Posts tagged ‘centern’

GRIS-aktig succé

Det finns bara ett ord som kan beskriva GRIS:s formidabla rivstart inför valet 2018: Succé. De delar av vårt fullmatade manifest som vi hunnit publicera har mottagits med ovationsartat jubel från hänförda medborgare. Vi väljer att återge några röster ur folkdjupet:

”Äntligen någon som tar tag i de stora, väsentliga jaktfrågorna” (Åke och Bernt, hängivna Morkullejägare)

”Nu finns det finns bara ett parti för mig: GRIS. Allt annat är uteslutet” (Robert 34, f.d. sosse)

”GRIS mittenpolitik är mer i mitten än vår egen. Mitt i prick. Det får bli GRIS i fortsättningen för mig.” (Roland 61, f.d. centervän)

”Äntligen har jag fått lite kamrater inom politiken. Det var så ensamt att vara folkpartist” (Jessica)

”Det är så härligt med GRIS-partiet så jag ryser och får kalle-kalla kårar av välbehag. Skönt att Fredrik och Anders är borta. Jag tål dom ej längre.” (Suzanne, numera moderat Moderat)

”Här har man Lallat runt i politiken utan kunskap om den rätta vägen. Det är en Guds nåd att jag upptäckt GRIS” (Catrine 67, f.d. KD- sympatisör)

”Va härligt när det skiftat från rött till grönt. Nu är det bara att gasa på.” (Irene f.d. V)

Ja, så låter det ute bland slumpvis utvalda medborgare. Vi har mötts av sådan värme och entusiasm att vi är överväldigade. Samtidigt är det ingen överraskning, för vi vet vårt värde och är mer än övertygade om att vår politik är den rätta för alla och envar. Inte bara för den breda massan utan också för oss i samhällets toppskikt. Vi har förtjänat att få en mer än dräglig tillvaro efter vårt uppoffrande politiska arbete. Det kan tyvärr betyda att andra kanske får det lite sämre men det kan inte hjälpas. Vid begränsade resurser krävs en sund fördelning av tillgångarna. Men medborgare, håll ut. Med GRIS vid makten kommer alla att få det så oerhört mycket bättre. Vi kommer att tillämpa ett procentuellt ”välfärdspåslag” vilket innebär att de som redan har det gott ställt får väsentligt mycket mer än de som har det uselt. Lite tråkigt för de senare, men ett lika stort påslag i procent rimmar bra med vår strävan efter demokrati och rättvisa.

Håll ögonen öppna och ta del av vårt valmanifest som fortlöpande kommer att förgylla vardagen för er kära medborgare.

Det förefaller otänkbart, men är trots allt teoretiskt möjligt, att det finns idéer och förslag som vi inom Partiet inte uppmärksammat. Har du något på hjärtat som kan platsa i manifestet får du gärna presentera detta i kommentarsfältet på bloggen.  Vi räknar med att skarpa iakttager som ex. Sign. ”Anders” och ”Flanören” har lust och förmågan att bidraga med konstruktiva förslag. Självklart är även Jonny välkommen.

Välkomna med bidrag, för ett ännu bättre Gröna Köpingen.

Det var länge sedan vi publicerade något ur Nils Norrälvs rika lämningar. Av en slump hittar vi ett kväde som vi tycker passar. Det har stänk av Tegnérs versfots-isättning och det är nästan kusligt att Nils kunde förutse GRIS entré på den politiska arenan långt före sin död. Det hade, i och för sig, varit ännu kusligare om det skett efter.

Ta del av Norrälvs Tegnér-inspirerade kväde

 

Det evinnerliga.

Väl forma Den Starke manifest i sin värld

Väl flyga som örnar hans rykten

Vad drömmer han om uti hemmets härd?

Jo, om Kullor som fällas i flykten

Vad Sossar har skapat är vanskligt och kort 

Det dör som en stormvind i öknen bort.    

 

Vår sanning den lever. I orolig värld

Lugnt står vi med strålande pannan

Vi leder er rätt, på politisk färd

”Nu röstar ni ej på nån annan”

Det sanna är evigt. Kring himmel och jord

Genljuda från släkte till släkte, vårt ord

 

Det rätta är evigt, ej rotas det ut

Manifest som genier har skapat

Allianser och Sossar är trötta och slut

Nu GRIS åt sig makten har kapat

Nu randas ny era, med strålande glans

Och livet i GK blir lätt som en dans

 

Så fatta all sanning, så våga allt rätt

Vänd ryggen åt M,V och Center*

I GRIS:s  Gröna Köping blir livet så lätt

Allt annat åt fanders nog vänt är

Lägg rösten för välstånd och svällande pung**

Det gäller för gammal såväl som för ung.

 

* Vi vill här förklara oss. Med viss sorg i hjärtat noterar vi att Nils här skrivit ”Center”. Vi tror oss veta att han hellre skrivit ”Folkpartiet” men då mister kvädet sin rytm.

** Begreppet ”Pung”, som Nils använder, är en lite ålderdomlig benämning för penning-förvaring. Det gäller alltså en plånbok, inget annat.

december 13, 2014 at 7:45 f m 4 kommentarer

Valfeber

valfläskValet närmar sig och man märker en stegrad nervositet bland politiker ute i riket. Hur skall det gå? Får jag behålla min riksdagsplats? Kan jag sitta kvar som kommunalråd ytterligare en mandatperiod.
All denna oro och undran slipper vi här i Gröna Köpingen. GAS/CNP (Grön AnSamling/Centrala nöjdhetspartiets) valseger är redan i hamn, med en förkrossande majoritet. Visserligen skall väljarna hasa sig till urnorna och lägga sina röster men detta är en ren formsak.
Vårt valmanifest har mottagits med en enorm entusiasm. Vi har inte mött någon som ifrågasatt en enda punkt i vårt genomarbetade manifest. Särskilt den första och viktigaste valfrågan: ”Återinförd sträckjakt på morkulla” har fått ca 300000 jägare i hela riket att jubla. Här har vi en mängd röststarka anhängare som dessutom är beväpnade. Segern är vår.
Våra politiska motståndare sliter i sitt anletes svett med valaffischer och annan propaganda. Det gör inte vi. Det behövs inte eftersom, som vi tidigare konstaterat, segern redan är i hamn. Vi vilar oss i form för att med friska krafter ta itu med att infria våra vallöften.
Vi har inget emot våra meningsmotståndares affischer och valpropaganda, men vi blir lite vrånga när de stjäl våra idéer. Det mest flagranta exemplet är centerns: ”Närodlad politik”. Låter det inte förvillande likt GAS/ CNP:s gamla kända devis: ”Närodlad erotik”. Ledord som manar till försiktighet med utomkommunalt umgänge. Detta skall självklart inte ses som ett utslag av rasism utan ett sunt värnande om genuin GK-kvalitet vad gäller befolkningens utseende och egenskaper. Våra ortsbor har unika karaktärsdrag och ett sätt att värna dessa, och dessutom ytterligare stärka desamma, är viss grad av kommunal inavel. Lite enligt Öländsk modell, men med bättre resultat.
Detta visste man förr, när utsocknes friare fick på skallen om de vågade sig till dansen i grannbyn.
En del av motståndarnas valslogans står vi lite undrande inför. Ta ex. KD-s: ”Stärk mattekunskaperna. Inför idrott varje dag.” Motion är bra och stimulerar säkert både kropp och själ men på vilket sätt är det speciellt bra för just mattekunskaperna?
Vi är inte avogt inställda till centerpartiet. Tvärt om. Om inte GAS/CNP funnits kunde det vara ett alternativ, men ibland står vi lite frågande. Vi har vid det laget glömt förslag om månggifte m.m. men hur driver man sin valkampanj? Kan man inte hitta på något eget. Innan vi insåg att vi inte behövde kampanja hade vi bl.a. en affisch med budskapet: ”Fler stora företag = fler jobb”. Ni har sett centerns budskap? ”Fler små företag = fler jobb”. Det behövs inga ingående analyser eller avancerade matematiska beräkningar för att inse att centern är lite skevt ute.

Väl mött vid valurnorna. Lägg din röst på GAS/CNP, för en framtid i välstånd och välmåga, som ger en förlängd tidsfrist fram till den slutgiltiga urnan.

september 2, 2014 at 9:58 e m Lämna en kommentar

CUF igen

Vi tog oss härförleden friheten att raljera lite över Centerns ungdomsförbund, CUF, och dess ordförande Hanna Wegenius. Detta kräver ett tillrättaläggande. I överskriften har ett viktigt ”fria” fallit bort och ordförandes felstavade efternamn var ingen medveten lapsus. Rubrikens rätta lydelse skulle alltså varit: ”CUF släpper rökare fria” och korrekt stavning av Hannas efternamn framgår ovan.

Tyvärr kan man nog förhålla sig lite kritisk till en del personer i Centerns porträttgalleri. Vi tycker nog att C för en trevlig politik och hade inte GAS funnits hade de fått en enorm påspädning av röster i valet. Vi skall inte föra gamla uttjatade idé-program på tal igen men vi konstaterar nog lite besviket att det verkar som om man inte lärt sig speciellt mycket av sina misstag.

Var det Hanna Wegenius avsikt att fiska röster bland unga, och för den delen också en och annan äldre väljare, så handlar det nog om en felkalkyl. Det finns med stor säkerhet långt fler väljare som tycker att förslaget är uselt, än de som tycker att det är bra, och av det skälet skulle lägga en cannabis-grön röst.

Ett vanligt, ganska enfaldigt argument, är att cannabis inte är farligare än alkohol och tobak. Därom råder delade meningar. Om man frågar personal inom psykvården får man nog ett svar som inte talar för en liberalisering. Tobak och sprit är förvisso inte ofarligt och hade de ”uppspunnits” idag, hade de aldrig blivit lagliga. Nu finns de, och låt oss nöja oss med dessa.

Att släppa också cannabis fritt är som att resonera så här: ”Jag har redan lunginflammation och magsår, då gör det inget om jag får lite diskbråck också.”

Centern bör nog se om sitt ”juniorlag”. Hur ser det ut på reservbänken? Det hastar, valet närmar sig, men det är kanske lite sent att nu försöka spela in någon ny, ung, tung, målinriktad, center.

januari 28, 2014 at 7:24 e m Lämna en kommentar

CUF släpper rökare

Landsbygd och landsbygdsfrågor är centrala i Gröna köpingen, och vår politiska sammanslutning, ”Grön AnSamling”, GAS. Nu noterar vi med stor tillfredställelse att Centern tar nya djärva grepp i strävan att gynna de ”Gröna näringarna” och därmed också landsbygden.
CUF:s ordförande, Hanna Waginius, en alert flicka, som gjort sig känd för många kloka utspel och uttalande, i alla fall många, kommer nu med det geniala förslaget att Cannabis skall bli lagligt att röka. Ett alldeles utmärkt initiativ. Vad kan inte detta komma att betyda för svenskt jordbruk. En ny, lönsam gröda och ytterligare en, som det kanske kan visa sig, viktig komponent i växtföljden.

januari 20, 2014 at 10:56 e m Lämna en kommentar

Valmanifestet: Vänd befolkningsströmmen. Motarbeta större städer. Befolka landsbygden.

valfläskMänniskan är ett flockdjur. Vi är beroende av varandra och av en stark och klok flockledare. Men flocken kan inte bli hur stor som helst. Jag tror att det var PO Enkvist som en gång skrev: ”Vi kan vara solidariska med laget men inte med hela seriesystemet.”

Vi skall inte bli för filosofiska, men vi anser nog att stora befolkningscentra strider mot människans natur. Vi är skapta för att leva i mindre flockar, ungefär som vi ger i en by på landsbygden. Nu invänder någon eller några att man i en större stad kan sluta sig samman i mindre konstellationer där man känner trygghet och gemenskap. Visst. Men varför krångla till det.

Djupt i våra gener ligger ett behov att få vistas i naturen och att röra på oss för egen maskin. Det gör man med fördel på landsbygden. Att bo i Storstaden är en i grunden osund verksamhet.

Hos nästan alla finns ett arv som följt oss under årtusenden. Hos en del tar det sig uttryck i form av vurm för jakt och fiske. Andra vill odla egna grönsaker trots att det oftast är förlustbringande. Jag känner personer som blir lyriska vid åsynen av en mängd kantareller. Personer som inte äter svamp, men trots detta, långt in i ryggmärgen, har en drift att samla. Att jaga, fiska, odla och samla ligger djupt i generna.

All detta uppräknade, och mer till, går alldeles utmärkt att göra på landsbygden. Ett hardrev på Stureplan är mer tveksamt och kantarellerna lyser inte gula, utan med sin frånvaro, på Essingeleden.

Vart vill vi komma? Jo till den logiska slutsatsen att landsbygden i många stycken är ett överlägset alternativ jämfört med storstaden. Vi inom GAS vill genom politiska styrmedel gynna bosättning på landsbygden. Vi vill inte, i likhet med Katos tjat om Kartago hävda: ”För övrigt anser vi att Stockholm bör förstöras.” Det finns med säkerhet en del individer som inte passar på landet och som vi inte vill ha hit, så Stockholm skall få finnas kvar under en övergångsperiod som plattform för en succesiv sanering. Vi skall kanske förtydliga oss. Stockholm har av tradition blivit sinnebilden för urbanisering och avståndstagande till landsbygden. Vi kunde naturligtvis också inkludera platser som Göteborg, Malmö och Kalmar, men vi använder fortsättningsvis Stockholm som en symbolisk beteckning.

Nu anar vi att man är förbannade uti huvudstaden om någon eller några, mot förmodan, läser detta. Då vill vi bara nyttja det gamla klassiska: ”Det var inte vi som började”. Sedan urminnes tider har vi ”lantisar” blivit matade med hur bonniga och efterblivna vi är och hur överlägset intelligenta Stockholmare är i jämförelse med oss på landsbygden. Ett känt exempel är Anna Kinberg Batra Stockholmare är smartare än lantisar”. Hur ofta har vi inte blivit idiotförklarade för att vi slaktar stackars djur istället för att köpa köttet i varuhallarna. Likadant med mjölken. ”Gud så jäla äckliga ni är ni på landet. Klämma ut mjölk ur pattarna på en stackars kossa istället för att köpa den på Coop”. Vi spetsar till det lite, men normalt är storstadsbons kunskap om landsbygden och dess villkor rudimentärt. Vi påstår att lantisar har större kunskap om Stureplan än dess bebyggare har om landsbygdsfrågor.

Innan vi startade upp vår politiska organisation GAS var det nog det politiska mittfältet som gällde för oss. Vi minns med saknad och vemod storheter som Hedlund och Fälldin.

Allt eftersom 4-procentspärren närmat sig har centern i desperat jakt på väljare övergett sina kärnfrågor och med olika medel försökt flörta med storstadsborna. Detta är fel taktik. Vi är helt övertygade om en succesiv tillväxt av förnuft och kunskap ute bland väljarna. Insikten om landsbygdens betydelse kommer att gripa kring sig och ett parti som med kunskap och entusiasm driver dessa frågor kommer att gå en ljus framtid tillmötes. Det blir inget snack om 4 procent längre, utan snarare om 40. Till dess att centerns återgått till sina ideal, utan misspinkade populistiska utspel, kommer GAS att fungera som ett mer än fullgott alternativ. Vi kommer med all vår kraft (och det vill inte säga lite) värna landsbygden och driva de frågor som gynnar en nödvändig positiv utveckling. För hela rikets väl och ve. Inklusive Stockholm.

GASen i botten, för en färd ut på en välmående, blomstrande landsbygd!

oktober 10, 2013 at 7:30 f m 4 kommentarer

Ungdomligt oförstånd

Våra barn och ungdomar påstås vara vår framtid. Det äger säkert sin riktighet. Frågan är om det gäller Centerns ungdomsförbund, CUF. En, numera halvgammal, f.d. CUF-ledare Fredrick Federley har en längre tid fungerat som tyngande barlast i ett sjunkande skepp. Det verkar som det finns flera som borde lämpas över bord innan det är för sent. Vi tänker här på CUF:s nye ordförande Hanna Wagenius. En Dam att se upp med. Inte bara med vokalerna i stavningen utan också med åsikter av tveksam natur. Centern har av tradition värnat om jordens brukande och odling. Men att det även skulle innefatta Cannabis är en obehaglig nyhet som inte kommer att öka antalet centersympatisörer. En och annan dimmig nyttjare kommer kanske att tycka det är bra, men dessa orkar förmodligen inte hasa sig till valurnorna. Klarsynta mittensympatisörer kommer däremot att överväga var rösterna skall hamna.

En Guds nåd att Gunnar Hedlund slapp uppleva detta.

maj 15, 2013 at 6:47 e m 1 kommentar

Centern i fokus

Lördagen bjöd på sol, så med tanke på hälsan höll bloggen sig inomhus på förmiddagen. Med lokala organet ”Termometern” i händerna intas ryggläge och när TV:n knäpps på uppdagas att TV2 sänder direkt från Centerns extra partistämma. Centerns förehavande intresserar oss på bloggen eftersom deras ideologi inte ligger miltals från den som genomsyrar vårt parti, GAS. Av olika skäl blev det bara fragmentariskt tittande men något fastnade på nät- och trumhinnor.

Vi noterade att varje gång man zoomade in Annie Lööf, tittade hon in i kameran, log och såg allmänt belåten ut. Ungefär som när åskådare på en TV-sänd fotbollsmatch till sin glädje upptäcker att dom är i bild. Det är rart att hon ler men hon borde vara så medialt rutinerad att hon nonchalerar kameran.

Det yngre gardet gör mig lite orolig för framtiden. Snacksaliga, snabbpratare som inte har så mycket substans att komma med. Bland dessa Ungdomsförbundets ordförande Hanna Wagenius. Här får man vara aktsam med stavningen. Starkast intryck gjorde den gamle kämpen Karl-Erik Olsson. Han hade en lite filosofisk utläggning om livet, som gick ut på att det var fantastiskt att man var en levande varelse. Egentligen skulle man varit ex. ett mineral eller någon gas. Han noterade att man så småningom skall anta den skepnaden, men det gör inte så mycket, sa han. Bara livet fortsätter i andra former. ”Man skall vara rädd om livet” Ett förståndigt uttalande.

När jag fick tid att ögna igenom Termometern hittas en helsida där Annie Lööf intervjuas, beträffande viktiga framtidsfrågor. Rubriken är ”Jobben är viktigast”. Av tre viktiga framtidsfrågor: ”Integrationsfrågor, miljöfrågor och jobben” väljer hon: ”Jobben”. Jobben är alltså, enligt centerns partiledare, viktigare än miljöfrågorna. Man tar sig för pannan! Om det skiter sig med miljön, i stor skala, har vi heller inga jobb. En fungerande miljö är väl för böveln en förutsättning för allt annat. Med lite god vilja kanske man kan ana en valfläskteknisk baktanke, men det ursäktar inte. Hon skall lyfta fram dessa frågor som viktiga, men hon skall inte rangordna. I vilket fall som helst kan inte jobben komma före miljön.

Vi upprepar: Annie Lööf är i många stycken duktig. Söt och trevlig och definitivt ingen dumskalle, men hon skall inte vara partiledare för centern. Byt innan det är för sent. In med Åke Rolandsson. Om han inte vill kanske det skulle gå att skaka liv i Torbjörn Fälldin igen. En man med fötterna på jorden, och som kunde prata landsbygdsfrågor på ett trovärdigt sätt. Eller varför inte Karl-Erik Olsson.

När vi ändå hade ”Termometern” till hands, läste vi som vanan bjuder, också Eva Bergfast-Anderssons krönika. Hon är ingen utpräglad obegåvning hon heller. Men vi börjar tycka lite synd om hennes döttrar. Har dom aldrig varit till någon glädje? Bara kläder på golvet och barrikaderade badrum? Det är nog dags för lite upprättelse. Även ex-maken kanske har någon god sida, som kan ”lyftas”, som det heter nu för tiden.

Vi på bloggen skall komma med ett erkännande. Oftast skriver vi direkt om saker som är aktuella, men det är inte säkert att det dyker upp på bloggen i samma andetag. Red. har efter visst besvär lärt sig var knappen för på- och avstängning sitter på datorn. I klartext: Jag begriper inte ett smack. Mer eller mindre förvirrade idéer sätter gåspennan i rörelse, sedan tar externa krafter vid, för renskrivning och publicering. Ibland finns inte den hjälpen tillgänglig direkt. Därför kan det ibland gå en tid mellan tanke och handling. Det är nog bra ibland.

Det börjar tyvärr bli svårt att få tag på bläck och riktigt bra bläckstift. Det var bättre förr.

mars 25, 2013 at 8:00 f m Lämna en kommentar

Opinionsundersökningsundersökning

Opinionsundersökningar är ett omtvistat fenomen. När de påvisar att något parti gått framåt är de bra och tillförlitliga. Det omvända anses gälla vid sjunkande stöd. Vi på bloggen skulle välkomna en undersökning av undersökningarna. Framför allt gäller det Novus som i dagarna presenterat en undersökning som påstås visa att 58 procent av väljarna anser att Annie Lööf är en belastning för Centerpartiet. Det kan aldrig stämma. Siffran är skrattretande låg och kan aldrig spegla verkligheten. Vi vill nog att Novus kör en repris och förhoppningsvis får fram en relevant siffra.

februari 26, 2013 at 8:00 f m 1 kommentar

Popultik

(Vi tror oss här ha uppfunnit ett nytt ord. En syntes av populism och politik)

Vi noterar att Centern lagt fram sitt reviderade idéprogram. Frågan är om det är någon idé.

De värsta stolligheterna har strukits eller modifierats men skadan är redan skedd. Vi begriper fortfarande inte vad som var tanken bakom själva idén. Det framskymtar här och var att syftet var att locka nya väljare. Vad är det för vits med det när man i samma veva skrämmer bort de gamla? Var istället rädda om de gamla trotjänarna som trots allt brukade räcka till att klara fyraprocentspärren. Dessutom vore det klädsamt om ett parti, som i historisk tid värnat om frågor kring miljö, landsbygd och decentralicering, hade sådan framtidstro att man levde i förvissningen om att omvärlden så småningom kommer att inse landsbygdens värde vilket med tiden kommer att generera en mängd väljare med gott förstånd. Förutsatt att man driver frågor som gagnar landsbygden.

En akut åtgärd. Byt ut Annie Lööf snarast. In med Åke Rolandsson på riksplanet.

februari 18, 2013 at 10:50 e m Lämna en kommentar

Åke Rolandsson tiger om framtiden

På en helsida i organet ”Termometern” meddelas i ett reportage, signerat Bo Åsefur, att GK:s vördade kommunbas först senare i år tänker meddela huruvida han tänker ställa upp för ytterligare fyra år på den kommunala kuskbocken. Vi på GK-bloggen tror oss veta hur det ligger till.

Centern har på den globala arenan inte rosat marknaden på senare tid. Läget är prekärt och något radikalt måste göras. Åke åtnjuter som bekant stort förtroende här i GK. Inte bara bland de genuint Centrerade utan också bland väljare med annan grundfärg. Räddningen för den globala centern vore naturligtvis en ledare av Åkes kaliber. En rimlig gissning: Åke tar över på riksplanet och andra krafter tar vid hemmavid. Obs! Vi vill under inga omständigheter ha en bytesaffär. Annie Blad får bli landshövding, intendent i Apladalen, alternativt överleva på en generös politikerpension. Hit skall hon inte!

januari 19, 2013 at 9:30 f m Lämna en kommentar

Äldre inlägg


Arkiv

Skriv i din e-postadress för att få notiser om nya inlägg på Gröna Köpingens Blogg!

Gör sällskap med 39 andra följare

Kalender

augusti 2021
M T O T F L S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Humor
Fler besökare till bloggen
Blogglista.se