Posts tagged ‘miljö’

EU-jubileum

Det är i dagarna 20 år sedan Sverige folkomröstade om EU-medlemskap. De slår oss direkt att begreppet ”jubileum” kanske inte passar, för ordet har en lite positiv klang. Man förknippar begreppet med fest och firande.
Det råder lite delade meningar om man skall festa och fira. Åsikterna går isär. Vi på bloggen är odelat negativa. Ett blytungt vägande skäl för vår avoga inställning är EU:s klåfingrighet* och iver att lägga sig i sådant de inte har med att göra. Det mest flagranta och allvarliga övergreppet är deras agerande som resulterat i ett förbud mot sträckjakt på Morkulla här i landet.
Men meningarna är delade. Vi läste i ”Termometern” ett reportage där Regionförbundets direktör, Håkan Brynielsson, uttalade sig. Han skriver bl.a. ”Kalmar län är i dag en del av en global värld. Vi förändrar inte världen genom att sitta hemma”. Att länet är en del av världen är sant och ingen nyhet, men att påstå att vi inte skulle förändra världen genom att sitta hemma är en grov överdrift, ja en ren lögn.
Som tidigare påtalas så ligger vårt manifest inför valet 2014 fast, och är lika aktuellt inför valet 2018. Manifestet behandlar bl.a. förbud mot onödigt gränsöverskridande för folk, varor och tjänster. Det måste bli ett slut på detta vanvettiga flängande hit och dit med olika transportmedel, till ingen nytta. Skälet är naturligtvis hänsyn till miljön. Värst av allt är flyget och vi har påtalat detta tidigare. Oskicket att färdas uppe i luften, med en svår miljöbelastning i bagaget, kommer att bli en kort parantes i mänsklighetens historia. Samma sak med annan idioti. Godstransport med lastbil m.m. Det är lika bra att vi redan nu inriktar oss på häst och vagn. Övergången kommer inte att bli helt smärtfri för det är i dagsläget ont om körhästar och dugliga körsvenner. Skall ni nödvändigtvis resa. Kör häst, cykla, promenera eller ännu hellre: Sitt hemma, och rädda miljön!
Som en positiv effekt av EU-stöden nämner Brynielsson Ölands skördefest. ”Den hade inte blivit av utan EU-pengarna”. Det hade väl varit bra det. Har inte Brynielsson suttit fast i oändligt långa, bensin- och dieselosande bilköer på Ölandsbron i samband med skördefirandet?
Ett annat uttalande som gränsar till det skrattretande lyder: ”I dag är det ingen som reagerar på att politiker, näringslivet och tjänstemän åker runt i Europa och knyter kontakter.” Jaså, hur var det med MIPIN mässan i Cannes, för att ta ett exempel? Det var väldigt många som reagerade. Framför allt i Staffanstorp och Göteborg. I Cannes knyts det säkert kontakter. Av olika slag. Men till vilken nytta, och till vilket pris?
Vi har sagt det förut men det tål att upprepas. EU är i många avseende en flopp. En tungrodd apparat som slösar penningar på en hel del tveksamheter och, som vi påpekat otaliga gånger, lägger sig i saker som endast den aktuella nationen har med att göra. Ge faen i snus, vargar och morkullor. Sköt de stora frågorna, och kämpa inte för att unionen hela tiden skall växa. Det är till en del förståeligt att björnen i Öster vaknar, i det ide där godtrogna i väst trodde att vår mäktige granne skulle slumra för evigt. Börjar den store fienden att etablera sig i sig i det omedelbara grannskapet är det begripligt att Putin känner sig trampad på tårna. EU kan i slutänden inte omfatta hela världen.
Bloggen har tidigare propagerat för en Nordisk union och vi vidhåller att det är en bra idé. Än bättre blir det, som tidigare sagts, om vi gör en ytterligare begränsning och etablerar en Svensk union. Ytterligare ett steg på vägen mot en succé vore att skapa en Småländsk union och varför inte gå ett steg längre och skapa en Kalmar-läns union. Nu är det väl så att en hel del invånare i GK inte känner större samhörighet med Kalmarbor. Dessa upplevs ibland som lite stöddiga och fientligt inställda mot inkräktare från landsbygden.
Därför tror vi att en Gröna Köpingen-union är den slutgiltiga lösningen, där likasinnade i samförståndsanda kan kämpa för ett bättre Europa.
Därför lägger vi ett förslag om bildandet av GKU (Grönas Köpingen Union) till vårt välmatade valmanifest.
GKU kämpar för ökad lokal makt, utan utsocknes inblandning.
PS. När det gäller olika fortskaffningsmedel så står vi fast vid ovan sagda. Men det måste i vissa ömmande fall göras undantag. Politiska förgrundsgestalter i sammanslutningar som förtjänar att tas på allvar, exempelvis GRIS, måste kunna förflytta sig snabbt och rationellt. Därför kommer vi att kämpa för dispens för denna kategori. Det handlar om ett fåtal, ja faktiskt bara en enda person. DS

* När jag skulle skriva ”klåfingrig” kommer det upp en markering från rättstavningsprogrammet och det visar sig att jag missat och skrivit ”klifingrig” istället. Det slog mig direkt att det kanske inte är ett så dumt uttryck. Man brukar säga att det ”kliar i fingrarna” när man ex. skulle vilja läxa upp någon vanartig medborgare. ”Nu känner jag mig lite klifingrig”. Ja varför inte. EU-anhängare som läser detta kanske blir lite ”klifingriga”. Nåja, vi skall nog freda oss, för vi är rätt många EU-skeptiker också.

november 20, 2014 at 8:57 e m Lämna en kommentar

Mat-ess-sill

Vi handlar normalt förnödenheterna i GK, men vid speciella tillfällen styrs färden mot Mönsterås. Det är när ryktet går att man sett den handmålade skylten som upplyser om att det säljs sill, lök och potatis från en skuta i hamnen. Då skyndar vi dit. Det är en ytterst trevlig skutskeppare som under enkla men trivsamma former säljer varor enligt ovan. Potatisen och löken är god men det är inte matjessillen. Den är inte god, den är formidabel. Helt underbar. Bloggen som tillhör den omdömesgilla skara som inser att matjessill är en Gudagåva, har aldrig smakat en bättre variant. Fast och fin i hullet och en kryddning som är så där perfekt lagom. Att krydda lagom är en konst och inte så sällan överdrivs densamma. Man kan misstänka att många inspirerats av Per Morberg som efter att med en nonchalant gest vräkt i en halv burk peppar, ganska raskt slänger i lika mycket till. Personligen har jag annars inga problem med Morberg, men jag känner personer som mår illa när han smörjer sås i håret. Det tycker vi är känsligt i överkant.
Åter till sillen. Man möts med jämna mellanrum av larmrapporter om att diverse varelser minskar och far illa av miljöstörning. Torsken är till och från utrotningshotad, gädda och abborre är här och var en bristvara, och ålen är rödlistad. Detta är illa, men går till nöds att leva med. Skulle däremot sillen försvinna vore livet inte längre värt att leva och döden skulle hälsas som en befriare i en usel och torftig värld.
GRIS kommer med kraft att värna sillens fortbestånd i en frisk och produktiv Östersjö, med ett lönsamt yrkesfiske i en levande skärgård. Vi kommer också att arbeta för ett starkt reducerat bestånd av snabbgående motorbåtar, vattenskotrar och lättklädda badjävlar som ökar frekvensen malignt melanom och som därigenom belastar en ansträngd sjukvård, helt i onödan. Däremot kommer ägare av långsamtgående snipor i trä med inombordsmotor att premieras med skattelättnader. Samma sak gäller innehavare av segel-ekor av traditionellt typ, samt inhemska sportfiskare som håller ögonen på utländska rovfiskare i vår vackra svenska skärgård.
Rösta på GRIS, för minskat svineri i skärgården.
PS. Vi lägger inte förbudet mot snabbgående båtar och solbad, formellt till vårt valmanifest, ännu. Vi tvekar för en gång skull, av taktiska skäl. Är det kanske dumt att byta en handfull röster från yrkesfiskets representanter och ägare till allmogebåtar, mot ett större antal uteblivna röster från solbadare och vattenskotervandaler? Att i dagsläget gå ut med planerna på förbud kan vara otaktiskt, så vi kanske skall hålla detta hemligt så länge. Å andra sidan skulle en tidig lansering ge väljarna möjlighet att i god tid, innan nästa val, inse att vi har rätt och ge dem möjlighet att tämligen snart inrätta sig efter kommande lagstiftning.
DS.

november 15, 2014 at 6:50 e m Lämna en kommentar

Miljö och klimathotet

I en kommentar till mitt senaste inlägg, som egentligen handlade om bilist-lymlar, men halkade in på Edvin Flåströms blogg, efterlyser sign. Leif vad jag menar med att ”försiktighetsprincipen bör gälla” och Edvin påpekar att 95 % inte är 100%. Vi börjar med procentexercisen.

Jag erbjuds att satsa pengar i två lotterier. Det ena erbjuder 5 % chans till vinst. Lotteri nr. två erbjuder 95 % vinstchans. Vinsten är lika stor i bägge fallen. Jag skulle ligga sömnlös i flera veckor och med viss rätt betrakta mig själv som en fullständig idiot om jag köpte en lott av den förste försäljaren. Sannolikhetsläran säger att valet var fel.

Nu handlar det inte alltid om sannolikhet vid lottköp. Chansen att skrapa fram en million på en lott är försvinnande liten, men likväl satsar man 30 spänn då och då, i hopp om ekonomiskt uppsving.

Edvin klamrar sig fast vid 5 % trots att oddsen inte är så goda. Han hänvisar till experter som betraktar klimathotet som bluff. Vilka är dessa experter och vem jobbar de åt?

Om Edvin får rätt, vilket jag hoppas att han får, så består vinsten i att vi kan fortsätta vårt sätt att leva och utnyttja planetens resurser som tidigare. Inte bara vi utan stora befolkningsgrupper som framgent, med rätta, gör anspråk på samma standard och levnadsvillkor som vi åtnjuter. Om detta kan ske utan att klimatet och planeten havererar är det naturligtvis trevligt.

Vad händer om Edvin har fel? Tänk om 95 % av forskarna har rätt. Vad väntar då? Buden om temperaturhöjningens storlek och hur stor höjningen av havsnivåerna blir varierar, men redan 1 grad och 1 meter är illa nog. Än en gång: Jag hoppas att de 95 % har fel. Jag vill det av hela mitt hjärta med tanke på att man satt barn till världen. Själv hinner jag hinner nog i jorden innan septembermorgonen blivit så torr och varm att stövarjakten försvåras och skogsbruket ser sig föranlåten att plantera exoter och annat skit som passar i ett förändrat klimat. Då vill jag inte vara med. Men de stackars barnen och eventuella barnbarn. Hur får dom det?

Jag har lite svårt att bortse från en del fakta. Jag förutsätter att det är fakta, trots att jag själv inte varit på plats och kollat. Isen på Grönland och Arktis försvinner och tunnas ut i en takt som rimligtvis inte kan bero på naturliga variationer. Alpina turistorter på kontinenten ser hur snögränsen flyttas uppåt varje år. Extrema nederbördsmängder och stormar blir vanligare m.m. Jag kan inte tro annat än att detta bygger på lätt verifierbara fakta. Eller. Är också detta lögner, spridda av illasinnade miljöterrorister?

Jag är ingen miljöfanatiker och är inte dummare än att jag begriper att utvecklingen måste rulla på. Jag hyser viss tilltro till en del vetenskapsmän och forskare som kanske i en framtid kan lösa energifrågorna på ett elegant sätt. När fusionskraften är verklighet är många problem lösta. Men till dess måste ”försiktighetsprincipen” gälla. Jag återkommer till denna, som ett inslag i GAS valmanifest.

Ps.

En kategori forskare och vetenskapsmän tycker jag hjärtligt illa om. Jag hörde igår att man till tonerna av åtskilliga miljarder dollar kunnat konstatera att det finns ca 2 % vatten på Mars. Jag vill gärna komma i kontakt med någon som kan förklara vitsen med detta. Men. Kom inte dragande med: ”Det ligger i människans natur att vara nyfiken.” Det räcker inte som argument för ett vanvettigt slöseri.

Ds

september 28, 2013 at 6:30 e m 9 kommentarer

Valmanifestet: Förbud mot ”privata trafikpoliser”

Denna punkt kommer en bit ner på manifestlistan men som tidigare meddelats har detta inget med rangordningen att göra. Vi tar denna punkt idag för vi vill göra det lite lätt för oss. Vi hänvisar helt enkelt till Edvin Flåströms blogg där han på ett utmärkt sätt redogör för svensk trafikkultur eller snarare brist på sådan.

När GAS kommer till makten skall alla idioter som tutar, blinkar, svär och domderar och ger sina medtrafikanter fingret, om de av misstag råkat bete sig fel, lagföras och straffskalan skall bestämmas efter vilken typ av fordon de färdas i. Mercedes, Audi, BMW ger höga bötesbelopp medan en rostig Volvo slipper lindrigare undan.

En positiv bieffekt är att polisen får en uppgift som de sannolikt klarar av.

Vi skall i förbigående ägna Edvin Flåström lite uppmärksamhet. Edvin är en vaken yngling och hans inlägg är oftast läsvärda och underhållande. Han har rätt i det mesta med ett undantag: Miljöfrågor. Alla larmrapporter om ex. klimatförändring är enligt Edvin ett verk av konspiratoriskt begåvade personer från WWF, Naturskyddsföreningen, Greenpeace m.fl. Jag är ingen vän av förgrundsgestalterna i div. natur och miljöorganisationer. De är ofta enögda och har en enastående förmåga att trampa omgivningen på tårna. Jag skulle kunna tänka mig att stödja Naturskyddsföreningen om de hade en annan framtoning i jaktliga frågor och annat folk i ledningen. Så långt är vi nog överens, Edvin.

En liten fundering: Vem har mest ekonomiska muskler att driva en tes som gynnar de egna intressena? Multinationella giganter inom oljeindustrin, kemikaliefabrikanter, etc. eller representanter för ”Miljörörelsen”?  Det finns säkert en och annan klimatprofet som skaffar sitt levebröd genom att åka kring och föreläsa om stigande havsnivåer och smältande glaciärer. Men det är betydligt fler som skor sig på att olja, kemikalier, kraftindustri får flöda och rulla på som vanligt.

Jag hoppas innerligt att du har rätt. Men jag tror tyvärr att du har fel.

Vi på bloggen har svårt att tro att man under bråkdelen av en sekund, sett i ett perspektiv som speglar jordens utveckling, kan förbränna alla fossila bränsle som tagit årmillioner att ”skapa”, utan negativa konsekvenser för vår planet.

Det finns många djävligt jobbiga ”miljönissar”. Det råder ingen tvekan om det. Det kan gälla allt från vargar, skarvar till fästingar. Men. Vi på bloggen är så ödmjuka att vi kan konstatera att en del faktiskt hade rätt. Ett exempel: Rachel Carson skrev på 60-talet en bok som hette ”Tyst Vår” och som pekade på bekymret med bl.a. DDT i naturen. ”Jävla miljöfjant” sa alla som ville fortsätta att pudra rapsen med DDT eller beta sitt utsäde med metylkvicksilver. Det blev stopp för detta och tur var det. Annars hade vi nog haft just en ”Tyst vår”. Det är ingen som ifrågasätter dessa förbud idag. Då lät det annorlunda. Carson blev stämplad som hysterisk: ”Om vi skulle följa fröken Carsons läror skulle vi återvända till medeltiden och insekter, sjukdomar och ohyra skulle åter ärva landet.” Vem sade så någon gång på 60-talet? Robert White Stevens, talesman för kemiindustrin i USA.

Under samma epok sprutades icke önskvärt lövuppslag på hyggena med Hormoslyr. Vi behöver inte redogöra närmare. Alla vet hur det gick.

Ozonhålet var en skrämmande hot för ett antal år sedan: Freon gavs skulden och hade det nog också. Freonerna förbjöds och nu kan man nog skönja en ljusning när det gäller ozonhålet.

Under 70- och 80-talet duggade larmrapporterna tätt om skogens sviktande hälsa på grund av försurning. Kronutglesning, försämrad vitalitet och i värsta fall döda träd var nog inget påhitt från miljörörelsen. Inte heller fisk och kräftor som tog stryk i försurade sjöar.

Än en gång. Jag hoppas du har rätt och att alla larmrapporter angående klimatförändring bara är hjärnspöken hos forskare och miljöaktivister. Om inte. Tänk om du har fel? Konsekvenserna är så hisnande att det enda rimliga är att försiktighetsprincipen bör gälla. Insatsen är för hög för gambling.

Ha det bra Edvin, och fortsätt ditt förtjänstfulla bloggande, hälsar Bo von Bloghster.

september 27, 2013 at 6:00 e m 3 kommentarer

Miljönytt

Än finns det hopp för mänskligheten. (Trots att Margaret Thatcher gått hädan, och lämnat ett omänskligt tomrum efter sig, finns det ljusglimtar i mörkret.)

Miljöfrågor har, från att ha varit något tjatigt som bara ”miljöknuttar” ägnar sig åt, blivit ett begrepp att räkna med. Fler och fler inser att miljön måste komma i första rummet om det inte skall gå helt åt fanders. Insikten att allt inte går att lösa med teknik och innovationer griper kring sig. Vi skall låta Allvarlige Alvar komma till tals i miljöfrågor vid senare tillfälle. Vi vill idag bara peka på en liten glädjande detalj som visar att miljön tas på allvar även i kretsar där man minst anar. Vi har sen tidigare begrepp som eko-driving, eko-turism, ekologisk odling m.m. Nu noterar vi till vår glädje att det även finns ”eko-brottslingar”. Vem kunde ana att man hos detta förhärdade klientel kunde hitta ekologiskt tankegångar. Vi vet inte riktigt vad det innebär men man kanske kan gissa att det blir cykel till och från brottsplatsen. Kanske kommer man att fjättra sina offer med sisalgarn istället för buntband av plast och samma offer kommer uteslutande slås blodiga utomhus, så att man undviker de starka rengöringsmedel som krävs när blodfläckar skall bort från golv och tak. Hur som helst, en glädjande nyhet. Vi skall vid senare tillfälle kontakta vår man i branschen, f.d. yrkeskriminalist Ingvar Illegal för att få en fackmans kommentar.

april 13, 2013 at 9:23 f m 4 kommentarer


Arkiv

Skriv i din e-postadress för att få notiser om nya inlägg på Gröna Köpingens Blogg!

Gör sällskap med 39 andra följare

Kalender

juli 2022
M T O T F L S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Humor
Fler besökare till bloggen
Blogglista.se