Posts filed under ‘Grön Ansamling (GAS)’

Äsch. Det här går inte längre

GK-bloggen har legat nere en månad och vår målsättning var ett betydligt längre stillestånd. Men vi inser att vi måste ta vårt ansvar genom ett återinträde i cyberrymden. Redaktionen har bombarderats med önskemål om en återstart och vi kan inte med gott samvete negligera denna vädjan.

Medborgarna i Gröna Köpingen och angränsande socknar har under vår bortavaro famlat i blindo och inte haft klart för sig vad man skall tycka och tro när våra råd och dåd saknats.

Det som slutligen fick oss att besluta om en återstart var ett långt brev från signaturen BJ. Vi vet inte vem denne är men med ledning av språkbehandlingen , eller snarare brist på, så gissar vi att han är av utsocknes börd. Brevet är långt men vi skall inte återge det i sin helhet utan nöjer oss med valda delar:

Bäste redaktör Bosse Bloggare. Jag måste lätta mitt hjärta och erkänna att den period som GK- bloggen saknats har varit den värsta i mitt liv. Jag är engagerad klimataktivist och jag har med fasa sett hur klimatförändringsförnekare av olika slag nu sticker ut sina fula trynen i ökad omfattning när inte GK-bloggen är med och bekämpar de enfaldiga dumskallarna. Snälle rare Bosse. Berätta hur det ligger till med klimatet så att alla begriper att det är bråttom att försöka förhindra den katastrof som lurar runt hörnet”

Käre signaturen BJ. Det är fantastiskt trevligt att notera det engagemang och den klokskap som trots allt finns ute bland folket. Du har rätt när du påpekar att det hastar.. Bloggen skall med kraft även fortsättningsvis värna om klimatet och bekämpa de onda krafter som motarbetar ett sunt förhållningssätt.

Förutom klimatet skall vi med stegrad intresse ta del av den politiska debatten och så smått börja förbereda oss för det val som inte ligger mer än dryga året bort. Vårt ( Grön Ansamling, GAS) valmanifest skall dammas av och kanske förnyas i vissa stycken.

Vi styvstartar redan idag med lite politik, detta med anledning av att SVT/ Novus redovisat nya siffror över väljarsympatierna. Vänsterpartiet har nu 13,3 % och av detta kan man dra slutsatsen väljarna struntar i vilken politik de olika partierna för. Dadgostar är trevlig och hyggligt påläst och det räcker. Partiledarna betydelse manifesteras också av Centerns tillbakagång och de andra partierna kring spärren borde nog se om sitt hus. Hur många väljare charmar Bolund? Skall en Kristdemokratisk ledare se ut som Ebba? Nej det skall vara en pingstvän med hårknut i nacken. Framför allt skall man inte ha en ledare som försöker lura gamla män vid husaffärer. Fy skäms Ebba.

Nu börjar det åska våldsamt så vi måste nog stänga av datorn. På återseende

juli 28, 2021 at 4:03 e m 5 kommentarer

Väljarbarometern

Det är sol, torka och högtryck men vi struntar i detta och koncentrerar oss på väljarbarometerns nya siffror. Socialdemokraterna redovisar en kraftig ökning medan SD går i motsatt riktning. Ganska väntat i oroliga tider då man vill förlita sig på det som känns gammalt och tryggt. L och Mp är gammalt men inger ändå inget förtroende, ett faktum som visar att vi trots allt har en ganska vaken och alert väljarkår. Bägge ligger under spärren och måste nog hitta på något spektakulärt för att kravla sig upp igen. Går det dåligt för ett fotbollslag byter man tränare. Samma sak kan kanske vara bra inom politiken. Byt partiledare resp. språkrör. L valde nyligen men denna gång kan man kanske välja rätt. Om det finns någon kandidat av lämpligt kön. Om inte annat får väl Björklund känna sitt ansvar och göra comeback.

Hur är det då här i gröna Köpingen när det gäller väljarsympatier? Vårt eget parti, Grön Ansamling (GAS) står på stabil, oomkullrunkelig grund. Senaste väljarbarometern visade på ett enormt stöd som orsakade glädjechock hos våra folkvalda, inklusive mig själv, partiledare Bo Von Bloghster( Bosse Bloggare).

Undersökningen gav oss ett stöd om hela 730 %. Tyvärr visade det sig handla om en felräkning av Statsepedemiologisk kaliber, men efter justering hamnade väljarstödet på 100%, vilket är bra nog. Vi i partiledningen känner ett gott stöd i ryggen när vi sitter i våra fåtöljer på tjänstekontoret och smider planer för medborgarnas bästa. Som exempel kan nämnas att vi nyligen beslutade att höja våra egne arvoden med 34%. Lite ekonomiskt betungande för allmänna medel, men vi löste det hela genom omprioritering i vår sockenkassa.

Nu har vi det så gott ställt att vi kan unna oss en utlandsresa till sol och bad. Naturligtvis i smyg, förebärande viktig politisk verksamhet.

Nästa gång hörs vi nog på lördagskväll. Skaffa lite gott att äta och dricka och kryp upp i myssoffan, hela familjen, och lyssna på när far i huset högläser ur nästa spännande avsnitt av ”Historien om klimatförändringsförnekare Lars Spjärn”

Trevlig torsdag!

 

april 23, 2020 at 3:04 e m Lämna en kommentar

GAS valmanifest

Lite blåsigt idag men vi hoppas att vi slipper en ny Gudrun. Vi syftar inte här på Schyman, utan den storm som drog fram för 15 år sedan. Vi skall be Allvarlige Allvar att ge en kort historiebeskrivning vid annat tillfälle. Nog om detta. Nu drar vi igång valkampanjen

Låt oss inledningsvis slå fast att begreppet” Manifest” kanske klingar lite tveksamt. Vi erinrar oss det ”Kommunistiska manifestet” som GAS helst inte vill bli förknippat med. Därför lanserar vi från och med nu istället:” GAS- Valfläsk”

Under denna beteckning skall vi framgent presentera vårt smaklig, närproducerade partiprogram.

”Valfläsk” har kanske en lite dålig klang. ”Röstfiske, lockbete, löfte om sådant som aldrig blir realiserat” är synonymer enligt ordboken. Vi tycker att valfläsk är en alldeles utmärkt benämning. Det handlar onekligen om ett val, och något nyttigare och smakligare än knaperstekt fläsk får man leta efter. Oftast förgäves.

Mycket av fläsket kommer ni att känna igen från tidigare valkampanjer, men det hindrar inte att det kommit till nya aptitliga styckningsdetaljer. Vi presenterar som vanligt utan inbördes rangordning.

Alla delar är lika väsentliga, utom en: Som under tidigare kampanjer börjar vi med det solklart viktigaste: Kravet på återinförd sträckjakt på Morkulla. Detta är så fundamentalt att det inte behöver en närmare förklaring. Hela jägarkåren kommer att sluta upp och det betyder ca 250000 röster som vi kan räkna hem. Det har också det goda med sig att kravet stöter bort en och annan obevandrad, vilseledd själ som vi inte vill ha med i partiet. Exempelvis jakthatande författare från Kalmar.

Utöver detta finns en mängd andra politiska spörsmål som skall upp till ytan och analyseras och efter vår valseger rättas till, om så krävs med hårda nypor:

Kontanthanteringen är en. Att man i ett land där kontanter är ett lagligt betalningsmedel kan neka att befatta sig med dessa är inte förenligt med sunt tänkande. När GAS kommer till makten skall det bli straffbart att inte godkänna handfasta kronor och ören. Däremot kommer vi att granska och ifrågasätta diverse betalkort, swishar och annat tveksamt. Vårt slutmål är att endast kontanter skall vara ett giltigt betalningsmedel. En positiv effekt av detta är att antalet oöverlagda impulsköp kommer att minska till nära nog noll. Frestas man att köpa något onyttigt, men en kontroll i plånboken visar att pengarna inte räcker, så står man inte senare med en obetald skuld som hamnar hos fogden. ”Rund, kontant krona ger sund ekonomi.”

Bloggen har tidigare påtalat fördelen med en viss byteshandel och vi jobbar vidare på detta. Det finns bl.a. en del logistiska problem att lösa.

Vi vill så här i början av vår valkampanj komma med ett förtydligande. GAS har ibland propagerat för en viss bestraffning för de som inte rättar sig efter de lagar och regler som kommer att gälla efter vårt makttillträde. Vi kan lugna läsarna med information om att det inte kommer att handla om alltför hårdhänta fysiska metoder. Nej. Exempel på en rimlig påföljd vore att syndaren interneras under kortare tid och under vistelse i begränsat utrymme tvingas titta på ”Mandelmans gård” under ett stort antal timmar. Förmodligen låter detta tillräckligt avskräckande, åtminstone för de som har förståndet i behåll.

Detta får räcka för idag. Nästa gång kommer det att handla om något annat.

januari 14, 2020 at 11:45 f m Lämna en kommentar

Politisk värdegrundsredovisning

Det är visserligen ett par år kvar innan nästa val men vi tycker nog att det kan vara dags för en tidig mjukstart för propaganda, upplysning och påtryckning. Inget får gå fel denna gång.

Vi kan på riksplanet inte ha det som vi har det. Det borgerliga samförståndets tid är förbi och har ersatts av diverse oheliga allianser med skiftande växter in den politiska blomsterbuketten.

Rosorna börjar att sloka, och den i och för sig vackra Maskrosen börjar allt mer att ses som det ogräs den är. Blåsippan ansågs en tid hotad av försurningen men den frodas mer än tillförne. Blåklinten betraktas av lantbrukarna som ett ogräs men odalmännen är ofta så hänsynsfulla att de inte låter ogrässprutan gå ända ut mot vägrenen. På så sätt skapas lite livsrum för Liberalerna. Nejlikan förknippas ofta med död och begravning så vänsterns växtval är nog ingen slump, men till Kd:s val av Vitsippan har vi ingen förklaring. Kanske handlar det om änglars klädedräkt eller färgen på en kristdemokrats samvete. Centerns val av fyrklövern är begriplig, men stör oss som bekänner oss till Grön Ansamling (GAS). ”Klöver” är synonymt med Pengar och fyrklövern betyder tur. Nog skulle deras symbol passa oss:” Rösta på GAS så får ni både tur och en massa kosing”

Politiska symboler kan ha en viss betydelse men viktigast av allt är naturligtvis det porträttgalleri som kan visas upp i det främsta ledet. Partiets talesmän och ansiktet mot omvärlden kan inte övervärderas. Vi skall inte recensera de andra partiledarnas ytseende, bara peka på att det är begripligt att sossarna backar och att FI för en tynande tillvaro.

Hur ser det då ut i GAS- ledningen? Det behövs ingen närgången skärskådan för att se att våra anleten bär hälsans friska färg. Röda kinder, och näsan har en klädsam blå anstrykning som vittnar om ett gott leverne.

Som ni alla förstått så är det jag, Bo von Bloghster ( Bosse Bloggare) som är partiets ledare och förledare. Min politiska gärning är alltför känd och omtalad för att den skall behöva presenteras ytterligare. Låt oss istället titta på min högra och vänstra hand samt några mellanhänder på gräsrotsnivån. På högra flygels hittar vi partiets finansminister, utlandsfödda Anastacia Kope’k. Henne vaskade ”Sockenbanken” fram vid en penningtvätt i österled. Anastacia är en kvinna som vet hur en penningpung skall hanteras och till yttermera visso har hon knytblus och en lite överlägsen, stram min som det anstår en kvinna i ledande, monetär befattning.

Till vänster hittar vi vår kulturminister Lill-Gull A: sson B: sson Nilsdotter Persson som nog inte behöver någon närmre presentation, hon heller. Läsarna är också väl bekanta med Myllan Grönvåg som har hand om frågor som rör odling i mindre skala. Hon har koloniodlingar på sin lott medan det rationella jordbrukets övervakas av Erland Eskilsson. Sociala frågorna handhas av fattighusföreståndare Jon- Olle Jonsson och asociala spörsmål hanteras med hårda nypor av fjärdingsman, Franz Ottosson. Sjuk- och friskvårdsfrågor basar f.d. fältskären Hopp Jerk för, och ut- och avbildningsärenden hanteras av teckningslärare Lars Latrin

Utöver dessa finns ett antal hyrpolitiker som vi kallar in vid belastningstoppar

Se där ett ledargarnityr som söker sin like. Åtminstone i GK. Naturligtvis skall vi presentera dessa närmre i anslutning till att frågor som anknyter till deras respektive kompetens hamnar på bordet. Eller under, när det handlar om landsbygdsfrågor. Ingen skall inför valet sväva i okunnighet om deras exceptionella duglighet. Med detta garde i ”stallet” är valet i praktiken redan vunnet

Nästa gång skall vi skärskåda vårt nya, fräscha, delvis omarbetade valmanifest. Vi behöver väl inte påpeka att vårt aptitliga valfläsk är närproducerat. Inget utländskt svineri!

januari 7, 2020 at 7:16 e m 3 kommentarer

Ödmjukhet och politik

Det är tråkigt att höra när folk talar illa om andra personer. Det viskas bakom ryggen men ingen vågar tala rent ut. Bloggen är inte drabbad för våra följare visar genom att läsa våra inlägg att de har ett gott förstånd.

Men. Trots allt har vi på senare tid hört svaga viskningar från en del omdömeslösa individer som tycker att vi på bloggen är en aning självgoda. Detta är inte sant, men skulle vi trots all uppfattas så, är det inte så konstigt. Varför skall vi gå med böjda nackar och sätta vårt ljus under skäppan när det inte finns minsta anledning. Vi vet vårt värde.

Denna sanna och klädsamma självinsikt som vi har, äger inte alla.  Det verkar som om det har blivit lite på modet att ligga lågt och devalvera det egna värdet. ”Jag duger inte så mycket till. Vad har jag uträttat? Jag ligger bara till last.” Ibland tror jag att man hasplar ur sig dessa jeremiader bara för att medborgarna skall skynda till och trösta och berätta hur bra man egentligen är.( och som vederbörande själv innerst inne tycker). Nej blygsamhet klingar bara falskt.

Räta på ryggen och var stolt över vem du är. Men obs! Visar det sig att du är Moderat, Sosse, Miljöpartis, Kristdemokrat, SD, Kommunist, Liberal eller FI kan du behålla en lite böjd ryggrad. Endast de som bekänner sig till GAS läror har anledning att sträcka på sig fullt ut i rak, självmedveten, majestätisk hållning.

Observera! Trots allt är alla välkomna att ansluta sig till oss under GAS stolta fana. Svårartade fall kan kanske behöva en tid på omskolningsläger under sträng regim men det finns hopp för de flesta. Ja kanske inte för rabiata FI- anhängare, men ni andra kan så småningom marschera med i leden och skandera: Hör ropen skalla, GAS åt alla

Ja, för nytillkomna följare kanske det kan vara på sin plats att berätta att GAS ( Grön ansamling) är Gröna köpingens ledande politiska sammanslutning. Vi skall presentera partiet, förgrundsgestalter och vårt nya valmanifest vid senare tillfälle.

Se fram mot en härlig, icke-religiös omvändelse.   Eftersom det är fredagskväll kan ni redan nu fira er nya partitillhörighet med :” På Spåret” ,ett glas vin, två glas vin eller några öl och en Wiskey.

Trevlig helg

januari 3, 2020 at 7:00 e m Lämna en kommentar


Arkiv

Skriv i din e-postadress för att få notiser om nya inlägg på Gröna Köpingens Blogg!

Gör som 39 andra, prenumerera du med.

Kalender

juni 2023
M T O T F L S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Humor
Fler besökare till bloggen
Blogglista.se