Posts filed under ‘Valmanifestet’

GAS valmanifest

Lite blåsigt idag men vi hoppas att vi slipper en ny Gudrun. Vi syftar inte här på Schyman, utan den storm som drog fram för 15 år sedan. Vi skall be Allvarlige Allvar att ge en kort historiebeskrivning vid annat tillfälle. Nog om detta. Nu drar vi igång valkampanjen

Låt oss inledningsvis slå fast att begreppet” Manifest” kanske klingar lite tveksamt. Vi erinrar oss det ”Kommunistiska manifestet” som GAS helst inte vill bli förknippat med. Därför lanserar vi från och med nu istället:” GAS- Valfläsk”

Under denna beteckning skall vi framgent presentera vårt smaklig, närproducerade partiprogram.

”Valfläsk” har kanske en lite dålig klang. ”Röstfiske, lockbete, löfte om sådant som aldrig blir realiserat” är synonymer enligt ordboken. Vi tycker att valfläsk är en alldeles utmärkt benämning. Det handlar onekligen om ett val, och något nyttigare och smakligare än knaperstekt fläsk får man leta efter. Oftast förgäves.

Mycket av fläsket kommer ni att känna igen från tidigare valkampanjer, men det hindrar inte att det kommit till nya aptitliga styckningsdetaljer. Vi presenterar som vanligt utan inbördes rangordning.

Alla delar är lika väsentliga, utom en: Som under tidigare kampanjer börjar vi med det solklart viktigaste: Kravet på återinförd sträckjakt på Morkulla. Detta är så fundamentalt att det inte behöver en närmare förklaring. Hela jägarkåren kommer att sluta upp och det betyder ca 250000 röster som vi kan räkna hem. Det har också det goda med sig att kravet stöter bort en och annan obevandrad, vilseledd själ som vi inte vill ha med i partiet. Exempelvis jakthatande författare från Kalmar.

Utöver detta finns en mängd andra politiska spörsmål som skall upp till ytan och analyseras och efter vår valseger rättas till, om så krävs med hårda nypor:

Kontanthanteringen är en. Att man i ett land där kontanter är ett lagligt betalningsmedel kan neka att befatta sig med dessa är inte förenligt med sunt tänkande. När GAS kommer till makten skall det bli straffbart att inte godkänna handfasta kronor och ören. Däremot kommer vi att granska och ifrågasätta diverse betalkort, swishar och annat tveksamt. Vårt slutmål är att endast kontanter skall vara ett giltigt betalningsmedel. En positiv effekt av detta är att antalet oöverlagda impulsköp kommer att minska till nära nog noll. Frestas man att köpa något onyttigt, men en kontroll i plånboken visar att pengarna inte räcker, så står man inte senare med en obetald skuld som hamnar hos fogden. ”Rund, kontant krona ger sund ekonomi.”

Bloggen har tidigare påtalat fördelen med en viss byteshandel och vi jobbar vidare på detta. Det finns bl.a. en del logistiska problem att lösa.

Vi vill så här i början av vår valkampanj komma med ett förtydligande. GAS har ibland propagerat för en viss bestraffning för de som inte rättar sig efter de lagar och regler som kommer att gälla efter vårt makttillträde. Vi kan lugna läsarna med information om att det inte kommer att handla om alltför hårdhänta fysiska metoder. Nej. Exempel på en rimlig påföljd vore att syndaren interneras under kortare tid och under vistelse i begränsat utrymme tvingas titta på ”Mandelmans gård” under ett stort antal timmar. Förmodligen låter detta tillräckligt avskräckande, åtminstone för de som har förståndet i behåll.

Detta får räcka för idag. Nästa gång kommer det att handla om något annat.

januari 14, 2020 at 11:45 f m Lämna en kommentar

Politisk värdegrundsredovisning

Det är visserligen ett par år kvar innan nästa val men vi tycker nog att det kan vara dags för en tidig mjukstart för propaganda, upplysning och påtryckning. Inget får gå fel denna gång.

Vi kan på riksplanet inte ha det som vi har det. Det borgerliga samförståndets tid är förbi och har ersatts av diverse oheliga allianser med skiftande växter in den politiska blomsterbuketten.

Rosorna börjar att sloka, och den i och för sig vackra Maskrosen börjar allt mer att ses som det ogräs den är. Blåsippan ansågs en tid hotad av försurningen men den frodas mer än tillförne. Blåklinten betraktas av lantbrukarna som ett ogräs men odalmännen är ofta så hänsynsfulla att de inte låter ogrässprutan gå ända ut mot vägrenen. På så sätt skapas lite livsrum för Liberalerna. Nejlikan förknippas ofta med död och begravning så vänsterns växtval är nog ingen slump, men till Kd:s val av Vitsippan har vi ingen förklaring. Kanske handlar det om änglars klädedräkt eller färgen på en kristdemokrats samvete. Centerns val av fyrklövern är begriplig, men stör oss som bekänner oss till Grön Ansamling (GAS). ”Klöver” är synonymt med Pengar och fyrklövern betyder tur. Nog skulle deras symbol passa oss:” Rösta på GAS så får ni både tur och en massa kosing”

Politiska symboler kan ha en viss betydelse men viktigast av allt är naturligtvis det porträttgalleri som kan visas upp i det främsta ledet. Partiets talesmän och ansiktet mot omvärlden kan inte övervärderas. Vi skall inte recensera de andra partiledarnas ytseende, bara peka på att det är begripligt att sossarna backar och att FI för en tynande tillvaro.

Hur ser det då ut i GAS- ledningen? Det behövs ingen närgången skärskådan för att se att våra anleten bär hälsans friska färg. Röda kinder, och näsan har en klädsam blå anstrykning som vittnar om ett gott leverne.

Som ni alla förstått så är det jag, Bo von Bloghster ( Bosse Bloggare) som är partiets ledare och förledare. Min politiska gärning är alltför känd och omtalad för att den skall behöva presenteras ytterligare. Låt oss istället titta på min högra och vänstra hand samt några mellanhänder på gräsrotsnivån. På högra flygels hittar vi partiets finansminister, utlandsfödda Anastacia Kope’k. Henne vaskade ”Sockenbanken” fram vid en penningtvätt i österled. Anastacia är en kvinna som vet hur en penningpung skall hanteras och till yttermera visso har hon knytblus och en lite överlägsen, stram min som det anstår en kvinna i ledande, monetär befattning.

Till vänster hittar vi vår kulturminister Lill-Gull A: sson B: sson Nilsdotter Persson som nog inte behöver någon närmre presentation, hon heller. Läsarna är också väl bekanta med Myllan Grönvåg som har hand om frågor som rör odling i mindre skala. Hon har koloniodlingar på sin lott medan det rationella jordbrukets övervakas av Erland Eskilsson. Sociala frågorna handhas av fattighusföreståndare Jon- Olle Jonsson och asociala spörsmål hanteras med hårda nypor av fjärdingsman, Franz Ottosson. Sjuk- och friskvårdsfrågor basar f.d. fältskären Hopp Jerk för, och ut- och avbildningsärenden hanteras av teckningslärare Lars Latrin

Utöver dessa finns ett antal hyrpolitiker som vi kallar in vid belastningstoppar

Se där ett ledargarnityr som söker sin like. Åtminstone i GK. Naturligtvis skall vi presentera dessa närmre i anslutning till att frågor som anknyter till deras respektive kompetens hamnar på bordet. Eller under, när det handlar om landsbygdsfrågor. Ingen skall inför valet sväva i okunnighet om deras exceptionella duglighet. Med detta garde i ”stallet” är valet i praktiken redan vunnet

Nästa gång skall vi skärskåda vårt nya, fräscha, delvis omarbetade valmanifest. Vi behöver väl inte påpeka att vårt aptitliga valfläsk är närproducerat. Inget utländskt svineri!

januari 7, 2020 at 7:16 e m 3 kommentarer

Valmanifestet: Arbetsfördelning i hemmet

Det kan kanske tyckas att det är lite tidigt att börja presentera valmanifesten redan nu. 2022 ligger en bit fram i tiden men vi tror att det är av värde för väljarna att redan nu bli bekanta med de viktigaste punkterna i Q:s manifest. Det mesta är sådant som vi lanserat tidigare men som fortfarande har högsta prioritet.

Vid sidan av vårt krav på återinförd sträckjakt på Morkulla har också frågan om arbetsfördelningen i hemmet extra tyngd.

Egen härd är guld värd.” Så lyder ett gammalt talesätt, och låt oss analysera detta. Att ha ett eget hem är naturligtvis trivsamt, och beroende på skicket representerar bostaden ett högre eller lägre värde även rent ekonomiskt.

Eftersom det oftast är mannen i en familj som möjliggjort husköp, i kraft av bättre jobb med högre lön, så kanske man kan tycka att denne skall ha störst inflytande över drift och skötsel. Detta är inte alldeles givet. Feministiska strömningar hävdar att kvinnan är åsidosatt och för att vederlägga denna villfarelse är det rättvist och bra att kvinnan får ta störst ansvar i hemmet.

Sinnebilden för familjelycka är för de flesta en husmor som med varlig och öm hand ordnar med matlagning, städning, tvättbestyr och andra föga betungande sysslor, allt medan husbonden sliter och trälar med jakt och fiske för att skaffa mat att ställa frampå bordet. Livet är inte alltid rättvist, men vi män klagar inte, trots att det ibland är svinkallt på älgpasset och gäddorna inte hugger.

Vi skulle förvisso klara hemmets skötsel lika bra, eller bättre, men att skicka ut kvinnorna i skogen på jakt är en dålig strategi. Mest framgångsrik med bössan är den som kan sitta, eller stå på pass, stilla, länge och tyst. Här faller kvinnorna bort. Nej. Var och en till sitt. Låt oss behålla en gammal fungerande ordning, och vi skall undvika att falla i jämställdhetsfällor som inte för något gott med sig.

Rösta på Q. Vi värnar gamla sunda, hederliga sedvänjor. Vårt valspråk i denna fråga: ”Hustrun i hemmet. Mannen i skogen och på krogen”.

april 9, 2019 at 6:06 f m Lämna en kommentar

Valmanifestet: KOPPAR OCH ÖRON

Med risk att bli tjatig måste vi än en gång påtala vilken succé de nya punkterna i valmanifestet blivit. Efter vårt inlägg om DJUP TALLRIK har vi än en gång dränkts i en brevskörd som lovordar vårt engagemang beträffande hushållsnära problem. Betänk också att man erfarenhetsmässigt kan räkna med att Postnord slarvat bort ca 25 % av försändelserna. Vilken respons.

Vi väljer ut ett brev ur Postnord-leveransen från sign. Patrik Arkat, som exempel på den tacksamhet som medborgarna i GK förnimmer. ”Bästa GK- bloggen. Att matlagningskonst på högsta nivå är en maskulin angelägenhet är känt sedan länge, men att också lyfta fram och belysa förbättringar som gynnar den del av befolkningen som är lämpligast för arbete med lite enklare hushållsnära tjänster ser jag som en ett fantastiskt exempel på omsorg om feminina intressen och ett gott exempel på jämlikhetssträvande.

Tack Patrik för dina kloka synpunkter

I dag skall vi beröra problemet med att inta varm dryck. Främst kaffe, men vi ägnar också lite omsorg om te- drickandet, och i allvarligare fall, varm choklad

En kaffekopp skall naturligtvis ha ett ÖRA att hålla i, men inte något litet fjuttigt som man tappar greppet om. Nej det skall vara så stort att det rymmer ett normalbegåvat arbetarfinger. Detta möjliggör ett säkert och spillningsfritt intag.

Men muggar och koppar utan öron då? Här handlar det om näst intill åtalbar hantering. Min äkta hälft köper i juletid senap på Apoteket. God senap i en keramik- mugg, men utan något att hålla in. Fungerar alldeles utmärkt till Skånsk grovkornig senap, som är så god att den tar slut. Vad gör hustrun då? Jo hon diskar omsorgsfullt, ställer muggen i ett skåp och senare kommer fanskapet fram på bordet, full med varmt kaffe. (muggen). Vad blir resultatet? Jo, tredje gradens brännskada i handflatan. ”Ja men vänta då ett tag”. Resultat? Muggen går att hålla i, men då är å andra sidan kaffet kallt. ”Varför serverar du kaffe i dessa förbannade tingestar” ” De är snygga” Här förstår alla och envar vilka problem vi män har att brottas med i vardagen.

Något som också kommer att förbjudas vid Q: s maktövertagande är koppar, muggar och glas med minimal understödsyta. Koppar som är så rangliga att de välter av draget från ett öppet fönster. Här kan man iaktta ett intressant exempel på särbehandling: Bästa väninnan välter, tack vare glasets idiotiska utformning, ett glas rödvin på den vita duken. ”Men kära du, det gör absolut inget. Det går bort i tvätten”. Husets herre gör samma sak med ett glas dyr Whiskey.” Fy fan vad du är drullig. Nu är duken förstörd. Du får köpa en ny”.             Jämlikhet mellan könen?

Q:s motto lyder: HÅLL ÖGONEN PÅ ÖRAT

mars 13, 2019 at 5:26 e m Lämna en kommentar

Valmanifestet: Djup tallrik

Vårt partis namnbyte från” GAS” till ”Q” har varit en formidabel succé. Medlemstillströmningen kan liknas vid en strid vårflod. Man kan nog också tala om ett fruktbart missförstånd och sammanblandning av begreppen. Vi tror oss veta många fått för sig att ”Q” numera driver feministiska frågor och sådant som rör sexuella minoriteter. Detta får man gärna tro och vi dementerar detta bara lite i smyg.

Responsen på valmanifestet och vår negativa hållning till LINNELAKAN har varit fantastisk. Red har översvämmats med vykort och brev från tacksamma läsare. Ett exempel ur brevskörden:” Ett innerligt tack för att ni belyser en fråga som ingen annan vågar ta sig an. Allmänheten tycker att sovrummet är en privat sfär som man drar sig för att rota i. Men vådan av linnelakan är så allvarlig att dessa måste lyftas och luftas. Vi stöder helhjärtat ett krav på förbud.  Sign . ”Bommulsvän”

Vi skulle kunna hålla på länge och redovisa tacksamma röster, men vi nöjer oss med detta för nu, och kastar oss över nästa hatobjekt.

Familjen gick på lokal i helgen. Vi skulle fira en nedkomst för 64 år sedan. Hustrun betalade och jag bidrog till trivseln med min närvaro. Barn och barnbarn gjorde lyckan fullkomlig.

Färden ställdes till en restaurang i Oskarshamn.” Gyllene Göken” i GK hade stängt, och samma sak med näringsställen i vår grannsocken. Jo på ett ställe kunde vi blivit serverade om vi varit ett sällskap om minst 90 personer.

Nåja, vi bänkar oss på en trivsam restaurang, beställer mat och dryck. (Det skall påpekas att undertecknad offrade sig och tog in lättöl). Bloggred. valde Wienersnitsel eftersom det lät relativt bekant.

Maten kommer in ganska så snart: Köttbullar till barnen, flapstek till övriga och snitsel till mig. Till min bestörtning ligger min köttbit i en stor DJUP TALLRIK. Djup tallrik passar till soppa. Denna tallrik var inte bara djup. Den var gigantisk, modell salladsskål. Varför? Köttet verkade inte vara så nyslaktat och så” rare” att man kunde befara ett försöka att fly undan. Inre heller potatis, blomkål och rödvinssås såg ut att anfäktas av frihetslängtan. Varför stänga in maten i ett rymningssäkert kärl?

Nu tycker ni att jag gnäller över en bagatell. Icke. Mitt avståndstagande är väl underbyggt. Att sleva i sig soppa ur en djup tallrik är helt OK. Här måste det vara höga kanter annars rinner soppan ur. Men att med kniv och gaffel försöka finfördela och fiska upp kött med tillbehör ur denna salladsskål var näst intill omöjligt. Vinkeln på handlederna blir onaturlig och smärtsam. 90 grader istället för bekväma 180.

”Usch, vad du gnäller. Det skall vara så här. Det är modernt ”, säger min lättlurade äkta hälft.

Jag tvingades vara så omodern att jag åt med fingrarna.

Till valmanifestet lägger vi nu följande: ”Vi vill stoppa, djup tallrik till annat än soppa”.

mars 7, 2019 at 1:33 e m Lämna en kommentar

Valla och Valmanifest

Stryk av norrbaggarna igen. Både” i fäders spår” och på femmilen i VM. Helvete! Kan vi skylla på vallan? Vi har föreslagit detta tidigare: Ge alla åkare samma skidor. Inte samma skidor, men sådana som av ett neutralt vallateam är vallade exakt lika. Då skulle vi slippa en massa undanflykter.

Nu när vi ändå är lite förbannade skall vi börja damma av det valmanifest vi presenterade inför förra valet. Efter vårt namnbyte från” GAS” till ”Q” kanske de är tid för uppgradering.

Valfläsk handlar oftast om sådant som lockar och tilltalar väljarna, men vi vill också driva frågor om förbud mot sådant som är skadligt och irriterande. Det kan handla om småsaker som man kanske inte noterar i första skedet, men som växer och i slutänden blir ohanterliga problem.

I dag presenterar vi första kravet på vår förbudslista: LINNELAKAN.

”Nu är gubbdjävulen inte klok” tänker ni. Det är möjligt, men i detta fall är jag inte ute i ogjort väder. Hur många har sovit i linnelakan? Eller snarare: Försökt sova. Ni som inte har provat rekommenderar vi att låta bli: Ni andra vet vad det handlar och inser att skrynkliga linnelakan är ett hot mot folkhälsan.

Hustrun hade besökt någon heminredningsbutik och där inhandlat detta tortyrredskap. ”I dag skall vi lägga i nya lakan ” (Ja, kanske inte vi. Hon sa nog ”jag”. Att bädda är fruntimmersgöra, och det vet hon.)

Sagt och gjort. Man kryper ner i något som mot huden upplevs som säckväv. Jute. En individ som inte garvat och fördärvat sin hud genom solbad, har kvar så hög grad av känsel att vi förnimmer vad lekamlig komfort innebär.

”Men va faen är detta för skit?”     ”Det skall vara så. Det blir bättre efter ett tag.” Det blev inte bättre. Sämre. Linne-påslakanet visade sig ha en enastående förmåga att frigöra sig från täcket och låg efter en kort stund som en klump nere vid fötterna. Idoga försök att rätta till, hjälpte inte. Hela natten gick åt till att brottas med fanskapet (inte hustrun, lakanet)

En sömnlös vecka. En vecka som tär på själslivet. Sömnbrist skapar irritation och sådant kan få konsekvenser. Katten låg risigt till ett tag men klarade livhanken tack vare att vapenskåpet gått i baklås.

Ponera att jag varit en betydande person, ex. i det politiska toppskiktet. Kanske hade man i vredesmod avskedat någon generaldirektör eller utlyst nyval.

Jag vill inte tänka på vad som skulle kunna hända om personer med makt över kärnvapen drabbas av linnelakan.

Riskera inte världsfreden: Förbjud linnelakan.

mars 3, 2019 at 5:25 e m Lämna en kommentar

Politisk Nyårssmäll!

Vi står inför ett nytt år, med allt vad det innebär av förhoppningar, och besvikelser.

Vad hoppas gemene man på under det nya året?

Jo naturligtvis återinförd sträckjakt på morkulla. Att svenskharen kommer tillbaka i starka stammar även i Sydsverige. En rovdjurspolitik som inte bara värnar om rovdjuren utan också om människor som lever bland dessa.

Detta var punkter som ”Allvarlige Alvar” bett oss ta upp. Vi ville inte neka, för då hade vi kanske inte fått hugga någon gran hos Alvar nästa jul.

Det som dominerar bland GK-borna är naturligtvis en intensiv önskan om framgång för vårt parti: CNP. (Centrala Nöjespartiet). För nytillkomna läsare kanske det är på sin plats med en kort resumé:

Nuvarande CNP startade upp under beteckningen: GAS. (Grön Ansamling). Vi tyckte det var mycket gnäll i de politiska leden, därför ändrade till CNP (Centrala Nöjdhetspartiet). Efter debaclet med valsedlarna 2014, antogs partinamnet GRIS (Grön Revansch I Samhället) varefter det skedde en återgång till CNP, men nu med betydelsen Centrala Nöjespartiet. Politiken och politikerna upplevdes som tråkiga och trista. Vi behöver bara peka på Margot och Stefan så står det klart vad som menas. CNP (Centrala Nöjespartiet) ville visa på behovet av lite tjofadderittan i leden.

Nu gör vi en slutgiltig ändring. Vi vill inte exkludera någon som kanske inte är nöjd, grön eller glad. Alla skall med, och vi skall fortfarande stå i centrum. Därför blir vår nya partibeteckning från och med nu: CP (Centrala Partiet) Enkelt, genialt och klatschigt.

Nu vill vi med eftertryck påtala att vårt valmanifest ligger fast. Inget har hänt som föranleder någon ändring. Inget skall strykas, men nya punkter kan komma till som rättar till misstag i den politiska omgivningen.

Det är med stolthet och glädje vi presenterar denna politiska smällkaramell. Detta nya djärva grepp kommer att bära frukt och vi känner redan en smak av segerns sötma vid valet 2018.

Vi utlyser en tävling. Vem hittar på den slagkraftigaste sloganen som trummar in begreppet ”CP” i väljarnas medvetande? Första pris är ett livslångt medlemskap i CP.

Utöver detta har vi glädjen meddela att Deckaren ”Muttern” börjar publiceras inom kort. Än mer glädjande är att den också kommer att ges ut i bokform, i påkostat halvfranskt band. (Detta trots att vi normalt är mera förtjusta i det helfranska.) Allteftersom ni kära läsare tar del av däckaren och inser att ni vill försäkra er om ett ex. är det bra om ni kommer in med en beställning så att vi vet hur många ex som skall tryckas 5? 50? 500? 5000? 50000? 500000? 5000000? Vi tror och hoppas på de högre talen.

Apropå högklassig litteratur, lovar vi också att skynda på publiceringen av Lill-Gulls och Manfreds memoarer. Mycket stark läsning i gränstrakterna till det anstötliga.

Med förhoppning om ett Nytt Gott år under CP:s beskydd. Hälsar Bo Von Bloghster (Bosse Bloggare)

december 30, 2015 at 11:56 e m 2 kommentarer

Eftertankens kranka blekhet…

Vi på Bloggen är varma anhängare av: ”Alla människors lika värde” Det är inte alltid så lätt att leva efter denna tes. I synnerhet inte för oss här i Gröna Köpingen. Vi har alltid ansetts som lite förmer vid en jämförelse med invånarna i grannsocknarna. Icke förty öppnar vi våra hjärtan för såväl kreti som pleti. Alla skall bemötas lika oavsett hudfärg, ursprung, inkomst, förmögenhet, ansiktsdrag eller kroppsvolym. Möjligen kan vi kosta på oss att känna viss avsmak inför alltför magra fruntimmer och för den delen också sjukligt voluminösa. I övrigt är vi storsinta och överseende. Detta innefattar också personer vars värderingar vi inte delar.

Trogna läsare av bloggen har naturligtvis tagit del av vårt genomtänkta och fullmatade valmanifest. Vi gör av samvetsskäl en smärre ändring.

Fortfarande toppas manifestet av kravet på återinförd sträckjakt på Morkulla. Detta är så fundamentalt att det inte kräver vidare kommentar.

Ändringen består i att vi stryker Feministiskt initiativ (FI) från listan över det som vi tycker skall bekämpas. Vi har hamnat i samvetsnöd och förklaringen lyder som följer:

I dessa tider av extremism och terrordåd framhåller man att segregation och en känsla av utanförskap är drivkraften bakom att även invånare i vårt land sympatiserar med och ansluter sig i till extrema, våldsbejakande grupperingar.

Det är naturligtvis samma fenomen som ligger bakom bildandet, och rekryteringen av medlemmar till FI.

Vems är felet? Männens naturligtvis. Om kvinnorna hade fått delta i allt som vi män av tradition har ägnat oss åt så skulle naturligtvis känslan av utanförskap inte slagit rot i frustrerade kvinnor.

Några exempel. Tänk vilken känsla av gemenskap och närhet som skapats om kvinnorna fick delta i ex. vedhanteringen på samma villkor som männen. Så enastående härligt att få stå vid sidan av sin man och med frostnupna fingrar stapla ved en småkall marsmorgon. Nu invänder kanske någon: ”Kvinnorna orkar inte lika mycket som en stor stark karl” Rättvisa skipas genom att hon jobbar lite längre medan mannen tillreder en kopp kaffe i stugvärmen. Vilken känsla av romantik, värma och kanske också åtrå skulle inte kunna frodas vid gemensam biltvätt, avloppsrensning, gräsklippning, snöskottning, massavedsbrossling, resning av tyngre takstolar etc.? Tänk vilken stolthet den äkta, eller för den delen också oäkta, maken skulle känna när hustrun på egen hand och fot, fäller den stora björken med överhäng över huset. En björk som stulit solbränna under många år. Visst, det kanske kan rasera huset, men kvinnans självförtroendeskapande känsla: ”Jag kan och jag duger” kan inte mätas i penningar.

Det finns hur mycket som helst som kvinnorna kan, och bör, ta över och därigenom få känna sig som jämlikar.

Vi män är så storsinta att vi inte propsar på att i gengäld överta de typiskt kvinnliga sysslorna i hus och hem. Göromål som femininerna med bravur skött i alla tider. Och bör så göra även i framtiden.

Rösta på CNP!! För en könlös framtid i hem, hushåll och politik.

Ps. Det kommer naturligtvis någon liten petimäter och påpekar att rubrikens Shakespeare-citat inte alls betyder det man tror: Efterklokhet. Vi skiter i detta. Det låter lite tjusigt och bildat, så det får vara som det är. Ds

november 23, 2015 at 11:15 e m Lämna en kommentar

Valfläsk i stekpannan

Begreppet valfläsk har ofta en negativ klang. De andra politiska partierna lovar rundligt, innan valet, för att efter detsamma banta de avgivna löftena ganska rejält. Vi ser i dessa dagar hur vår nya regering i betydande grad får tumma på avgivna löften. Ex. lovade man att regera landet. Det gick så där, så här långt.

Vi inom GRIS däremot har både ambitionen och förmågan att leva upp till vad vi lovar. Vårt valfläsk är sunt, nyttigt och oantastligt. Allt vi torgför i vårt manifest kommer att bli verklighet. Vi vågar, utan betänkligheter, lova att så blir fallet eftersom vi kommer att få egen, absolut majoritet. Därför är vi ytterst noga vid presentationen av vårt manifest, som bara innehåller sådant som vi vet tilltalar väljarna, så att ingen skräms ut i en osäker omvärld, till andra tveksamma politiska fraktioner.

”Nu är det kokta fläsket stekt”, lyder ett gammalt talesätt. En metod som ibland kan vara motiverad när det gäller revben av ex. vildsvin som med fördel kan kokas innan de grillas, alt. steks.

Skall det grillas så är det naturligtvis glöd från en falnande björkveds- brasa som gäller, i nödfall annan lövved, och i värsta fall får man hålla tillgodo med grillkol. Men att grilla över gasol eller el-grill är så långt från kulinariska sundhetsprinciper att vi lämnar det därhän. Detta är tingestar som vi kommer att förbjuda efter 2018.

Stekning kan kanske tyckas vara en enkel procedur. Så är icke fallet. Att bryna och steka en god animalisk produkt kräver ett betydande handlag och inte minst trevliga och funktionella redskap.

En gång i svunnen tid kom min oftast välartade hustru hem med ett platt paket ur vilken hon glädjestrålande hivar upp en Teflonstekpanna. En produkt som dåliga rådgivare i den kvinnliga bekantskapskretsen lovordat. Sådana tillfällen sätter äktenskapet på prov. Vem har lanserat denna varböld i det svenska folkhems-köket? (Vi menar här teflonpannan, inte hustrun.)

Ganska tidigt kom järnet in i människornas liv, till glädje och nytta i vardagen och vid krigföring. Man lagade bland annat mat i järngrytor och pannor. Så har skett sedan dess med utomordentligt resultat. Nota bene, om kocken varit kompetent. Våra skickligaste kockar har av tradition och naturgivna förutsättningar oftast varit av hankön, men en ökande andel kvinnor gör nu anspråk på att behärska kok-och kockkonsten på högsta nivå. Har vi kanske här förklaringen till användandet av detta djävulens påfund som benämns: Teflonpannor? Dessa är oviktiga i dubbel bemärkelse och kanske är det den ringa vikten som gjort dem populära bland femininerna. Även en föga kraftfull kvinnoarm orkar att med en handledssnärt blanda innehållet i stekpannan, lika tjusigt och snitsigt som Per Morberg och de andra nationalidolerna vid TV-spisen. Om vi lägger detta på plussidan så väger det ultralätt mot alla minus som vidlåder nymodigheten. Ett fullständigt odugligt redskap med ojämn värmespridning och så ömtåligt att det knappast kan stå på samma bänk som något av metall utan att repas. Nej, maten i denna tingest måste hanteras med plastredskap. Plast som viker sig och smälter om den glöms i pannkakssmeten. Skulle teflonet, trots alla försiktighetsåtgärder repas, är pannan fortsättningsvis ännu odugligare än när den var ny.

Förpassa den till avskrädeshögen, dess rätta hemvist.

Vid GRIS makttillträde 2018 kommer teflonpannor att förbjudas och vi kommer att arbeta för en ännu högre andel manliga kockar som med kraft i arm och mod i barm, kan svinga en gjutjärnspanna med maskulin elegans.

Kvinnorna kan fortsättningsvis göra viss begränsad nytta genom att ta hand om disken och eventuellt också ombesörja en del av råvaruinköpen, de i fast form.

Rösta på GRIS. Mot teflonpannor, men för god, vällagad husmanskost, och en sund arbetsfördelning i köket.

FRAM FÖR GRIS. VID OCH PÅ VÅR SPIS.

Vi fortsätter, ända fram till valet, med presentation av gamla och nya delar av manifestet, men vi kan inte lova att det alltid kommer att handla om frågor av samma dignitet som ovan. Även en del  triviala spörsmål måste naturligtvis också luftas. Nästa gång kanske det handlar om ex. skola, vård och omsorg.

december 5, 2014 at 7:15 f m Lämna en kommentar

Valmanifestet 2018

Tänk så skönt att redan nu dra igång valrörelsen inför 2018 kommunal och riksdagsval. Medan de nya makthavarna ligger i och bryter vallöften allt vad tygen håller, gör GRIS en rivstart och redovisar nya spännande detaljer i vårt valmanifest inför valet om fyra år. Det är dags för lite revision av det gamla men och också en presentation av helt nya inslag.
Ett sådant exempel är ”Sandalförbudet” som fått en överväldigande positivt bemötande ute i stugorna.
Ej heller nu rangordnar vi förslagen. Alla punkter är lika viktiga. Vi gör dock även nu ett undantag: Kravet på återinförd sträckjakt på morkulla har fortfarande högsta prioritet.
En annan punkt som väger minst sagt tungt är vårt krav på nedsläckning av Sveriges Radios kanal för intellektuella stolpskott: P3. Vi är vid det här laget hjärtligt trötta på att vårt krav inte vinner gehör. Hur kan detta kvalificerade dravel få fortsätta? Finns det ingen självkritik inom SR? Vi tänker framför allt på ”Morgonpasset”, där några vid namn Kodjo ,Martina m.fl. sprider floskler och könsglosor kring sig med förfärande svada. Allt ackompanjerat av hysteriska skrattsalvor. ”Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha”. Allt de säger, tycker de är så in i helvete roligt, och den hastighet som präglar framförandet får de snabbpratande tveksamheterna Filip och Fredrik att framstå som tunghäftade.
”Varför lyssnar du på skiten? Stäng av.” Det gör jag naturligtvis tämligen raskt, men samtidigt känner jag ett behov av att veta hur våra licensmedel används. Det står reklamfinansierade kanaler fritt att sända vilken skit som helst, men licensmedel skall inte gå till idioter som pratar kiss och bajs och skriker könsglosor precis som små barn som skall visa sig lite tuffa. Apropå idioter. Varför dyker det upp en kvinnlig röst som med täta mellanrum skriker: ”Vi äääälskar ny musik” Det gick in redan första gången och behöver inte upprepad var och varannan minut.
Man kan med förfäran notera att även P4 börjat anamma trenden med idiotflabb och snusk, både på lokal nivå och riksplanet. Senast vi rattade i denna kanal visade det sig att man hade någon form av rådgivning i sexuella frågor. Det handlade denna gång om var man kunde hitta ”G-punkten” på olika kön. Det må vara hänt, men att i detalj beskriva hur prostatan stimuleras, kunde vi klarat oss utan.
Släck ner eländet och behåll endast P1 och P2. I nuvarande form bör tilläggas, för skulle P2 av trendskäl börja spela Eddie Medusa och Jonny Bode i omotiverad omfattning stänger vi, efter vårt makttillträde, även denna kanal.
Vi på bloggen är inte pryda och överdrivet känsliga. En rolig ”fräckis” kan tilltala trumhinnan, men den skall inte vara grov och vulgär, utan lite lagom, så att den passar även i de bättre gemaken och inte bara på logement och i drängstugor.
Härförleden hörde vi en historia som vi tycker är ganska trevlig:
En kväll, mitt i veckan, får prästen i församlingen besök av herr Johansson som lite nervös spörjer om han är välkommen till kyrkan på söndag: ”Varför skulle Johansson inte vara det?” frågar pastorn. ”Jo det var så att när min hustru i sin korta kjol böjde sig ner över frysboxen så blottades kroppsdelar som satte lustarna i svallning, och vad som sen hände kan nog pastorn gissa.” ”Nja, det var väl inte så farligt.” Det skedda har ju ägt rum inom äktenskapet, så nog är Johansson välkommen till kyrkan alltid, trots denna lilla försyndelse.”
Kvällen efter söker även fru Johansson upp pastorn i samma ärende. Samma historia berättas och fru Johansson får samma lugnande besked, att även hon är välkommen till Guds boning. ”Oh det var skönt att höra, goa pastorn, för in på ICA får vi aldrig komma mer.”
Så kan det gå till bland livsmedlen på våra köpcentra. Tack Olle. Historien är kanske gammal och välbekant ute i stugorna, men har tidigare undgått bloggens öron.
Där bidrog även vi med lite snusk, men enligt vår åsikt ganska rumsren och knappast stötande.
Apropå stötande. Om man av någon anledning konsulterar en synonymordbok för att efterforska korta, folkliga synonymer för det manliga könsorganet, så kan man hitta kommentaren: ”Kan uppfattas som stötande.” Ja, det får vi väl hoppas att den gör.

november 4, 2014 at 9:29 e m Lämna en kommentar

Äldre inlägg


Arkiv

Skriv i din e-postadress för att få notiser om nya inlägg på Gröna Köpingens Blogg!

Gör sällskap med 39 andra följare

Kalender

december 2022
M T O T F L S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  


Humor
Fler besökare till bloggen
Blogglista.se