – om inte, så är det adjö och goodbaye med mänskligt liv på planeten Jorden.

  Extremväder, baha, baha, löjligt värre – översvämningar, orkanvindar, vulkanutbrott, jordbävningar, skogsbränder, extrem torka, dito kyla osv har alltid varit och kommer alltid att vara en normalt existerande realitet på planeten Jorden.

  Lars Nygren framför i raljerande ordalag hur framtiden kommer att bli för de stora folkmassorna kontra skiteneliten – tyvärr har Lars helt rätt i det han framför, det är just ett sådant samhälle som PK-politikeradeln och Lars Nygren vill åstadkomma inom en snar framtid.

  Lars Nygren vill som tillbakablickande/drömmande gårdsägare återuppliva det gamla bondståndet med dess forna privilegier och maktställning. Lars har under lång tid fört ett helvetes regemente på Högemåla och dit hörande golfanläggning. Lars gör som man gjorde förr i tiden, han gör skillnad på folk och folk och behandlar de sämst sedda som skadedjur. Nej, sådana som Lars Nygren borde förpassas till att leva sina liv på kadmiumdeponin på ”Mörkeskogs avfallsanläggning!

  Gilla

  Svara
 • 2. Gröna Köpingen  |  augusti 2, 2021 kl. 11:20 f m

  Bäste vännen Bert
  Hoppsan! Jag citerar:” Bara en dåre tror att människan kan bekämpa och därmed stoppa den klimatförändring som pågår. Nej människan måste anpassa sig till det rådande klimatet som människan alltid gjort tidigare i dess historia ,om inte så är det adjö och goodbaye med mänskligt liv på planeten jorden”. Plötsligt tillstår Bert att det existerar en pågående klimatförändring som hotar vår existens på planeten. Bra !. Sent skall syndarna vakna

  Gilla

  Svara
 • 3. Bert Juhlin  |  augusti 2, 2021 kl. 8:56 e m

  Lars Nygren, BEVISA med ETT ELLER FLERA ”CITAT” från någon av alla de kommentarer jag har skrivit här på din GK-blogg som STYRKER DITT PÅSTÅENDE: ATT JAG TIDIGARE HAR FÖRNEKAT EN PÅGÅENDE KLIMATFÖRÄNDRING – det har aldrig någonsin hänt!

  Om du inte lyckas med bevisföringen kan läsarna konstatera att du är en lögnare, en hittepåare, en person som gärna genom skitskrivande påför andra personer åsikter de inte har eller har haft.

  FRAM MED BEVIS Lars Nygren!

  Gilla

  Svara
 • 4. Gröna Köpingen  |  augusti 4, 2021 kl. 8:31 f m

  Bäste vännen Bert. Att sitta och gå igenom alla dina kommentarer är inget som man med glädje kastar sig över. En ganska enahanda och tråkig uppgift. Låt oss därför bena ut vad du menar med ” Klimatförändring”. Att klimatet under årtusenden genomgått förändringar är naturligtvis solklart, ex istider mm.. Därom är vi överens. Men att mänsklig aktivitet i form av. ex utsläpp av växthusgaser har och har haft någon inverkan på klimatet har du ihärdigt förnekat. Du kan försöka hitta någon kommentar där du tillstår detta. Lycka till !

  Gilla

  Svara
 • 5. Bert Juhlin  |  augusti 4, 2021 kl. 11:25 e m

  Absolut, så är det: det finns ingen mänsklig påverkan av klimatet!
  Det är termodynamiskt(av värme orsakad rörelse) samspel mellan atmosfärens temperatur, volym och tryck som ger en värmande sk växthuseffekt.

  Men det finns fler aktiviteter som påverkar klimatet, först och främst då SOLEN och dess växlande magnetiska aktivitet som samverkar med inkommande kosmisk strålning, kraftiga havsströmmar som exv ”Golfströmmen”, ”naturfenomenet El Nino”, moln och nederbörd mm.

  Det är så att CO2 halten stiger först efter det att temperaturen i atmosfären har ökat, inte tvärt om som du och agronomen ”TROR”. Detta bevisar att det inte är CO2-halten i atmosfären som är orsaken till tempökningen.

  Gilla

  Svara
 • 6. Gröna Köpingen  |  augusti 5, 2021 kl. 10:36 f m

  Min extremt gode vän Bert ! Lite hedrande att du nämner mig och Johan Rockström i samma mening. Vi är inte ensamma om att ” tro”. Man kan nog räkna in några miljarder människor som är oroade över den fortgående klimatförändringen som orsakas av mänsklig aktivitet. Kan du Bert namnge någon seriös forskare eller vetenskapsman som kan bevisa att mänskliga utsläpp i atmosfären är harmlösa? Kom bara inte dragande med ångpannadirektören Lars Bern. Han är en snacksalig humbug som inte åtnjuter något förtroende.

  Gilla

  Svara
 • 7. Bert Juhlin  |  augusti 5, 2021 kl. 11:26 e m

  Lars Nygren, nu är det din tur att förklara DIN TROS TES där CO2 påstås vara huvudorsaken till den Globala tempökningen!
  Redogör nu för, hur, på vilket sätt/vis ökande halter av CO2 i atmosfären kan höja den Globala temperaturen på planeten Jorden.

  Att du och propagandist-”Agronomen” och ev, Citat:”några” av Jordens ca åtta miljarder människor känner ”ORO” över den helt normala klimatförändring som pågår bevisar bara att ni är totalt okunniga i frågan. Istället för att söka vetskap grundad i sann vetenskap så väljer ni att ”TRO” på en skröna påhittad av ”Romklubben”.

  Visst, jag kan nämna många namn på seriösa forskare eller vetenskapsmän som HELT AVFÄRDAR din och agronomens tro på att det är människan som är orsaken till den globala tempökningen via CO2.
  Det finns hundratals, tusentals dylika personer men det blir allt för mastigt att skriva ner dem alla, men här kommer två namn, Ned Nikolov och Karl Zeller. Deras förklaring av hur GMT-höjningen blir till stöds av exv partikelforskningscentret CERN med säte i Genève.

  Jag är säker på att den mycket trovärdige, seriöse och eminente vetenskaparen Lars Bern helt och fullt stödjer Ned, Karl och CERN:s förklaring i denna fråga.

  Nej, det är INTE människan som är orsaken till de klimatförändringar som nu kan iakttas. Klimatförändringarna som sker och har skett tidigare är helt naturliga företeelser och har så varit i miljontals år utan och med människans existens och så kommer det fortsätta att vara.

  Gilla

  Svara
 • 8. Gröna Köpingen  |  augusti 6, 2021 kl. 9:08 f m

  Bäste vännen Bert. Nu får du ta ditt ansvar. Över hela världen beslutar makthavare om satsningar på tusentals miljarder för att komma ifrån det fossila beroendet. Enorma kostnader, helt i onödan anser du. Tänk att det är så enkelt. Varför har inte omvärlden lyssnat på dig och dina gelikar. Gå nu ut i världen och missionera och få alla dumskallar att inse att det inte finns något hot mot klimatet. Men ta inte med dig Lars Bern . Det är ingen som lyssnar på den mannen för han har ett minst sagt tvivelaktigt rykte.
  Åk ut ensam. Men missionera inte här i grannskapet för här är du känd. Ökänd. I Tanzania, Tibet, Belarus, Söderbärke , eller Hemavan däremot är du inte lika omtalad så där finns chans att man lyssnar. Trevlig resa! ,

  Gilla

  Svara
 • 9. Bert Juhlin  |  augusti 9, 2021 kl. 1:06 e m

  Hahaha! Citat Lars Nygren:”Över hela världen beslutar makthavare om satsningar på tusentals miljarder för att komma ifrån det fossila beroendet.” Och vem får betala detta tokdåremiljardkalaset, jo, folket, folken!

  Inte ett enda av de asiatiska, afrikanska, sydamerikanska länderna bryr sig i reale det minsta om det påstådda klimathotet som IPCC(FN) hotar med. Däremot är makthavarna i dessa kontinenters länder mycket intresserade av att tilldelas enorma pengabelopp från västvärlden som kompensation för påstådda negativa klimatförändringar. Kina och Indien kommer de närmaste 50 åren mångdubbla sin förbrukning av fossila bränslen och det med FN-IPCC:s 100% vetskap och tillåtelse.

  Så, absolut, västpolitikeridioternas mångtusenmiljarders satsningar är ”helt i onödan”, ja, det är rena tokdåregalenskapen x oändligt!
  Det finns en för den stor allmänheten dold agenda som gömmer sig bakom det av FN-IPCC framförda KLIMATHOTET. Det handlar om att ett antal av planeten Jordens makthavardårjävlar vill ta makten över oss alla och införa en enda allomfattande diktatur där en storskalig depopulation av Jordens befolkning är högt upp på agendan.

  I dag 2021-08-09 rapporteras det på radio och tv om FN-IPCC:s senaste rapport ang klimatet på Jorden. FN-politikerdominreade IPCC hävdar som vanligt att det är mer än bråttom med att införa kraftfulla åtgärder mot den av människan påstått orsakade globala medeltemeraturhöjningen på Jorden.

  IPCC påstår att det ”NU”(i dag) är bevisat att det är människan som är orsaken till den klimatförändring som pågår, detta utan att det finns en enda sann vetenskapligt grundad rapport att hänvisa till. IPCC använder friserade klimatdataprogram/modeller, alltså inte av observerade klimat/väderdata.

  IPCC är en politisk org där besluten grundar sig på förhandlingar/överenskommelser utifrån medvetna vantolkningar av de forskningsrapporter som NIPCC har tagit fram. Detta allt för att kunna ge dårjävlarna möjligheter till att genomföra drastiska åtgärder mot Jordens befolkningar, då främst drabbande västvärlden.

  &

  Av vad orsak är jag Bert Juhlin enligt dig Lars Nygren, Citat:”ÖKÄND” i Mönsterås med omnejd?

  Du har vid ett antal tidigare tillfällen inför andra personer konkretiserat vad du anser att jag Bert Juhlin är för en person – du har kallat mig för ”JÄVLA TATTARJÄVEL och TJYV, JÄVLA TORSK(sexköpare), dito KOMMUNIST, IDIOT OSV – TILL DESSA PERSONKARAKTÄRER KAN FOGAS DINA FRAMFÖRDA TVÅ MORDHOT, VÄXTGIFTBESPRUTNING SAMT ATT DU HAR ANVÄNT MOTORFORDON MOT MIG MED STOR OVARSAMHET. Du har här på din blogg vid flera tillfällen i av dig givna kommentarer framfört att jag är PSYKISKT SJUK och om du finge bestämma skulle jag tas in för vård på livstid.

  Så Lars Nygren, det är mycket skit du pådyvlar mig, detta dock utan att du har anfört ett enda bevis för att det du beskyller mig för har den minsta verklighetsförankring. Du är inte ensam MÖNSTERÅSARE med liknande dysfunktionellt psyke som ditt som mår riktigt illa över och har ont av min person och existens. Inte minst ett antal sk golfklubbsmedlemmar(Folke Folkesson, Stig Ellström, Mikael Myllenberg, Rune Rener mfl andra).

  UPPMANING TILL TORPAREN LARS NYGREN BOSATT PÅ HÖGEMÅLA GÅRD – TA DITT ANSVAR FÖR DET DU BESKYLLER MIG FÖR ATT VARA, DETTA GENOM ATT HÄR PÅ DIN BLOGG FRAMFÖRA BEVISEN FÖR ATT DET DU FRAMFÖRT OM MIG ÄR EN KORREKT PERSONSTATUS I REALE, NU OCH TIDIGARE.

  Gilla

  Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Arkiv

Skriv i din e-postadress för att få notiser om nya inlägg på Gröna Köpingens Blogg!

Gör som 39 andra, prenumerera du med.

Kalender

augusti 2021
M T O T F L S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Humor
Fler besökare till bloggen
Blogglista.se


%d bloggare gillar detta: